Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Dutch translation for "is"

 

"is" Dutch translation

Results: 1-34 of 77203

is {verb}

is (he, she, it is) {vb}

is {vb}

So if that's the case, that's difficult, because persuasion is really difficult.

Als dat het geval is dan is het moeilijk omdat mensen overtuigen zo moeilijk is.

It is a sector without frontiers, and one that is at the heart of every country.

Het is een sector zonder grenzen die een wezenlijk onderdeel vormt van elk land.

A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.

Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.

It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.

Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.

Or in the case of China, " It is not so bad, it is what we are doing in Tibet. '

De Chinezen zeggen ook dat het niet zo erg is, omdat ze hetzelfde in Tibet doen!

to be {verb}

to be [was|been] {vb} (also: to exist)

he/she/it is (Present)

hij/zij/het is (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb} (also: to grow, to become, to arise, to happen)

he/she/it is (Present)

hij/zij/het wordt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb}

wezen {vb}

is {verb}

is (he, she, it is) {vb}

is {vb}

So if that's the case, that's difficult, because persuasion is really difficult.

Als dat het geval is dan is het moeilijk omdat mensen overtuigen zo moeilijk is.

It is a sector without frontiers, and one that is at the heart of every country.

Het is een sector zonder grenzen die een wezenlijk onderdeel vormt van elk land.

A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.

Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.

It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.

Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.

Or in the case of China, " It is not so bad, it is what we are doing in Tibet. '

De Chinezen zeggen ook dat het niet zo erg is, omdat ze hetzelfde in Tibet doen!

zijn {verb}

to be [was|been] {vb}

zijn [was|geweest] {vb} (also: wezen, worden)
zijn [was|geweest] {vb} (also: existeren, bestaan, leven)

zijn {pronoun}

his {pron.}

zijn {pron.} (also: het zijne, aan hem, de zijne, haar)

its {pron.}

zijn {pron.} (also: de zijne, haar, hun)

their {pron.}

zijn {pron.} (also: haar, hun)

her {pron.}

zijn {pron.} (also: zij, naar d'r, naar haar, 'r)

zijn {noun}

existence {noun}

zijn {het} (also: voorkomen, bestaan)

entity {noun}

zijn {het}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "be":

 

Similar translations

Similar translations for "is" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "is" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.

Zij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.

That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.

De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.

It is a prototype for a much more far-reaching arrangement than the present one.

Kyoto vormt het prototype voor een veel verder reikende regeling dan de huidige.

That is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.

Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.

It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.

Het gaat er niet om de berggebieden te isoleren door bescherming of voorrechten.

The 'Monti package ' has made things better but there is still a lot to be done.

Het pakket-Monti heeft de situatie verbeterd, maar toch wacht ons nog veel werk.

Our nation and homeland are what is most sacred to us, after God and the family.

Na God en gezin vertegenwoordigen volk en vaderland immers onze hoogste waarden.

Because when you need it again, the meeting is literally hanging in your closet.

Want als je het weer nodig hebt, dan hangt de vergadering letterlijk in je kast.

And on that elevator a man said, "I hear Billy Graham is staying in this hotel."

En in die lift zei een man: "Ik hoorde dat Billy Graham in dit hotel verblijft."

The only way to do this is through labelling which is the very model of clarity.

Dat kan alleen door etikettering die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.

It's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.

Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.

This phenomenon is, unfortunately, all too common throughout the European Union.

Het kan beslist geen kwaad om te blijven wijzen op het enorme aantal ongevallen.

This is intended as a kind of prelude to what will happen after full membership.

Dit als een soort voorspel op wat er zal gebeuren na het volledige lidmaatschap.

I mean, it's about picking battles big enough to matter but small enough to win.

Het kiezen van een gevecht met voldoende gewicht maar klein genoeg om te winnen.

It's a hotel that's only open until midnight, so it's not a place that you stay.

Het hotel opent pas om middernacht. ~~~ Geen hotel dus om lang in te verblijven.

Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.

Daardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.

However, he is fundamentally wrong when he says this debate is not about China.

Maar hij heeft volkomen ongelijk als hij zegt dat dit debat niet over China gaat.

Is some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?

Moet een bureaucraat beslissen over de wijze waarop ik het best landbouw bedrijf?

But there is no doubt that the greatest impact is occurring in the Mediterranean.

Het staat echter buiten kijf dat de Middellandse Zee er het meeste onder lijdt.

What is at stake at the moment is finding out the truth and regaining confidence.

Het gaat hier om waarheidsvinding, het gaat hier om het herwinnen van vertrouwen.
 

Forum results

"is" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: espoused, espoused, in a figurative sense, figuratively, final destination

Similar words

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.