Professional translators one click away

English-Dutch translation for "lesbian"

 

"lesbian" Dutch translation

Results: 1-12 of 12

lesbian {adjective}

lesbian {adj.}

lesbisch {adj.}

Shake it, and you have a lesbian couple.

Schud ermee, en je hebt een lesbisch stel.

For instance, religious schools could quite properly say to a Roman Catholic for example: we do not want to employ you because you are a gay man or because you are a lesbian.

Confessionele scholen zouden zo bijvoorbeeld met het volste recht tegen een rooms-katholiek kunnen zeggen: " Wij willen u niet aannemen omdat u homoseksueel of lesbisch bent ".

Imagine the world through the eyes of a child growing up in a world which discriminates against it because it is female, a member of an ethnic minority, disabled or a lesbian.

Stelt u zich eens voor hoe de wereld eruitziet voor een kind dat opgroeit met discriminatie omdat het een meisje is, omdat het tot een etnische minderheid behoort, een handicap heeft of lesbisch is.

lesbian {noun}

lesbian {noun}

lesbienne {de}

To be a lesbian, a dyke, a homosexual in most parts of the world, including right here in our country, India, is to occupy a place of immense discomfort and extreme prejudice.

Een lesbienne, een pot zijn, een homoseksueel. ~~~ In de meeste delen van de wereld, waaronder hier in ons land, India, is dit een positie met immens ongemak en extreme vooroordelen.

And who bears the blame for racism against handicapped people, homosexuals, lesbians, the old, black people?

Wie heeft schuld aan het racisme tegen gehandicapten, homo's en lesbiennes, ouderen en kleurlingen?

President Mugabe of Zimbabwe terms homosexuals and lesbians, in his own words: 'animals which have to be exterminated '.

President Mugabe van Namibië noemt homo's en lesbiënnes letterlijk: " beesten die moeten worden uitgeroeid ".

The report also focuses on the difficult position of women in developing countries and of lesbians.

Ook wordt in het verslag de aandacht gevestigd op de moeilijke positie van vrouwen in ontwikkelingslanden en van lesbiennes.

For example, gays and lesbians are still discriminated against in many European countries because of their sexual orientation.

Zo worden homoseksuelen en lesbiennes in veel Europese landen nog altijd gediscrimineerd.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "lesbian":

 

Context sentences

Context sentences for "lesbian" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Subject: Equal treatment for lesbians and gays

Betreft: Gelijke behandeling van homoseksuele mannen en vrouwen

I should like to know why an exhibition by a lesbian artist was banned from this Parliament.

Ik wil dan ook graag weten waarom een tentoonstelling van een lesbische kunstenares in dit Parlement werd verboden.

It is the Member States who must determine what our treatment of gays and lesbians in relationships must be.

De lidstaten moeten bepalen hoe wij homo's en lesbische vrouwen die een partnerrelatie hebben, dienen te behandelen.

The European Union still does far too little to protect the human rights of homosexuals, lesbians, bisexuals and transsexuals.

De Europese Unie doet nog veel te weinig om de mensenrechten van homo's en lesbo's, biseksuele en transgenderpersonen te beschermen.

The report also includes proposals to modify the regulations for people of a different sexual orientation, namely gay men and lesbians.

Verder zijn er enkele voorstellen tot wijziging van het statuut die betrekking hebben op homoseksuele mannen en vrouwen.

We are faced with the authorities’ acceptance of what amounts to political thuggery directed at the gay, lesbian and bisexual communities.

We constateren dat de overheid politiek getreiter jegens homoseksuele, lesbische en biseksuele groepen gedoogt.

In my own country, the rights of women, lesbians and gay men have been opposed every single step of the way by organised religion.

In mijn eigen land heeft de georganiseerde religie zich met hand en tand verzet tegen het verlenen van rechten aan vrouwen en homoseksuelen.

Equal rights for the elderly, the handicapped, gays and lesbians is an elementary cultural norm which should find a place in our new Treaty.

Gelijkberechtiging van ouderen, gehandicapten, homo's en lesbo's is een elementaire beschavingsnorm die in ons nieuwe verdrag thuishoort.

What can I say, for example, about paragraph 33, which calls on the heads of Christian churches to legitimise lesbianism?

Wat moeten we bijvoorbeeld denken van paragraaf 33, waarin de leiders van de christelijke kerk opgeroepen worden homoseksualiteit van vrouwen te erkennen?

If the proposed changes in the law go through, these people may be arrested right away since the freedom of gays and lesbians to form organizations will quite simply be banned.

Als de wetswijziging zoals die nu is voorgesteld, doorgaat, kunnen deze mensen onmiddellijk gearresteerd worden omdat ook de vrijheid van organisatie voor homo's en lesba's eenvoudig wordt verboden.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sans, golden age, brush, canvas, huge

Similar words

leotard · leper · lepidoptera · lepidopteran · lepidopterous · leprechaun · leprosy · leprous · Lepton · Lepus · lesbian · Lesbos · lesion · Lesotho · less · lessee · lessened · lessening · lesson · lessons · lest

Have a look at the English-Italian dictionary by bab.la.