Search for the most beautiful word
to freeze up
tableland

VOTE NOW

English-Dutch translation for "reading list"

 

"reading list" Dutch translation

Results: 1-15 of 15

reading list {noun}

reading list {noun} (also: bibliography, reference list)

reading list {noun} [educ.]

  leeslijst {de} [educ.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "reading list" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "reading list" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I am just reading the list in front of me, as you very well know.

U weet heel goed dat ik enkel de lijst afwerk die voor mij ligt.

In keeping with its response to this matter at first reading, the June List is voting against the report for reasons of principle.

In overeenstemming met zijn reactie op deze zaak in eerste lezing stemt Junilistan uit principiële overwegingen tegen het verslag.

I do not intend to list these in detail at the moment; we can do that at the second reading.

Ik wil daar nu niet in detail op ingaan, dat kunnen we in tweede lezing doen.

In the reading in committee, all mention of ferrets was, however, removed from the list of measures to be taken.

Bij de behandeling in de commissie is de fret echter helemaal van de lijst afgehaald.

The list of results makes impressive reading.

De lijst met resultaten is indrukwekkend.

The list of unresolved economic reform issues on the agenda for the Spring Council makes depressingly familiar reading.

De lijst van onopgeloste economische hervormingskwesties die op de agenda staan voor de voorjaarstop komt ons helaas bekend voor.

In keeping with its response to this matter at first reading, the June List is voting against the report for reasons of principle.

In overeenstemming met zijn reactie op deze zaak in eerste lezing stemt Junilistan uit principiële overwegingen tegen het verslag.

In the explanatory statement forming part of my report, I provided a very comprehensive list of the points on which the directive has now been changed following the first reading in Parliament.

In de toelichting bij mijn verslag heb ik uitgebreid aangegeven op welke punten de richtlijn overeenkomstig de eerste lezing in het Europees Parlement is geamendeerd.

Four years ago, the European Parliament proposed setting up a European fund for refugees, an idea that the Council angrily struck off the list at second reading.

Vier jaar geleden, mijnheer de Voorzitter, stelde het Parlement de oprichting van een Europees Vluchtelingenfonds voor en de Raad schrapte dit voorstel bij de tweede lezing verwoed van de lijst.

Many of the points I rejected before have been removed from the voting list for the second reading, and I can attest to the consumer-friendliness of the amendments that are on the table this time.

Vele van de door mij verworpen punten staan in de tweede lezing niet meer ter stemming en de nu voorgestelde amendementen komen, volgens mij, de consumenten ten goede.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.