English-Dutch translation for "scent"

EN scent Dutch translation

scent {noun}

EN scent
play_circle_outline
{noun}

scent (also: aroma, fragrance, nose, odor)
They're sending out a fantastic array of scent to any insect that'll have it.
Ze sturen een fantastische geur uit voor ieder insect dat er tuk op is.
An animal only needs two hundredths of a second to discriminate the scent, so it goes extremely fast.
Een dier heeft slechts twee honderdsten van een seconde nodig om de geur te herkennen, het gaat dus zeer snel.
I mean it has evolved a very specific set of traits -- color, scent, flavor, pattern -- that has lured that bee in.
Ik bedoel dat ze een reeks zeer specifieke kenmerken heeft ontwikkeld -- kleur, geur, smaak, patroon -- die de bij erin heeft geluisd.
scent (also: air, atmosphere, heaven, odor)
scent (also: perfume)
scent (also: nose, odor, odour, smell)
scent (also: odor, odour, smell)
I'm ready for anything but that scent
Ik ben klaar voor alles behalve voor dat luchtje
scent (also: footprint, slipstream, trace, track)