Internship offers abroad for English native speakers

English-Dutch translation for "well-to-do"

 

"well-to-do" Dutch translation

Results: 1-24 of 2266

well-to-do {adjective}

well-to-do {adj.}

gezeten {adj.}

well-to-do {adj.}

welgesteld {adj.}

well-to-do {adj.}

bemiddeld {adj.}

well-to-do {adj.}

gegoed {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "well-to-do" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "well-to-do" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Gotham's finest...... well-to-do...... influential.

De fine fleur van Gotham... steenrijk... machtig...

Your successor will do well to do the same.

Uw opvolger doet er goed aan op deze voet verder te gaan.

Thirty years ago, when the former Soviet Union invaded Afghanistan, Afghanistan was a somewhat well-to-do agrarian society.

Dertig jaar geleden, toen de voormalige Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel, was Afghanistan een redelijk welvarende agrarische samenleving.

I have hundreds and thousands of stories of very very well-to-do families, and children from well-to-do families, who are getting trafficked.

Ik ken honderden, duizenden verhalen van zeer rijke families, en de kinderen van rijke families, die slachtoffer worden van mensenhandel.

Big farms and holdings in well-to-do agricultural regions receive large amounts of aid, while small ones in peripheral and sparsely populated areas receive very little.

Grote landbouwbedrijven en grote boerderijen krijgen veel steun, terwijl kleine bedrijven en boerderijen in perifere en in uitgesproken dunbevolkte gebieden weinig krijgen.

Texts like these confirm the fact that the role allotted to the European institutions, including Parliament, is to be of service to the narrow band of the well-to-do.

Dit soort teksten laat zien dat de rol die is voorbehouden aan de Europese instellingen, inclusief het Europees Parlement, slechts dienstverlening aan een klein groepje kapitalisten inhoudt.

Well in the end, what we can also do: we use a lot of old newspapers to make caps.

Om te eindigen: wat we ook nog doen, is oude kranten gebruiken om hoeden te maken.

And we have a slogan that the best thing a child can do with a toy is to break it.

Onze slogan is: het beste dat het kind met speelgoed kan doen, is het stukmaken.

We in Finland have an old saying that a job well conceived is a job half done.

In Finland kennen wij het oude spreekwoord " een goed begin is het halve werk ".

In this regard we must thank the rapporteur, Mr Callanan, for a job well done.

Wat dat betreft mogen wij rapporteur Callanan dankbaar zijn voor het goede werk.

Mr President, I shall see whether I can do any better with this oral amendment.

--Mijnheer de Voorzitter, hopelijk heb ik met dit mondeling amendement meer succes.

For those who make the effort to do so, they will see Parliament at its best.

Zij die de moeite nemen dat te doen, zullen het Parlement van zijn beste kant zien.

We do not have to go back to the caves, but we must advance to better efficiency.

We hoeven niet terug naar de holen, we moeten op weg naar meer energie-efficiëntie.

As we know, there are different traditions, as well as do's and do not's in Europe.

In Europa, dat weten we, zijn er verschillende tradities, geboden en verboden.

We would do well to fight for human rights, and we should do so effectively.

Wij moeten strijden voor de mensenrechten, maar laten wij dit wel doeltreffend doen.

In my opinion, the Commission and the Member States would do well to emphasise this.

Ik vind dat de Commissie en de lidstaten daarop de nadruk zouden moeten leggen.

Will he commit this Parliament, this Union, and this Commission to do more as well.

Zal hij dit Parlement, deze Unie en deze Commissie ertoe verbinden ook meer te doen?

It follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.

Als Europa over democratie spreekt, passen we dus maar beter op onze tellen.

I can find something far better to do on a Friday than sit there facing the Council.

Ik heb op een vrijdag wel betere dingen te doen dan naar de Raad te zitten kijken.

That means, among other things, doing one thing at a time and in a well-founded way.

Wij hebben de dingen op het juiste tijdstip en op de juiste grondslag gedaan.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: side effect, envelope, of, juniper, expiry date

Similar words

More translations in the English-Finnish dictionary.