Internship offers in many countries

English-Dutch translation for "what does … mean"

 

"what does … mean" Dutch translation

Results: 1-21 of 155

what does … mean

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "what does … mean" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "what does … mean" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We've done a lot of outrageous things in our lives, and we said, okay, local, what does "local" mean?

We hebben een hoop verschrikkelijke dingen gedaan in ons leven, en we zeiden, oké, lokaal.

That does not mean that I am completely happy with what we have before us.

Dat betekent niet dat ik helemaal gelukkig ben met datgene dat er nu ligt.

But that does not mean that they can force people to read what is there.

Maar dat betekent nog niet dat zij mensen mogen verplichten het ook te lezen.

And besides, some of you might be wondering, what the hell does it mean?

Bovendien zullen sommigen van u zich afvragen wat het in vredesnaam betekent.

But what does fighting for human rights really mean in practical terms?

Wat houdt de strijd voor de rechten van de mens nu eigenlijk concreet in?

And what does that decline in social health mean, as a kind of a vital sign of the future?

Waar wijst die daling in sociale gezondheid op voor je toekomstig leven?

What, though, does ‘ too fast’ mean to people who were oppressed for nearly half a century?

Maar wat heet " te snel " voor mensen die bijna vijftig jaar lang werden verknecht?

What means does the Council plan to use to prevent Turkey from doing this?

Welke middelen denkt de Raad in te kunnen zetten om Turkije van dit voornemen af te houden?

If it does know then a mere simpleton like me would love to know what it means by that.

Als de Raad dat weet, zou ook ik graag weten wat hij daarmee bedoelt.

What is more, does helping countries really mean helping their populations?

Bovendien vraag ik me af of de bevolking er wel echt baat bij heeft als we de landen helpen.

But those are dots on a screen for you; what exactly does that mean?

Maar wat betekenen die stippen op het scherm? ~~~ Wat betekenen ze nu precies?

But the House must understand what we mean, as I think the rapporteur does.

Dat dient men te begrijpen en de rapporteur heeft dat ook begrepen.

And does he have any idea what that will mean for reciprocal competitiveness?

En heeft hij al enig inzicht in wat dat betekent voor de onderlinge concurrentieverhoudingen.

By what mechanism does he hope this will be achieved, or rather by what mysterious means?

Welk mechanisme of liever gezegd welk mysterie komt hieraan te pas?

What does Europe mean for welfare, for the prosperity of citizens?

Wat kan Europa betekenen voor het welzijn, voor de welvaart van burgers?

What we should be clear about is that it does not mean assimilation.

Waar we echter duidelijk over moeten zijn is dat integratie niet hetzelfde is als assimilatie.

What does he mean by this, and what can we expect in this regard?

Wat bedoelt hij daarmee en wat kunnen wij verwachten op dit terrein?

Unfortunately this does not mean that the business community knows exactly what its position is.

Helaas wil dat niet zeggen dat het bedrijfsleven dan precies weet waar het aan toe is.

What it does mean, however, is that we ought to concentrate on those which are most important.

Wij moeten ons echter op de belangrijkste kwesties concentreren.

After all, what has now been adopted in this compromise does not by any means present a solution.

Wat we nu hebben aangenomen in het compromis biedt immers geenszins een oplossing.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

wetlands · wetnurse · wetsuit · wetted · wettest · whacked · whale · whalebone · wharf · what · what-does-mean · whatchamacallit · whatever · whatnot · whatsoever · wheat · wheatfield · wheatgrass · wheatmeal · wheel · wheelbarrow

More in the Italian-English dictionary.