Internship offers abroad for English native speakers

English-Dutch translation for "windows"

 

"windows" Dutch translation

Results: 1-29 of 30

windows {noun}

windows {pl}

ramen {pl}

And I'm making all those kinds of windows. ~~~ So it's to look beyond the surface.

Ik maak allemaal soorten ramen, zodat je onder de oppervlakte kunt kijken.

The walls were blue, the windows were blue, the sidewalk out front was painted blue.

De muren waren blauw, de ramen waren blauw, het voetpad voor de deur was blauw geverfd.

We could not possibly stay indoors, with all these sandbags at the windows.

We konden onmogelijk binnen blijven, met al die zandzakken voor de ramen.

If we put aluminum windows in this house, we would double the energy use right there.

Als wij aluminium ramen plaatsen in dit huis, verdubbelen wij daarmee het energieverbruik.

Here it is on the top of the building with plenty of windows to let light in.

Hier. ~~~ Helemaal bovenaan, met veel ramen om licht binnen te laten.

window {noun}

window {noun} (also: light)

venster {het}

And we want everybody else to gaze out of the same window and see the exact same thing.

En we willen dat iedereen uit hetzelfde venster kijkt en precies hetzelfde ziet.

I think this is important because media, all media, provide us a window back into our world.

Het is belangrijk omdat media, alle media, ons een venster op de wereld geven.

It may be the case that a window of opportunity has now been opened.

Misschien is het venster naar nieuwe mogelijkheden thans geopend.

But media provides us with a window back into the world that we live in.

Maar media bieden ons een venster op de wereld waar we al leven.

I have referred on several occasions to the period from 2002 to 2004 as a window of opportunity.

Ik heb de tijdspanne van 2002 tot 2004 reeds meermaals het ' venster van de gelegenheid ' genoemd.

window {noun} (also: framework, frame, cadre, window pane)

raam {het}

We're now on the couch, looking out through the window at cars passing by.

Hier zitten we op de bank en we kijken uit het raam naar passerende auto's.

(Laughter) I always landed like a watermelon out of a third floor window.

(Gelach) Ik land altijd als een watermeloen uit een raam op de derde verdieping.

It's a very simple trick, and I never fail to do it when I'm sitting in a window seat.

Het is een heel eenvoudige truc en ik laat nooit na om het te doen als ik bij het raam zit.

Ladies and gentlemen, I have an update for you on the curtain and window situation.

Dames en heren, ik heb nieuws in verband met het gordijn dat voor het raam achter mij hangt.

Tomorrow night we can get high... and watch this whole fucking city burn from that window.

Morgennacht kunnen we high worden... terwijl we door het raam kijken hoe de hele stad brandt.

window {noun} (also: ticket-window, box office)

loket {het}

window {noun} (also: rhombus, window-glass, check, chequer)

ruit {de}

When I took this picture, the window was frozen because of the moisture of the night.

Toen ik deze foto nam was de ruit bevroren door de vochtigheid van de nacht.

Tell the men of violence that throwing a paving stone at someone else's window may be interpreted as attempted murder.

Maak de gewelddadige betogers duidelijk dat het gooien van een steen in een ruit een poging tot moord kan zijn.

Someone's put a brick through the window.

Iemand heeft de ruit ingegooid.

To my mind, it is wasteful to pay out£10, 000 to remove a window in order to get a car into a building, followed by another£10, 000 to get it out again.

Ik vind het verwerpelijk dat men 10.000 pond uitgeeft voor het wegnemen van een ruit om een auto in een gebouw binnen te krijgen en dan nog eens 10.000 pond om de auto er weer uit te krijgen.

window {noun} (also: show window, shop window)

etalage {de}

Of all duty-free products sold, 41 % are of French origin and duty-free trade is the best possible shop window and the best possible way of promoting products made for export.

Van de producten die belastingvrij verkocht worden is 41 % van Franse afkomst en de belastingvrije verkoop is de mooiste etalage en de beste reclame voor deze voor export bestemde producten.

window {noun} (also: showcase)

vitrine {de}

window {noun}

interval {het}

window {noun} (also: show window)

In the window of the hospital's tiny gift shop there was a sign that said, "Volunteers Needed."

In het uitstalraam van de kleine cadeaushop van het ziekenhuis hing een bordje: "Vrijwilligers gezocht."

And this is a window display.

Dit is een uitstalraam.

Top-class sport is the shop window of a society, but at the same time it reveals the strengths and weaknesses of the countries concerned.

Topsport is het uitstalraam van de volkeren, maar brengt tegelijkertijd ook de sterke en zwakke punten van die landen aan het licht.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "window":

 

Context sentences

Context sentences for "windows" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

They buy bonnets, headlamps and rear windows in countries like Turkey, Brazil and Korea.

Zij kopen motorkappen, koplampen en achterruiten in landen als Turkije, Brazilië en Korea.

Tyres are being slashed, windows broken and two lorries have been set on fire.

Banden worden kapotgestoken, ruiten worden ingeslagen en twee vrachtwagens zijn in brand gestoken.

Last but not least, Bill Gates, I know you invented Windows.

Ten slot, Bill Gates, ik weet dat je Windows hebt uitgevonden.

What if it was a security patch for a buffer overflow exploit, of which Windows has not some, [but] several?

Wat als het een beveiligingspatch was voor bufferoverloop, waar Windows er verschillende van heeft?

Who could stop the music coming from that discotheque on the other side of the block from reaching my windows! '

Hoe kan ik voorkomen dat de muziek uit de discotheek op de hoek mijn huis binnendringt? "

Can you do something about these dirty windows?

Kun je iets aan die smerige ruiten te doen?

I gave them a computer with a speech-to-text interface, which you now get free with Windows, and asked them to speak into it.

Maar wanneer zij erin spraken, tikte de computer wartaal uit.

Here's Gates doing a thing for Windows.

Hier is Gates bezig voor Windows.

I want to write about a tornado that comes into our house and blows all the windows out and ruins all the furniture and kills everybody."

Ik wil schrijven over een tornado die door ons huis komt en alle ruiten eruit blaast en alle meubels sloopt en iedereen doodt."

If we ban the use of lead in new windows, we will not be able to recycle the old windows when they come into the waste stream.

Als we het gebruik van lood in nieuwe kozijnen verbieden, kunnen we de oude kozijnen niet recyclen wanneer ze in de afvalstroom terechtkomen.

And that basically means, if you're trying to view this image file on your Windows computer, it actually takes over your computer and runs code.

Dat betekent dat wanneer je deze afbeelding probeert te bekijken op je Windows-computer, het je computer overneemt en een programma draait.

Technology is available to ensure that windows made of old lead-containing PVC are overlaid with new PVC so people do not come into contact with it.

Het is technisch mogelijk om kozijnen van oude loodhoudende PVC van een nieuwe laag PVC te voorzien, zodat mensen er niet mee in contact komen.

Is there not a task here for the EU, namely to urge all parties involved to keep the so-called " windows of opportunity " open for as long as possible?

Ligt hier niet een taak voor de EU: aandringen bij alle betrokkenen op het zo lang mogelijk openhouden van de zogenoemde " windows of opportunity "?

What could they learn to do? Basic Windows functions, browsing, painting, chatting and email, games and educational material, music downloads, playing video.

Wat konden ze leren doen? ~~~ Basisfuncties van Windows, browsen, tekenen met paint, chatten, e-mailen, spellen en leerprogramma's, muziek downloaden, filmpjes afspelen.

When he presented it last night to the Budgetary Control Committee the room was full - people were perched on windows and tables and even sitting on the floor.

Toen de heer Friedmann het gisteravond aan de Commissie begrotingscontrole presenteerde, was de zaal vol - er zaten mensen in de vensterbanken, op tafels en zelfs op de grond.

Meanwhile, the port workers have repaid the good will that exists by staging disturbances in front of our Parliament building and smashing a large number of windows in the facade.

De havenarbeiders hebben ondertussen voor de bestaande goede wil bedankt door demonstraties voor het Parlement te houden en een groot aantal ruiten in onze gevel in te gooien.

For those of you that are not so technologically enabled, Linux is a competitor to Windows that is owned and updated by the users.

Linux is - dit voor diegenen onder u die niet zo goed thuis zijn in de technologie - een concurrent van Windows en dit systeem is eigendom van de gebruikers die het zelf bijwerken.

That is just the sort of President of the Commission we need: someone who can take advantage of any situation and exploit windows of opportunity when they are open.

Dat is precies het soort voorzitter van de Commissie dat wij nodig hebben: iemand die uit elke situatie voordeel weet te putten en die kansen weet te benutten zodra deze zich voordoen.

If I have to fence my house, put up burglar alarms, catches on the windows, etc., it may be good for the economy, but it is not good for my quality of life.

Desalniettemin blijven we ons vastklampen aan de idee dat economische groei de belangrijkste indicator is voor economisch welzijn en nemen we maar aan dat dit ook maatschappelijk welzijn betekent.

" The city clocks had only just gone three, but it was quite dark already and candles were flaring in the windows of the neighbouring offices like ruddy smears upon the palpable brown air. "

" De stadsklokken hadden zojuist drie uur geslagen, maar het was al helemaal donker en voor de vensterruiten der naburige kantoren brandden kaarsen als rossige vegen op de tastbare bruine lucht. "
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the bab.la Korean-English dictionary.