Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Dutch translation for "witch"

 

"witch" Dutch translation

Results: 1-28 of 44

witch {noun}

witch {noun}

heks {de}

Ask my sister, she is the witch, she knows everything.

Vraag maar aan mijn zus, ze is heks, ze weet alles.

" She's a crazy old witch. "

" Ze is een gekke oude heks. "

Death to the witch!

Dood aan de heks!

witch {noun}

kol {de}

witch {noun} (also: enchantress)

tovenares {de}

witch {noun}

toverheks {de}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "witch":

 

Similar translations

Similar translations for "witch" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "witch" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

However, we must be careful that committee does not turn into some kind of witch hunt.

We moeten er echter over waken dat deze commissie niet tot een soort heksenjacht leidt.

A parliamentary debate at the witching hour, just before the witching hour.

Een parlementair debat tijdens het spookuur, kort voor het spookuur.

Because this witch hunt which broke out in the province of Almería should have been foreseen.

De gettovorming en economische uitbuiting van immigranten hebben tot deze situatie geleid.

The witch-hunt by the Greens against Mrs Kroes demands a response.

Voorzitter, de groene heksenjacht op Neelie Kroes vraagt om een repliek.

Mrs Morgan told us a moment ago that we do not want witch-hunts.

Mevrouw Morgan heeft ons daarjuist gezegd dat wij geen spoken moeten najagen.

The magistrates in Lyons who delivered these judgments have simply participated in a witch-hunt.

De rechters in Lyon die dit soort vonnissen vellen doen aldus mee aan een ware heksenjacht.

Of course, there should not be any witch-hunt against officials in the Commission as such.

Uiteraard is het niet de bedoeling een hetze tegen de ambtenaren van de Commissie te ontketenen.

The religion of antiracism has its dogmas, its priests, its inquisitors and its witch-hunts.

De antiracistische religie heeft haar dogma's, hogepriesters, geloofsrechters en heksenprocessen.

Because it's about witch trials, and how people thought back then.

Het gaat over heksenprocessen, en hoe mensen toen dachten.

If too many high-level politicians are sued it may begin to look like a witch-hunt.

Als er te veel hoge politici worden vervolgd, kan een en ander het karakter van een heksenjacht krijgen.

The road user should not be the target of a witch hunt.

De weggebruiker dient niet het slachtoffer te worden van een heksenjacht.

So maybe it is not such a bad thing that we are now conducting this debate so close to the witching hour.

In dat opzicht was het misschien niet ten onrechte dat dit debat rond het spookuur werd gepland.

It is McCarthy, the witches of Salem, the Inquisition!

Dit is McCarthy, dit zijn de heksen van Salem, dit is de inquisitie!!!

A witch hunt is being carried out against anyone who does not bear the federalist stamp.

Het gaat om een discrete en stilzwijgende heksenjacht op iedereen die zich geen overtuigd federalist toont.

Nor do we want witch-hunts or soundbite sensationalism when we are assigning blame.

En heksenjachten of opgeklopte sensatiezucht zijn eveneens overbodig als wij moeten vaststellen wie schuld treft.

People around here call him a witch doctor.

De mensen hier noemen hem de medicijnman.

Neither do the government-run media shrink from launching a full-blown witch hunt against the country's independent media.

Evenmin deinzen de van hogerhand geleide media terug voor een regelrechte hetze tegen 's lands onafhankelijke media.

It is crucial, therefore, for the European Union to ask Namibia, in no uncertain terms, to halt this witch-hunt.

Het is daarom noodzakelijk dat de Europese Unie en de lidstaten Namibië luid en duidelijk oproepen deze heksenjacht te staken.

This opens us up to the risk of a witch hunt being unleashed on all kinds of substances without any scientific basis.

Het gevaar is dat er een heksenjacht geopend zal worden op allerlei stoffen, zonder dat daar een wetenschappelijke basis voor is.

I have no other way of explaining the witch hunt undertaken in this report with regard to civil air traffic control alone.

Ik ga niet al te zeer in op het proces van verbrokkeling dat in het verslag volledig neerkomt op het beheer van de burgerluchtvaart.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

wisent · wish · wished · wishlist · wishlist  · wispy · wisteria · wistful · wistfulness · wit · witch · witchcraft · with · withal · withdrawal · withered · withhold · withholding  · within · without · witless

Even more translations in the Dutch-English dictionary by bab.la.