How to write a CV in Hungarian

English-Hungarian translation for "to hinder"

 

"to hinder" Hungarian translation

Results: 1-32 of 195

to hinder {verb}

to hinder [hindered|hindered] {vb} (also: to arrest, to avert, to balk, to bar)

to hinder [hindered|hindered] {vb} (also: to balk, to baulk, to set back) [unverif.]

to hinder [hindered|hindered] {vb} (also: to balk, to encumber, to impede, to incapacitate)

meggátol {vb}

hind {adjective}

hind {adj.} (also: back)

hátsó {adj.}

They rose up on their hind legs and called out: 'Halt, as you value your life!'

Felemelkedtek a hátsó lábukra, és rám kiáltottak: "Állj, ha kedves az életed!"

The Boys followed it, first the hunters and then the rest, slashing at its hind legs.

A fiúk követték, először a vadászok, aztán a többiek, hátsó lábait kaszabolták.

'This wasn't a wolf - unless they've learned to walk on their hind legs.'

Ez nem farkas volt... kivéve, ha megtanult a hátsó lábain járni.

I remember that the serfs said that the thing walks on its hind legs.'

Emlékszem, a parasztok azt állították, hogy a hátsó lábán jár.

She backed away until one hind foot actually stepped into the water.

Addig hátrált, míg egyik hátsó lábával a vízbe nem lépett.

hind {adj.} (also: back, posterior)

hátulsó {adj.}

hind {noun}

hind {noun} [zool.]

szarvastehén {noun} [zool.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "hinder":

Synonyms (English) for "hind":

 

Context sentences

Context sentences for "to hinder" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Whether they try to hinder or to help, they necessarily reveal their type of mind.

Akár akadályoznak, akár segítenek, szükségszerűen felfedik agyuk működését.

Simplification is always a good thing, provided it does not hinder effectiveness.

Az egyszerűsítés mindig jó, feltéve, hogy nem akadályozza a hatékonyságot.

Too much information on the label may actually hinder the buyer when making a choice.

Ha túl sok minden szerepel a címkén, az is megnehezítheti a választást.

The templars have never tried to hinder you in that regard, Timor replied.

- A lovagok sohasem próbáltak megakadályozni ebben - mutatott rá Timor.

Taxing financial transactions will not hinder financial transactions.

A pénzügyi tranzakciók megadóztatása nem fogja akadályozni a pénzügyi tranzakciókat.

In other words, it hinders development and increases developmental inequalities.

Más szóval megakadályozza a fejlődést, és növeli a fejlődésben fennálló egyenlőtlenségeket.

For we would have come unto you, I Paul indeed, once and again: but Satan hath hindered us.

El akartunk hozzátok menni - én, Pál ismételten is -, de a sátán megakadályozott benne.

And the eunuch said: See, here is water: What doth hinder me from being baptized?

Az udvari tiszt megszólalt: "Nézd, itt a víz, mi akadálya van hát, hogy megkeresztelkedjem?"

You yourselves have not entered in: and those that were entering in, you have hindered.

Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"

There are no reasons, therefore, for delaying or hindering the process of further expansion.

Éppen ezért nincs értelme késleltetni vagy akadályozni a további bővítési folyamatot.

It will hinder the development of much safer new-generation plants.

Ez akadályozza a jóval biztonságosabb új generációs erőművek fejlesztését.

If there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them.

Ha már szükség van a KAP-ra, az segítse, ne akadályozza a gazdákat.

Indeed, to do that at this stage might even hinder its future progress.

Sőt, ebben a stádiumban még hátráltathatja is jövőbeli fejlődését.

It will not even hinder what are sometimes called speculative investments.

Nem fogja megakadályozni még az időnként spekulatív befektetésnek nevezett tevékenységeket sem.

The Polish people do not want to hinder development of the European Union.

A lengyelek nem szeretnék hátráltatni az Európai Unió fejlődését.

It is hindered by the blockades preventing goods from entering the area.

Megakadályozza a működését az a blokád, amely nem engedi meg, hogy áruk bejussanak a területre.

Quite often she lay passively beneath them, not helping or hindering, until it was over.

Volt, hogy csak feküdt alattuk unottan, nem segített, nem ellenkezett, várta, hogy vége legyen.

In doing so, emissions trading must allow growth rather than hindering it.

Mindeközben a kibocsátáskereskedelemnek elő kell segítenie a fejlődést, nem pedig gátolnia azt.

The aforementioned legal provisions can also hinder project implementation and accounting.

Az előbb említett jogi rendelkezések akadályozzák a projektek megvalósítását és elszámolását is.

Call a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.

Állítsák meg a vállalatokat csak akadályozó irányelvek és rendeletek végeláthatatlan folyamát!
 

Suggest new English to Hungarian translation

Have you learned particular interesting English slang? Or are you familiar with any specialist terms you have not yet found in a dictionary? Using the fields below you can easily add your translations to the English-Hungarian dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: orphanhood, replacement, to direct, to instruct, right to existence

Similar words

hiking · hilarious · hilarity · hill · hillbilly · hillock · hillside · hilltop · hilly · hind · hinder · Hindoo · hindquarters · hindrance · hindsight · Hindu · hinge · hint · hinterland · hip · hip-flask

Have a look at the English-Hindi dictionary by bab.la.