English-Hungarian translation for "to hinder"

EN to hinder Hungarian translation

to hinder {vb}
hind {noun}
hind {adj.}

EN to hinder
volume_up
[hindered|hindered] {verb}

to hinder (also: to arrest, to avert, to balk, to bar)
to hinder (also: to balk, to encumber, to impede, to incapacitate)
to hinder (also: to balk, to set back, to baulk)

Synonyms (English) for "hind":

hind
English

Context sentences for "to hinder" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSimplification is always a good thing, provided it does not hinder effectiveness.
Az egyszerűsítés mindig jó, feltéve, hogy nem akadályozza a hatékonyságot.
EnglishWhether they try to hinder or to help, they necessarily reveal their type of mind.
Akár akadályoznak, akár segítenek, szükségszerűen felfedik agyuk működését.
EnglishAnd the eunuch said: See, here is water: What doth hinder me from being baptized?
Az udvari tiszt megszólalt: "Nézd, itt a víz, mi akadálya van hát, hogy megkeresztelkedjem?"
EnglishToo much information on the label may actually hinder the buyer when making a choice.
Ha túl sok minden szerepel a címkén, az is megnehezítheti a választást.
EnglishTaxing financial transactions will not hinder financial transactions.
A pénzügyi tranzakciók megadóztatása nem fogja akadályozni a pénzügyi tranzakciókat.
EnglishThe templars have never tried to hinder you in that regard, Timor replied.
- A lovagok sohasem próbáltak megakadályozni ebben - mutatott rá Timor.
EnglishNaturally, bureaucratic formalities should not hinder research.
Természetesen a bürokratikus formalitásoknak nem szabad hátráltatniuk a kutatást.
EnglishIt will hinder the development of much safer new-generation plants.
Ez akadályozza a jóval biztonságosabb új generációs erőművek fejlesztését.
EnglishIt will not even hinder what are sometimes called speculative investments.
Nem fogja megakadályozni még az időnként spekulatív befektetésnek nevezett tevékenységeket sem.
EnglishThe Polish people do not want to hinder development of the European Union.
A lengyelek nem szeretnék hátráltatni az Európai Unió fejlődését.
English'But you must ride now, or you will hinder us,' said Aragorn.
- De most muszáj lesz lóra ülnöd, különben föltartasz minket - mondta Aragorn.
EnglishFurthermore, Turkey continues to hinder progress in the search for a solution to the Cyprus problem.
Ezenkívül Törökország továbbra is útját állja a ciprusi probléma megoldásának.
EnglishIndeed, to do that at this stage might even hinder its future progress.
Sőt, ebben a stádiumban még hátráltathatja is jövőbeli fejlődését.
EnglishIf there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them.
Ha már szükség van a KAP-ra, az segítse, ne akadályozza a gazdákat.
EnglishThe aforementioned legal provisions can also hinder project implementation and accounting.
Az előbb említett jogi rendelkezések akadályozzák a projektek megvalósítását és elszámolását is.
EnglishThis attitude is more likely to hinder than help and I have therefore voted against this proposal.
Ez a hozzáállás inkább akadályokat teremt, mintsem segít, ezért a javaslat ellen szavaztam.
EnglishCall a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.
Állítsák meg a vállalatokat csak akadályozó irányelvek és rendeletek végeláthatatlan folyamát!
EnglishBut one thing hasn't changed: you must help your humans, not hinder them.
De egyvalamiben mindenképpen ki kell tartanotok: az ember gazdáitok segítői legyetek, ne hátramozdítók.
EnglishIs there anything that might hinder the transition to BONUS-169?
Van-e bármi, amely akadályozhatná a BONUS-169-re való áttérést?
EnglishBut that would hinder and damage all the things that we can achieve by an open electricity market.
Ez azonban akadályozná és kárt tenne mindabban, amit elérhetünk egy nyílt villamosenergia-piaccal.