Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Hungarian translation for "to writhe"

 

"to writhe" Hungarian translation

Results: 1-28 of 203

to writhe {verb}

to writhe [writhed|writhed] {vb} (also: to agonize, to anguish, to be on the rack, to distress oneself)

to writhe [writhed|writhed] {vb} (also: to squirm) [unverif.]

vergődik {vb}

to writhe [writhed|writhed] {vb} (also: to gyrate, to squirm)

vonaglik {vb}

The Consort writhes upon a tree and whispers with madness of the time of his release.

A Hitves egy fán vonaglik, és őrülten suttog az eljövendő szabadulásról.

Face twisted in pain, Elminster Aumar writhed on the ground, slapping at maggots.

Elminster Aumar gyötrelmes arccal vonaglik a sziklákon, és próbálja elhessegetni a férgeket.

To one side of the cavern, the massive form of the serpent was still visible, thrashing in agony against the broken wall, its great bulk a writhing mass of scales and blood.

A barlang egyik oldalán még mindig látni lehetett a kígyót, amint a hatalmas, pikkelyes, vérben ázó test kínjában vonaglik a megrepedezett fal mellett.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "writhe":

 

Context sentences

Context sentences for "to writhe" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Bhelliom shrieked, and he could feel it writhing in his hand like a live snake.

A Bhelliom felsikoltott, és Sparhawk érezte, hogy kígyóként tekereg a kezében.

Arching and snuffling, the transformed wizard writhed on blood-spattered rocks.

Az átváltozott varázsló zihálva hánykolódni és vonaglani kezdett a véres sziklákon.

One of the fires moved suddenly, writhing and twisting like a snake unfolding.

A tüzek egyike hirtelen megmozdult, sziszegett és tekergett, mint egy haragos kígyó.

Instead, the surface of the road ahead of the VW's nose began to writhe and move.

Ehelyett azonban az út felszíne mozogni, vonaglani kezdett a VW orra előtt.

Willow was buried beneath a writhing, hopping, complaining carpet of toads.

Egész Willow-t rángatózó, ungrándozó, panaszkodó varangyszőnyeg borította.

Squealing, writhing, Bruno brushed them away, slapped at them, flailed at himself.

Bruno visítva, rángatózva, tekergő testtel csapkodta őket; próbálta leseperni magáról.

It writhed on the floor, its minuscule mouths still loosing that throaty hiss.

A földön vergődött, apró szájával még mindig ugyanazt a fenyegető sziszegést hallatta.

The curseworms reared and writhed in hungry agitation around his midriff.

A gyomrát mardosó férgek mohón vetették rá magukat hívogató rekeszizmára.

Alustriel rolled and crawled and writhed on her luxuriant rugs, but could not elude him.

Alustriel kúszott-mászott a drága szőnyegeken, de nem tudott elmenekülni a férfi elől.

Ralph twisted sideways on top of a writhing body and felt hot breath on his cheek.

Átvergődött egy vonagló test fölött, forró lélegzet csapta meg az arcát.

The girl writhed beneath the sheets, but not like before, not with her previous vitality.

A kislány dobálta magát a takaró alatt, de nem olyan nagy vitalitással, mint korábban.

The lich writhed amid smoke and fell to its knees, pointing a bony arm.

Felemelte hosszú mutatóujját, és még utoljára kieresztette rekedt hangját.

He gagged, writhed, and tried to vomit, throat shuddering spasmodically.

Azután az érzések eltűntek és helyükben a kőpadló hidegének érzete jelent meg a térdeiben.

Krat grunted and writhed, and the Paha officer f led as she panted on the vletoor cushion.

Hörgött és tekergőzött, a paha tiszt pedig elszaladt, amíg ő a vánkosán zihált.

He cried and writhed and pulled at his bonds for eternal seconds before she turned it off.

Felkiáltott, rángatózott és a köteleket tépte egy végtelen pillanatig, aztán vége lett.

One of its claws seized Lori's breast as it began to writhe in her embrace.

Az egyik karma beleakadt Lori mellébe, ahogy fészkelődött a karjában.

Immediately the demon was cringing, writhing, bellowing in terror and in pain: It burns!

A démon azonnal összekuporodott, vonaglani és bömbölni kezdett rémületében és fájdalmában:

The elf was watching something that hovered, dark and writhing, over the center of the pit.

A tünde a gödörbe meredt, és valami lebegő, sötét, tekergőző árnyat figyelt.

Gordon began to writhe in courageous fury, scratching again at Ash's fingers.

A vénember vonaglott a dühtől, és megint karmolni kezdte Ash ujjait.

Writhing, screaming abishai covered her like a grotesque, blood-dripping cloak.

A kapálódzó, visítozó abishaik bizarr köpenyként tapadtak a testére.
 

Suggest new English to Hungarian translation

Have you learned particular interesting English slang? Or are you familiar with any specialist terms you have not yet found in a dictionary? Using the fields below you can easily add your translations to the English-Hungarian dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: orphanhood, replacement, to direct, to instruct, right to existence

Similar words

More translations in the English-Esperanto dictionary.