English-Norwegian translation for "bird"

EN bird Norwegian translation

NO

EN bird
volume_up
{noun}

trending_flat
"animal"

bird
a little bird told me
a bird in the hand is worth two in the bush
én fugl i hånden er bedre enn ti på taket

trending_flat
"woman"

bird

Context sentences for "bird" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englisha bird in the hand is worth two in the bush
én fugl i hånden er bedre enn ti på taket
Englisha little bird told me
Englisha little bird told me
Englishthe early bird gets the worm
den som kommer først til mølla får først malt
Englishthe early bird gets the worm
EnglishIsla San Roque is an uninhabited bird rookery off Baja's sparsely populated central coast.
Isla San Roque er en ubebodd fugleøy utenfor Bajas spredt bebygde sentrale kyst.
EnglishIt's become, today, the largest and one of the most important private bird sanctuaries in all of Europe."
"Det er i dag den største og en av de viktigste privateide fuglereservatene i hele Europa."
English10:42 I said, "Miguel, isn't a thriving bird population like the last thing you want on a fish farm?"
10:42 Jeg spurte: "Miguel, er ikke et økende antall fugler det siste du vil ha ved et havbruk?" (Latter) Han ristet på hodet.
EnglishAdam Savage talks about his fascination with the dodo bird, and how it led him on a strange and surprising double quest.
På EG'08 forteller Adam Savage om sin fascinasjon for dodoen og hvordan denne fascinasjonen sendte han på et merkelig og overraskende dobbeltoppdrag.
EnglishNow, the great thing about getting it to this point was that because in the movie, when they finally bring out the bird at the end, and they place it on the table, they actually spin it.
Det stilige med å komme så langt var at i filmen, når de endelig tar fram fuglen på slutten, og de setter den på borden, så snurrer de den faktisk.
EnglishA fish farm, but also a bird sanctuary.
11:09 La oss ta det en gang til. Et havbruk som ikke fôrer dyrene sine, et havbruk som måler sin suksess etter helsen til dets rovdyr. Et fiskeoppdrettsanlegg, men også et fuglereservat.