Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Norwegian translation for "cleaner"

 

"cleaner" Norwegian translation

Results: 1-9 of 9

cleaner

cleaner [bus.] [unverif.]

  rengjøringsarbeider {m} [bus.]

clean {adjective}

clean {adj.} (also: blank, empty)

tom {adj.}

clean {adj.}

rent {adj. n}

It tasted sweet and clean, like you were taking a bite of the ocean.

Det smakte søtt og rent som om man tok en bit av havet.

Here's a fog-catcher, which, if you live in a moist, jungle-like area, will distill water from the air that's clean and drinkable.

Her er en tåkefanger, som - dersom du lever i et fuktig, jungellignende område - vil destillere rent og drikkbart vann fra luften.

It's able to generate a thousand liters of clean drinking water a day out of any source -- saltwater, polluted water, latrine -- at less than two cents a liter.

Det er i stand til å lage ett tusen liter med rent drikkevann om dagen fra hvilken som helst kilde -- saltvann, forurenset vann, kloakk -- for mindre enn to cent pr liter.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "cleaner":

Synonyms (English) for "clean":

 

Similar translations

Similar translations for "cleaner" in Norwegian

 

Context sentences

Context sentences for "cleaner" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And when it works its way through the system and leaves, the water is cleaner than when it entered.

Og når det jobber seg gjennom i systemet og strømmer ut i havet, er vannet renere enn da det kom inn.

Frosty the coal man is getting cleaner everyday.

Frosty, kolmannen, blir reinare kvar dag.

You can now write messages in a cleaner, simpler experience that puts the focus on your message itself, not all the features around it.

Du kan nå skrive meldinger på en enklere måte og i et nytt oppsett som setter fokus på selve meldingen og ikke på alle funksjonene rundt den.

Researcher Kamal Meattle shows how an arrangement of three common houseplants, used in specific spots in a home or office building, can result in measurably cleaner indoor air.

Forsker Kamal Meattle viser hvordan et arrangement av tre vanlige husplanter, brukt i spesifikke plasser i et hjem eller en kontorbygning, kan resultere i renere inneluft.
 

Suggest new English to Norwegian translation

Are you familiar with regional Norwegian expressions? Are we missing specific terms in our English-Norwegian dictionary and you know some and would like to share them? Please feel free to help us and suggest a translation to be added to the dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: electrician, cleaner, Nice to meet you, imploringly, outskirts

Similar words

More translations in the English-Swahili dictionary.