Verify translation suggestions for English-Polish:

Together with you we would like to build up the largest online dictionary in the world. Please verify suggested translations or suggest your own translation by using the comfortable entry box at the end of this page.

Verify translation suggestions:

English

Polish

26.11.2016

The agreement is in fact a very simple document consisting of articles identifying the most important obligations allies against each other individually, and the Alliance as a whole. There were also difficulties, but in accordance with the Washingto

Umowa jest w istocie bardzo prostym dokumentem złożonym z artykułów określających najważniejsze zobowiązania sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości. Były również trudności lecz Zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim każde państwo

4

23.12.2016

just in time [ex.]

0

14.01.2017

to store {vb}

gromadzić {vb}

0

14.01.2017

win-win situation [coll.]

i wilk syty, i owca cała [prov.]

0

14.01.2017

jurgen

klop {prp.}

0

14.01.2017

to unchain

uwolnić

0

14.01.2017

predicate

orzecznik

0

15.01.2017

lilliputian {adj.} [child.l.]

lilipuci {adj.} [child.l.]

0

16.01.2017

undulation {noun} [geol.]

falowanie {noun} [geol.]

0

16.01.2017

ripple {noun} [geol.] [tech.]

pręgi faliste {noun} [geol.] [tech.]

0

16.01.2017

fashionless {adj.} [cloth.] [arch.]

niemodny [iron.]

0

16.01.2017

bounteous

szczodry

0

16.01.2017

bill {noun} [admin.] [Amer.]

ustawa {f} [admin.]

0

16.01.2017

to withdraw a bill {vb} [admin.]

wycofać ustawę {vb} [admin.]

0

16.01.2017

grass pea {noun} [agr.] [Brit.]

lędźwian {pr.n.} [agr.]

0

17.01.2017

tunnel kiln {noun} [ind.] [tech.] [ex.]

piec tunelowy {m} [ind.] [tech.] [ex.]

0

17.01.2017

sole trader [econ.]

jednoosobowa działalność gospodarcza [econ.]

0

17.01.2017

give up on

zwątpić w (kogoś)

0

17.01.2017

give out

wytwarzać

0

17.01.2017

gastrulation {noun}

gastrulacja {f}

0

17.01.2017

cuckoo {adj.}

szalony {adj. m}

0

17.01.2017

cuckoo {adj.}

zwariowany {adj. m}

0

18.01.2017

give out

rozdawać

0

18.01.2017

give off

emitować

0

18.01.2017

give off

wydzielać

0

18.01.2017

style {o.sg.} [biol.]

szyjka słupka {f} [biol.]

0

18.01.2017

ovule {noun} [biol.]

zalążek {m} [biol.]

0

18.01.2017

receptacle {noun} [biol.]

dno kwiatowe {n} [biol.]

0

18.01.2017

emery board {noun}

tarka (do stóp)

0

18.01.2017

sharp {noun}

oszust {noun}

0