English-Polish translation for "alanine"

EN alanine Polish translation

alanine
Our team was informed that the translation for "alanine" is missing.

Context sentences for "alanine" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlanine aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) ≤ 2.5 x ULN
Aminotransferaza alaninowa (AIAT) i aminotransferaza asparaginianowa
EnglishWhat you find is mostly glycine and then alanine and there's some trace elements of the other ones.
Znajdziemy tam głównie glicynę i alaninę, oraz śladowe ilości innych związków.
EnglishAlanine aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) ≤ 2.5 x ULN
lub GGT, jeśli podwyższenie może być pochodzenia kostnego).
EnglishAlanine aminotransferase/ aspartate aminotransferase (ALT/ AST)
Kreatynina Aminotransferaza alaninowa / aminotransferaza asparaginianowa (AlAT/ AspAT)
EnglishBlood alanine aminotransferase increased Aspartate aminotransferase increased
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
Englishincreased alanine aminotransferase, increased aspartate aminotransferase
zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginowej
EnglishAspartate aminotransferase increased, alanine aminotransferase increased
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
EnglishSo I've colored in the glycines again in green, alanine in red, and the serines, the letter S, in purple.
Ponownie zaznaczyłam glicynę na zielono, alaninę na czerwono, i serynę jako S, na fioletowo.
EnglishFinally, β -ureido-propionase cleaves FUPA to α -fluoro-β - alanine (FBAL) which is cleared in the urine.
Ostatecznie β - ureido- propionaza rozszczepia FUPA do α- fluoro- β- alaniny (FBAL), która jest wydalana z moczem.
EnglishPowder: alanine mannitol disodium phosphate dodecahydrate disodium phosphate dihydrate sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Proszek: alanina mannitol disodu fosforan dwunastowodny disodu fosforan dwuwodny sodu diwodorofosforan dwuwodny
Englishincreased alanine aminotransferase
zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
EnglishAlanine aminotransferase increased
Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej
EnglishAlanine aminotransferase increased
Zwiększone ciśnienie 15 (2, 8 %) tętnicze
EnglishAlanine aminotransferase (ALT) Amylase
EnglishIncrease of alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase and prothrombin levels have been reported.
Odnotowano zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej i protrombiny.
EnglishAlanine aminotransferase increased
EnglishAlanine aminotransferase increased
Englishelevated serum aspartate aminotransferase (AST) and/ or elevated serum alanine aminotransferase (ALT), hyperbilirubinaemia
zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i (lub) aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy, hiperbilirubinemia
EnglishIf there is a persistent increase in serum alanine aminotransferase (ALT), interruption of deferiprone therapy should be considered.
Jeśli w surowicy krwi utrzymuje się zwiększone stężenie aminotransferazy alaninowej (AlAT), należy rozważyć odstawienie deferypronu.
EnglishAlanine aminotransferase increased