Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "bash"

 

"bash" Polish translation

Results: 1-43 of 43

bash {noun}

bash {noun} [coll.] (also: hilarity, do, fun, great fun)

ubaw {m} [coll.]

bash {noun} [coll.] (also: party)

balanga {f} [coll.]

bash {noun} [coll.] (also: assay, audition, attempt, try)

próba {f}

bash {noun} [coll.] (also: indentation, dent)

bash {noun} [coll.]

walnięcie {n} [coll.]

bash {noun} [coll.]

rąbnięcie {n} [coll.]

bash {noun} [coll.] (also: do)

jubel {m} [coll.]

bash (Bourne Again Shell) {noun} [IT]

to bash {verb}

to bash [bashed|bashed] {vb} [coll.]

jebnąć (uderzyć) {pf. v.} [vulg.]

to bash [bashed|bashed] {vb} [coll.] (also: to backbite, to besmirch, to calumniate, to denigrate)

to bash [bashed|bashed] {vb} [coll.] (also: to animadvert, to criticize, to criticise, to dispraise)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "bash":

© Princeton Universitysock · bop · whop · whap · bonk · knock · bang · smash · belt · do · brawl

 

Similar translations

Similar translations for "bash" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "bash" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I think that the usual exercise of Brussels-bashing goes too far sometimes.

Uważam, że w zwyczajowym już obrzucaniu Brukseli błotem niektórzy posuwają się za daleko.

PM: Last night we gave it a few too many turns and it tried to bash the roof out also.

Nie więcej. ~~~ Wczoraj przekręciliśmy kilka razy za dużo i o mało nie rozbiło się to o dach.

As an Austrian, I would like to advise against the Germany-bashing that has been taking place here.

Jako Austriak przestrzegałbym przed niemiecką nagonką, która ma tu miejsce.

I was leaving a highball bash in the girl's dorm.

Wychodziłem z akademika pijąc whisky z wodą sodową.

Their teeth are basically bashed out with a metal rod.

Zęby wybija im się metalowym prętem.

This is not Kremlin-bashing.

Nie chodzi tu o krytykę Kremla.

President of the Commission, you stated that you cannot bash Europe all week long and then expect a joyful 'yes' to Europe on Sunday.

Panie przewodniczący Komisji! Stwierdził pan, iż nie możemy przez cały tydzień rugać Europy, a w niedzielę oczekiwać radosnego "tak”.

So I had a hammer in my hand... and I look up and Father Moore was smiling at me... and all I could think about is just bashing his head in.

Więc miałem młotek w ręku... obejrzałem się, a Ojciec Moore uśmiechał się do mnie... i wszystko o czym myślałem, to to uderzać nim w jego głowę.

And then the minute it came, it blew up in my head and bashed in my heart -- something different. ~~~ "Well, how about Mowgli from 'The Jungle Book'?

I w momencie, w którym nadeszło wybuchło w mojej głowie i uderzyło w moje serce, coś innego, "Może Mowgli z 'Księgi Dżungli'?

Let me make a point that I think will be very important for the future: let us not fall into the trap of Europe bashing - on bashing ourselves as European institutions.

Uważam, że najważniejsze, aby w przyszłości nie wpaść w pułapkę nagonki na Europę - nagonki na nas samych jako instytucji europejskich.

I see too many Pakistan-bashing exercises and I see a disregard of the effort that the Pakistani Government and civil society are making against extremism.

Obserwuję niewspółmiernie wielką nagonkę na Pakistan i widzę lekceważenie starań, jakie podejmuje rząd pakistański i społeczeństwo obywatelskie w sprawie zwalczania ekstremizmu.

I frequently hear this: Europe is not leading, and in my country the opposition says that Sweden is not leading: it is the will to bash on ourselves.

Słyszę często, że Europa nie odgrywa wiodącej roli, a w moim kraju opozycja twierdzi, że wiodącej roli nie odgrywa Szwecja; jest to przejaw tendencji do zadawania sobie ciosów samobójczych.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

based · baseflow · Basel · baseless · baselessly · baselessness · baseline · basement · baseness · bases · bash · bashaw · bashful · bashfully · bashfulness · bashing · basic · basically · basics · basidium · basil

More in the Danish-English dictionary.