English-Polish translation for "bash"

EN bash Polish translation

bash {noun}
to bash {vb}

EN bash
play_circle_outline
{noun}

  1. IT
  2. colloquial

1. IT

trending_flat
"Bourne Again Shell"

bash
play_circle_outline
powłoka systemowa UNIX {f} [IT]

2. colloquial

bash (also: fun, hilarity, riot, do)
bash (also: party)
bash (also: assay, attempt, audition, bid)
bash
bash (also: dent, indentation)
bash (also: do)
bash

Synonyms (English) for "bash":

bash

Context sentences for "bash" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPM: Last night we gave it a few too many turns and it tried to bash the roof out also.
Nie więcej. ~~~ Wczoraj przekręciliśmy kilka razy za dużo i o mało nie rozbiło się to o dach.
EnglishI was leaving a highball bash in the girl's dorm.
Wychodziłem z akademika pijąc whisky z wodą sodową.
EnglishPresident of the Commission, you stated that you cannot bash Europe all week long and then expect a joyful 'yes' to Europe on Sunday.
Panie przewodniczący Komisji! Stwierdził pan, iż nie możemy przez cały tydzień rugać Europy, a w niedzielę oczekiwać radosnego "tak”.
EnglishI frequently hear this: Europe is not leading, and in my country the opposition says that Sweden is not leading: it is the will to bash on ourselves.
Słyszę często, że Europa nie odgrywa wiodącej roli, a w moim kraju opozycja twierdzi, że wiodącej roli nie odgrywa Szwecja; jest to przejaw tendencji do zadawania sobie ciosów samobójczych.