Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "bash"

 

"bash" Polish translation

Results: 1-19 of 19

bash {noun}

bash {noun} [coll.] (also: hilarity, do, fun, great fun)

ubaw {m} [coll.]

bash {noun} [coll.] (also: party)

balanga {f} [coll.]

to bash {verb}

to bash [bashed|bashed] {vb} [coll.] (also: to whack, to slam)

jebnąć (uderzyć) {vb} [vulg.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "bash":

© Princeton Universitysock · bop · whop · whap · bonk · knock · bang · smash · belt · do · brawl

 

Similar translations

Similar translations for "bash" in Polish

 

Usage examples

Usage examples for "bash" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PM: Last night we gave it a few too many turns and it tried to bash the roof out also.

Nie więcej. ~~~ Wczoraj przekręciliśmy kilka razy za dużo i o mało nie rozbiło się to o dach.

I was leaving a highball bash in the girl's dorm.

Wychodziłem z akademika pijąc whisky z wodą sodową.

And there I was crying away, and smash, bash on my rock.

I oto ja, we łzach uderzyłam w kamień i upadłam.

I'm looking out and I'm seeing the cops bashing students' heads, shooting tear gas, and watching students throwing bricks.

Wyglądam na zewnątrz i widzę jak gliny biją studentów, wypuszczają gaz łzawiący, a studenci rzucają cegłami.

Their teeth are basically bashed out with a metal rod.

Zęby wybija im się metalowym prętem.

And I, as you can tell, am a bashful guy.

Na tym kończyła się lista wymagań.

President of the Commission, you stated that you cannot bash Europe all week long and then expect a joyful 'yes' to Europe on Sunday.

Panie przewodniczący Komisji! Stwierdził pan, iż nie możemy przez cały tydzień rugać Europy, a w niedzielę oczekiwać radosnego "tak”.

So I had a hammer in my hand... and I look up and Father Moore was smiling at me... and all I could think about is just bashing his head in.

Więc miałem młotek w ręku... obejrzałem się, a Ojciec Moore uśmiechał się do mnie... i wszystko o czym myślałem, to to uderzać nim w jego głowę.

And then the minute it came, it blew up in my head and bashed in my heart -- something different. ~~~ "Well, how about Mowgli from 'The Jungle Book'?

I w momencie, w którym nadeszło wybuchło w mojej głowie i uderzyło w moje serce, coś innego, "Może Mowgli z 'Księgi Dżungli'?

I frequently hear this: Europe is not leading, and in my country the opposition says that Sweden is not leading: it is the will to bash on ourselves.

Słyszę często, że Europa nie odgrywa wiodącej roli, a w moim kraju opozycja twierdzi, że wiodącej roli nie odgrywa Szwecja; jest to przejaw tendencji do zadawania sobie ciosów samobójczych.
 

Forum results

"bash" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

baseborn · based · Basel · baseless · baselessly · baselessness · baseline · basement · baseness · bases · bash · bashaw · bashful · bashfully · bashfulness · bashing · basic · basically · basics · basidium · basil

More in the German-English dictionary.