Summary

Our team was informed that the translation for "be kind to" is missing.

Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "be kind to"

Translation

"be kind to" Polish translation

Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "be kind to" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "be kind to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And they spake unto him, saying, If thou be kind to this people, and please them, and speak good words to them, then they will be thy servants for ever.

Którzy mu odpowiedzieli, mówiąc: Jeźli dziś powolny będziesz ludowi temu, a uczynisz im kwoli, i będziesz mówił do nich słowa łagodne, będą sługami twymi po wszystkie dni.

As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.

Jak słyszeliśmy wcześniej, ruch jest bardzo ważny w tego rodzaju żywych systemach.

This is a piece that, for me, is in some ways the most complete kind of piece.

To jest praca, która, według mnie, jest pod paroma względami najbardziej kompletna.

I'm like, are all the girls going to be kind and merciful and the guys all strong?

Myślę sobie, czy wszystkie dziewczyny będą miłe i litościwe, a wszyscy faceci silni?

not premeditation but grace, a kind of being in the world spontaneously, with grace.

nie obmyślania a wdzięku, takiego spontanicznego bycia w świecie z wdziękiem.

This is a courtyard in Europe, and a mixture of 124 different kinds of play.

Tutaj widzimy europejski dziedziniec, i mieszankę 124 różnych rodzajów zabawy.

It's embedded in society in a different kind of way to what is the case in the West.

Jest ono inaczej zakorzenione w społeczeństwie niż ma to miejsce na Zachodzie.

And the concept is to create a kind of onion, a kind of structure in layers.

Pomysł polega na storzeniu rodzaju cebuli, struktury składającej się z warstw.

Rats have been used since the '50s last century, in all kinds of experiments.

Szczury były używane od lat '50 ubiegłego wieku w rozmaitych eksperymentach.

And in parallel at that time, there was a very kind of exclusive design club.

Równolegle w tym samym czasie, powstał szczególny rodzaj klubu projektantów.

This is a kind of hacker's manual, and it's written in Chinese and English.

To coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.

Really what I'm talking about here is trying to create a kind of artificial life.

Tak naprawdę mówię tutaj o próbie tworzenia swego rodzaju sztucznego życia.

There are two kinds of responses that we make to this sort of general dissatisfaction.

Są dwa rodzaje reakcji, które okazujemy w odpowiedzi na tego rodzaju niezadowolenie.

But there's been a lot of debate in Tunisia about how to handle this kind of problem.

Ale w Tunezji toczy się żywa debata na temat sposobu poradzenia sobie z tym problemem.

Tattoo was, at one time, a kind of a blacklisted or con thing, but now it is in thing.

Tatuaż był kiedyś czymś w rodzaju rzeczy zakazanej, ale teraz jest w modzie.

And Rick is as a pagan god, which I thought was kind of appropriate, in a certain way.

A Rick jest jak pogański bóg, co jest, jak sądzę, na swój sposób dość stosowne.

Due to the kind of manufacturing Optaflu is free of chicken/ egg protein.

Dzięki metodzie wytwarzania, Optaflu nie zawiera białka jaja kurzego i białka kurzego.

Now, a hallmark of computer programs is just this kind of sensitivity to small changes.

Ta podatność na małe zmiany to cecha charakterystyczna programów komputerowych.

It is far too early to be entering into any kind of normal dialogue with Belarus.

Jest zdecydowanie za wcześnie na wchodzenie w jakikolwiek normalny dialog z Białorusią.

It might be a good idea to extend this kind of education to people in other age groups.

Być może zasadne jest objęcie tego typu edukacją przedstawicieli innych grup wiekowych.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

BBIAF · BBL · BBQ · BBS · BC · BCC · BCD · BCE · BCG · BE · be-kind-to · beach · beachcomber · beaches · beachfront · beachgoer · beacon · beacons · bead · bead-roll · beading

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.