"be kind to" translation into Polish

EN

"be kind to" in Polish

be kind to
Our team was informed that the translation for "be kind to" is missing.

Similar translations for "be kind to" in Polish

to be verb
BE noun
kind noun
kind adjective
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "be kind to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishnothing of the kind
Englishone of a kind
Englishyou have to be cruel to be kind
czasem trzeba być okrutnym dla czyjegoś dobra
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Tak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
EnglishI will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Będę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.
EnglishThe Lega Nord party is, and always will be, against this kind of iniquitous choice.
Partia Lega Nord jest i zawsze będzie przeciwna tego rodzaju krzywdzącym wyborom.
EnglishWe need to see the same kind of action in respect of PNR and data in general.
Potrzebujemy tego samego rodzaju działań w odniesieniu do PNR i danych w ogóle.
EnglishHe was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
Był bezczelny, zuchwały, był prawdziwym macho, macho, który zawsze chciał zabłysnąć.
EnglishI never once was asked for a donation, which had kind of been my mode, right.
Ani razu nie zostałam poproszona o datek, co było wcześniej moim sposobem pomocy.
EnglishThat's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
EnglishBut we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
Jednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.
EnglishInevitably, therefore, we must also pay great attention to issues of this kind.
W związku z tym nieuchronnie musimy poświęcać podobnym kwestiom wiele uwagi.
EnglishThis is not the kind of Franco-German engine we expect in our part of Europe.
Nie takiego motoru francusko - niemieckiego oczekujemy w naszej części Europy.
EnglishThere is no moral or ethical justification of this kind of horrible attack.
Nie ma żadnego moralnego ani etycznego uzasadnienia dla takich okropnych ataków.
EnglishWhat makes me optimistic is that in spite of everything we have a kind of consensus.
Optymizmem napawa mnie, że pomimo rozbieżności zdań osiągnęliśmy jednak konsensus.
EnglishCommissioner Dimas, you have launched the right kind of initiative at the right time.
Komisarzu Dimas, wyszedł pan z bardzo trafioną inicjatywą w odpowiednim momencie.
EnglishEuropol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
EUROPOL powinien być kimś w rodzaju koordynatora, a nie otrzymywać szczególne prawa.
EnglishThey put the brakes on the project because they wanted a different kind of Europe.
Irlandczycy zablokowali ten projekt, ponieważ chcieli innego rodzaju Europy.
EnglishSo, he was very satisfied with the kind of relationship they had over 50 years.
Zatem był całkiem usatysfakcjonowany relacją jaką mieli przez ponad 50 lat.