Search for the most beautiful word
Spitsbergen
bighead

VOTE NOW

English-Polish translation for "bowel"

 

"bowel" Polish translation

Results: 1-22 of 44

bowel {noun}

bowel {noun} [anat.] (also: intestine, gut)

jelito {n} [anat.]

If you or your doctor know that your bowels are obstructed or your bowels are in a state where

jeśli pacjent lub lekarz prowadzący wie, że występuje niedrożność jelit lub pacjent wymaga z

And that’s how your body excretes waste, is through your breath, your bowels and your perspiration.

W ten sposób twoje ciało wydala odpadki, przez oddech, jelita i pocenie się.

(e. g. bleeding from your bowels, stomach, mouth and gum or bleeding in the brain or bleeding from the liver).

następstwem urazu (np.: krwawienie z jelit, żołądka, ust lub krwotok w mózgu czy z wątroby).
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "bowel":

 

Similar translations

Similar translations for "bowel" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "bowel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This fat passes out of your body and may cause changes to your bowel movements.

Ten tłuszcz jest wydalany z organizmu i może powodować zaburzenia jelitowe.

Relistor was more effective than placebo in stimulating the bowels to open.

Preparat Relistor okazał się skuteczniejszy od placebo w wywoływaniu wypróżnienia.

And after all this Jehovah smote him in his bowels with an incurable disease.

A nad to wszystko zaraził go Pan na wnętrzu jego niemocą nieuleczoną.

abdominal pain and unexplained changes in bowel habits with a fever.

Objawy obejmują: ból brzucha i niewyjaśnione zmiany w rytmie wypróżnień z towarzyszącą gorączką.

It is important to be near a toilet with assistance available if necessary, since bowel movement

ważne jest, aby pacjent miał możliwość szybkiego skorzystania z toalety, jeśli to konieczne przy

if you ever experience decreased bowel movements or suffer from severe constipation

jeśli pacjent ma problemy z wypróżnianiem lub ciężkie zaparcia;

sign of serious bowel inflammation which may occur very rarely following treatment with antibiotics.

ciężkich, uporczywych lub krwawych biegunek, z jednoczesnym bólem brzucha lub gorączką,

Yet his food in his bowels is turned, It is the gall of asps within him.

Wszakże pokarm jego we wnętrznościach jego odmieni się; żółcią padalcową stanie się w trzewach jego.

The main types of cancer are lung, bowel and breast cancer.

Do głównych rodzajów raka należą rak płuc, rak jelita grubego oraz rak piersi.

Haemorrhoidal haemorrhage, frequent bowel movements, mouth ulceration, stomatitis

wypróżnienia, owrzodzenia w jamie ustnej, zapalenie błony

If you feel sick or have diarrhoea (loose bowels);

Jeśli pacjent wymiotuje lub ma biegunkę (luźne stolce);

abdominal pain upper, bowel sounds abnormal, dry mouth, nausea, stomach discomfort

zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia

Avastin is a medicine used for the treatment of advanced cancer in the large bowel, i. e., in the colon or rectum.

Avastin jest lekiem, stosowanym w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem okrężnicy lub odbytnicy.

feeling and being sick, diarrhoea (loose bowels);

nudności i wymioty, biegunka (luźne stolce);

Vomiting, Dyspepsia, Altered bowel habits, Dry mouth

zaburzenia wypróżniania, suchość w ustach

And when he was come into the house of his god, they that came forth from his own bowels slew him there with the sword.

A gdy wszedł do domu boga swego, ci, którzy wyszli z żywota jego, tam go zabili mie czem.

bleeding in your stomach or bowel, genital bleeding, nose bleed

Niezbyt częste działania niepożądane

There is limited safety experience in patients undergoing arthroplasty while receiving Trudexa. lon Small bowel obstruction

Doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa wykonywania artroplastyki u pacjentów otrzymujących produkt Trudexa jest ograniczone.

and thou shalt have great sickness by disease of thy bowels, until thy bowels fall out by reason of the sickness, day by day.

Na cię też przyjdą niemocy wielkie, boleść wnętrza twego, aż wypłyną trzewa twoje dla boleści dzień ode dnia cięższej.

GIST is a cancer of the stomach and bowels.

Gastrointestinal Stromal Tumours).
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

bouquet · Bourbon · bourgeois · bourgeoisie · bout · boutique · bouts · bovine · bow · bowed · bowel · bower · bowerbird · bowery · bowl · bowled · bowlegged · bowler · bowlful · bowline · bowling

More translations in the bab.la English-Spanish dictionary.