Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "bowel"

 

"bowel" Polish translation

Results: 1-22 of 38

bowel {noun}

bowel {noun} [anat.] (also: intestine, gut)

jelito {n} [anat.]

(e. g. bleeding from your bowels, stomach, mouth and gum or bleeding in the brain or bleeding from the liver).

następstwem urazu (np.: krwawienie z jelit, żołądka, ust lub krwotok w mózgu czy z wątroby).
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "bowel":

 

Similar translations

Similar translations for "bowel" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "bowel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This fat passes out of your body and may cause changes to your bowel movements.

Ten tłuszcz jest wydalany z organizmu i może powodować zaburzenia jelitowe.

abdominal pain and unexplained changes in bowel habits with a fever.

Objawy obejmują: ból brzucha i niewyjaśnione zmiany w rytmie wypróżnień z towarzyszącą gorączką.

It is important to be near a toilet with assistance available if necessary, since bowel movement

ważne jest, aby pacjent miał możliwość szybkiego skorzystania z toalety, jeśli to konieczne przy

sign of serious bowel inflammation which may occur very rarely following treatment with antibiotics.

ciężkich, uporczywych lub krwawych biegunek, z jednoczesnym bólem brzucha lub gorączką,

Yet his food in his bowels is turned, It is the gall of asps within him.

Wszakże pokarm jego we wnętrznościach jego odmieni się; żółcią padalcową stanie się w trzewach jego.

Haemorrhoidal haemorrhage, frequent bowel movements, mouth ulceration, stomatitis

wypróżnienia, owrzodzenia w jamie ustnej, zapalenie błony

If you feel sick or have diarrhoea (loose bowels);

Jeśli pacjent wymiotuje lub ma biegunkę (luźne stolce);

abdominal pain upper, bowel sounds abnormal, dry mouth, nausea, stomach discomfort

zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia

Avastin is a medicine used for the treatment of advanced cancer in the large bowel, i. e., in the colon or rectum.

Avastin jest lekiem, stosowanym w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem okrężnicy lub odbytnicy.

feeling and being sick, diarrhoea (loose bowels);

nudności i wymioty, biegunka (luźne stolce);

Vomiting, Dyspepsia, Altered bowel habits, Dry mouth

zaburzenia wypróżniania, suchość w ustach

And when he was come into the house of his god, they that came forth from his own bowels slew him there with the sword.

A gdy wszedł do domu boga swego, ci, którzy wyszli z żywota jego, tam go zabili mie czem.

bleeding in your stomach or bowel, genital bleeding, nose bleed

Niezbyt częste działania niepożądane

There is limited safety experience in patients undergoing arthroplasty while receiving Trudexa. lon Small bowel obstruction

Doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa wykonywania artroplastyki u pacjentów otrzymujących produkt Trudexa jest ograniczone.

and thou shalt have great sickness by disease of thy bowels, until thy bowels fall out by reason of the sickness, day by day.

Na cię też przyjdą niemocy wielkie, boleść wnętrza twego, aż wypłyną trzewa twoje dla boleści dzień ode dnia cięższej.

and this water that causeth the curse shall go into thy bowels, and make thy body to swell, and thy thigh to fall away.

Niechże przenikną te wody przeklęte wnętrzności twoje, aby opuchł żywot twój, i wypadło łono twoje; i odpowie niewiasta: Amen.

And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee.

A mówił do mnie: Synu człowieczy

Vomiting Stomatitis Diarrhoea Nausea Abdominal distension Oral pain Gingivitis Aphthous stomatitis Bowel perforation

Wymioty Zapalenie jamy ustnej Biegunka Nudności Wzdęcie brzucha Ból w jamie ustnej Zapalenie dziąseł Aftowe zapalenie jamy ustnej

If you have abnormally slow bowel movements

jeśli pacjent ma zaparcia.

By thee have I been holden up from the womb; Thou art he that took me out of my mother's bowels: My praise shall be continually of thee.

Na tobiem spoległ zaraz z żywota; tyś mię wywiódł z żywota matki mojej; w tobie chwała moja zawżdy.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

bourgeoisie · bourkha · bout · boutique · bouts · bovine · bovver · bow · bow-wow · bowed · bowel · bower · bowerbird · bowery · bowl · bowled · bowlegged · bowler · bowlful · bowline · bowling

More translations in the bab.la English-Thai dictionary.