Search for the most beautiful word
second-hand bookseller
psychoneuroses

VOTE NOW

English-Polish translation for "broadcast"

 

"broadcast" Polish translation

Results: 1-29 of 89

broadcast {noun}

broadcast {noun} (also: audition)

audycja {f}

to broadcast {verb}

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to puff out, to inflate, to send, to give)

nadać {vb}
emitować [emituję|emitował] {vb} [film&tv]
wyemitować {vb} [film&tv]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "broadcast":

 

Similar translations

Similar translations for "broadcast" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "broadcast" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And in 1939, a lawyer, Sydney Kaye, started something called Broadcast Music Inc.

W 1939 roku prawnik Sydney Kaye założył organizację Broadcast Music Incorporated.

This is really, in fact, a television broadcasting a show 24/7 called "We're Normal."

To jest program telewizyjny, non-stop show zatytułowany "Jesteśmy Normalni".

Therefore it is vital that independent TV stations, such as NTDTV, can also broadcast.

Dlatego kluczowe jest, aby mogły nadawać niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV.

So I ran this experiment recently for the Korean Broadcasting System.

Pobrałem sobie krew przed i po, i okazało się, że poziom oksytocyny poszybował w górę.

Last Friday, it was broadcast for the first time on Russian public television.

W ostatni piątek został on także pierwszy raz wyemitowany w rosyjskiej telewizji publicznej.

For 18 days, our cameras were broadcasting, live, the voices of the people in Tahrir Square.

Przez 18 dni nasze kamery nadawały na żywo głos ludzi na Midan Tahrir.

It cannot be because of some broadcast mechanism affecting everyone uniformly.

To nie może być z powodu jakiegoś mechanizmu transmisji który wpływa na wszystkich jednakowo.

Otherwise, party conferences would not be broadcast so extensively.

W innym przypadku konferencje prasowe partii nie byłyby tak szeroko transmitowane.

That was being broadcast, by the way, on a 4G network from the market.

poprzez sieć przesyłania danych czwartej generacji prosto z rynku.

Protocol on the system of public broadcasting in the Member States

Protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach Członkowskich

And the art of conversation is being replaced -- dangerously, I think -- by personal broadcasting.

Sztuka konwersacji jest zastępowana, według mnie niebezpiecznie, przez osobiste nadawanie.

It is therefore essential for independent television stations such as NTDTV to be able to broadcast.

Dlatego też ważne jest, aby niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV mogły nadawać.

In practice, all digital television service providers should broadcast these stations free of charge.

W praktyce wszyscy dostawcy telewizji cyfrowej powinni nadawać te stacje nieodpłatnie.

She is freelance journalist in Cologne. She works for the Westdeutsche Rundfunk broadcasting service.

Jest niezależną dziennikarką w Kolonii, pracuje dla rozgłośni Westdeutscher Rundfunk.

However, it's illegal to broadcast Alhurra within the United States.

Mimo to, nadawanie Alhurry w obrębie USA jest nielegalne.

What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?

Co jeśli mielibyśmy afrykańską telewizję pokazującą różnorodną Afrykę całemu światu?

So here, we're taking the extra step of also broadcasting it.

możemy przekazać wszelkiego rodzaju metadane o świecie.

So that in 1940, when ASCAP threatened to double their rates, the majority of broadcasters switched to BMI.

Więc w 1940 roku, kiedy ASCAP zagroził podwojeniem stawek, większość rozgłośni przeszła do BMI.

That is the signal broadcasting system sending out the stop signal.

System transmisji w ten sposób wysyła sygnał "stop".

Now, the challenge with you moving your issue forward is these animals are getting broadcast to all the time.

Szansą byś mógł posunąć swoją sprawę do przodu jest to, że o tych istotach musi być ciągle głośno.
 

Forum results

"broadcast" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Moreover bab.la provides the English-French dictionary for more translations.