English-Polish translation for "buy"

EN buy Polish translation

buy {noun}
PL
to buy {vb}

EN buy
play_circle_outline
{noun}

buy (also: acquisition, purchase, taking, taking over)
They were saving to be able to buy a pair of shoes.
Children's medicine was 600 dollars, because nobody could afford to buy any of it.
Leki dziecięce kosztowały 600 dolarów i ponieważ nikogo nie było stać na ich kupno, wynegocjowaliśmy spadek ceny do 190 dolarów.
And in 1960, all Swedes were saving to try to buy a Volvo like this.
Aspirowali do kupna samochodu. ~~~ W 1960, wszyscy Szwedzi oszczędzali na takie Volvo, jak to.

Synonyms (English) for "buy":

buy

Context sentences for "buy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMaybe offer to spearhead a fundraiser to buy new gear -- which brings us to suit up.
Może zaoferujcie zainicjonowanie zbiórki pieniężnej na zakup nowego wyposażenia.
EnglishGo to ClimateCrisis.org or CarbonCalculator.com and buy carbon credits.
Wejdźcie na ClimateCrisis.org lub CarbonCalculator.com i wykupcie swoje zużycie.
EnglishThis is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.
Ten robot jest już dostępny w sprzedaży a jego zasadniczym zadaniem jest odkurzanie podłogi.
EnglishCitizens need to buy into that process, but it is there for them to do.
Obywatele powinni mieć swój udział w tym procesie, ale wszystko pozostaje w ich rękach.
EnglishBut if you come, you have to buy lunch for everybody who comes to the seminar."
Ale musisz postawić lunch każdemu, kto przyjdzie na seminarium".
EnglishIt will not therefore be possible to use the fund to buy firearms.
Oznacza to, że nie będzie można finansować z tego funduszu zakupów tego typu broni.
EnglishAnd very poor people -- they couldn't afford to buy food from elsewhere.
A to ubodzy ludzie, których nie stać na jedzenie sprowadzane skądinąd.
EnglishIf I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
Kiedy idziemy do supermarketu po karton mleka, płacimy podatek VAT.
EnglishObviously because it is very cheap to buy timber on the world market.
Oczywiście dlatego, że zakup drewna na rynku światowym jest bardzo tani.
EnglishIt is also unethical to buy the easiest efforts in third countries.
Zakup najłatwiejszych wysiłków w krajach trzecich jest również nieetyczny.
EnglishThe next thing we looked at is in which case were people more likely to buy a jar of jam.
Więcej klientów, bo jakieś 60%, zatrzymało się, kiedy smaków było 24.
EnglishSt John’s wort is often used in herbal medicines that you can buy yourself.
Dziurawiec zwyczajny jest często używany w preparatach ziołowych, które są dostępne bez recepty.
EnglishYou'd buy that thing, you'd bring it home, you'd plug it in,
Nie zapominajcie, że kiedy wyprodukowano komputer, nie posiadał on oprogramowania.
EnglishHis son asked him for some lemonade and Dad went to the concession stand to buy it.
Syn poprosił go o lemoniadę i tata poszedł po nią do stoiska.
EnglishThe views within my own group about the proposed buy-back programme also diverge widely.
Jeśli chodzi o moją własną grupę, to opinie na temat programu wykupu również bardzo się różnią.
EnglishThese measures would supposedly provide financing for citizens to buy new cars.
W ramach tych działań obywatele mieliby podobno otrzymywać środki finansowe na zakup nowych samochodów.
EnglishFind out more about your rights when you buy a car in another EU country.
Dowiedz się więcej o prawach, które Ci przysługują w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE.
EnglishIn the case of other products, people may delay their decision to buy or even decide not to do so.
Natomiast w przypadku innych dóbr zakup można odłożyć lub w ogóle z niego zrezygnować.
EnglishIn the United States as well, since as we know, they have announced a 'Buy American' programme.
Również w Stanach Zjednoczonych, gdzie, jak nam wiadomo, ogłoszono program "Buy American”.
EnglishFriday Street, in a previous life, is where you went to buy your fish on a Friday.
Friday Street to miejsce, gdzie kupowano ryby w piątek.