How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "buy-out"

 

"buy-out" Polish translation

Results: 1-21 of 62

buy-out {noun}

buy-out {noun} (also: ransom, redemption, buyout)

wykup {m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "buy-out" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "buy-out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.

Ten robot jest już dostępny w sprzedaży a jego zasadniczym zadaniem jest odkurzanie podłogi.

And in fact, right now in many states, you can go out and you can buy bioluminescent pets.

Obecnie w wielu stanach, można kupić bioluminescencyjne zwierzątka.

I don't want you all to go out and buy 400 dollars worth of laptops. ~~~ Okay?

Nie chodzi o to, że zachęcam was do kupna laptopów za 400 $.

However, I remain unconvinced by the buy-out scheme.

Cały czas jestem jednak nieprzekonany do systemu wykupu.

Buying people out of slavery is like paying a burglar to get your television back; it's abetting a crime.

To jak płacenie złodziejowi za skradziony telewizor. ~~~ To jak płacenie złodziejowi za skradziony telewizor.

And it's not to go out and buy 100 or 1,000, though, I invite you to do that, and 10,000 would be even better.

Nie chodzi o to, żebyście kupili ich 100 czy 1000, choć proszę bardzo, najlepiej od razu 10 000.

We all want to go out and buy an Audi TT, don't we?

Wszyscy chcielibyśmy kupić sobie Audi TT, prawda?

I didn't go out and buy a bigger house.

Nie poszedłem kupić sobie większego domu.

We do not buy people out of slavery.

Nie wykupujemy niewolników.

The quota they buy out can be kept in the national reserve and distributed at a later stage if Member States so wish.

Wykupioną kwotę państwa członkowskie mogą zachować w rezerwie krajowej i rozprowadzić ją w późniejszym terminie, jeżeli sobie tego życzą.

And the women said, "You know, Jacqueline, who in Nyamirambo is not going to buy doughnuts out of an orange bucket from a tall American woman?"

A one powiedziały:"Wiesz Jacqueline, kto w Nyamirambo nie kupiłby pączka z pomarańczowego wiaderka od wysokiej Amerykanki?"

You've been like a kid on a school outing, buying buns, waving stockings about, cosying up to your little Cornish pasty.

Zachowałeś się jak dziecko na wycieczce szkolnej, kupując bułeczki, wymachując rajstopami, uprzyjemniając sobie czas kornwalijskimi pasztecikami.

The goals that the airlines set themselves for improving efficiency must be achieved, and the aviation industry must not be able to simply buy its way out.

Cele, które wyznaczają sobie linie lotnicze w zakresie poprawy efektywności, muszą zostać osiągnięte i nie wolno pozwolić, by przemysł lotniczy po prostu się wykupił.

This is what you would need to steal or buy out of that 100-metric-ton stockpile that's relatively insecure to create the type of bomb that was used in Hiroshima.

Tyle wystarczyłoby ukraść lub kupić z tych zapasów 100 ton metrycznych, które są stosunkowo źle zabezpieczone, aby stworzyć bombę w rodzaju tej, której użyto w Hiroszimie.

There is also a clause allowing performers to undo buy-out contracts once their producers cease to sell their recorded performances.

Umieszczono także klauzulę umożliwiającą wykonawcom anulowanie kontraktów przewidujących wykupienie wszystkich praw z chwilą, gdy ich producenci przestają sprzedawać ich nagrane występy.

Started out with my then four-year-old: "Oh, should buy the kid some Lego.

Zaczęło się od mojego czteroletniego syna. ~~~ "O, powinienem kupić dziecku jakieś Lego.

This is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.

Ten robot jest już dostępny w sprzedaży a jego zasadniczym zadaniem jest odkurzanie podłogi.

Find out more about your rights when you buy a car in another EU country.

Dowiedz się więcej o prawach, które Ci przysługują w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE.

I don't want you all to go out and buy 400 dollars worth of laptops. ~~~ Okay?

Nie chodzi o to, że zachęcam was do kupna laptopów za 400 $.

I bought you a doll but... forgot to get it out of the trunk.

Kupiłem ci lalkę... ale zapomniałem jej wyjąć z bagażnika.
 

Forum results

"buy-out" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

buttocks · button · buttonhole · buttons · buttress · butts · butty · buxom · buy · buy-in · buy-out · buyer · buyers · buyout · buys · buzz · buzzard · buzzer · buzzkill · buzzword · by

More in the Korean-English dictionary.