English-Polish translation for "by turns"

EN by turns Polish translation

EN by turns
volume_up
{adverb}

by turns (also: back-to-back, consecutively, in succession)
by turns (also: alternately)

Context sentences for "by turns" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishthe tongue always turns to the aching tooth
Englishthe tongue ever turns to the aching tooth
Englishto take turns
EnglishNow it turns out that these spots also don't change much when the virus mutates.
Okazuje się, że te punkty również nie zmieniają się podczas mutacji wirusa.
EnglishIt turns out that these things don't have to hit the ground to do a lot of damage.
Takie obiekty wcale nie muszą spaść na ziemię, by spowodować ogromne szkody.
EnglishAnd this turns out to be one of our most important defense mechanisms against cancer.
A to okazuje się jednym z najważniejszych mechanizmów obronnych przeciwko rakowi.
EnglishIt turns out that these long-lived mutants are more resistant to all these diseases.
Okazuje się, że te długo żyjące mutanty są bardziej odporne na wszystkie te choroby.
EnglishIt turns out what you're thinking about a lot influences what you tend to see.
Okazało się, że to o czym myślisz w dużym stopniu wpływa na to co zamierzasz zobaczyć.
EnglishAnd it turns out that men and women report very, very similar levels of happiness.
Okazuje się, że mężczyźni i kobiety mają bardzo podobne poziomy szczęścia.
EnglishAnd it turns out this model is everywhere, once you start looking for it.
Okazuje się, że taki model występuje wszędzie, jak tylko zaczynamy go szukać.
EnglishBut it actually turns out to be pretty hard to turn pages, and the volume isn't there.
Okazało się jednak, że trudno jest przewracać strony i nie da się tego szybko robić.
EnglishWell it turns out, we have many different alternatives for such a set of building blocks.
Po pierwsze muszę spytać, czym są te budulce życia, podobne do liter w alfabecie.
EnglishThis turns the ECB into a sort of bad bank - something we should not have.
To czyni z EBC swego rodzaju zły bank, jaki nie powinien u nas funkcjonować.
EnglishWhen Europe needs energy, it turns to Africa to benefit from its sun and sand.
Gdy Europa potrzebuje energii, zwraca się do Afryki, by skorzystać z jej słońca i piasku.
EnglishBefore this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
Musimy powstrzymać ten proces, zanim marzenie przemieni się w koszmar.
EnglishAnd it turns out it's a pseudo-random number generator using deterministic chaos.
Okazuje się, że jest to generator liczb pseudolosowych używający deterministycznego chaosu.
EnglishThis turns the solution to foam that can’t be drawn into the syringe.
Może to spowodować powstanie piany, co utrudni pobranie roztworu do strzykawki.
EnglishIt turns out your hospitals are killing people, and they should be at home.
Okazuje się, że wasze szpitale zabijają ludzi, którzy powinni być w domu.
EnglishWe must draw the right conclusions from the wrong turns that have been taken in recent years.
Ze złych decyzji podjętych w ostatnich latach trzeba wyciągnąć właściwe wnioski.
EnglishBut when the protection of banking data is at issue, the good suddenly turns into the evil.
Kiedy jednak mówimy o ochronie danych bankowych, wtedy nagle dobro staje się złem.