"caricature" translation into Polish

EN

"caricature" in Polish

EN caricature
volume_up
{noun}

caricature (also: cartoon)
So this work is a caricature of an upside-down man.
Ten projekt to karykatura człowieka do góry nogami.
Here's a little caricature of a million individuals.
Oto karykatura miliona osób.
Daniel Cohn-Bendit is much better than that; he is not like the caricature of himself that he has just shown you.'
Daniel Cohn-Bendit jest o wiele lepszą osobą; nie jest karykaturą samego siebie, jaką właśnie wam pokazał”.

Synonyms (English) for "caricature":

caricature

Context sentences for "caricature" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not want to caricature it, but I must say it is a real problem.
Nie chcę tego przerysowywać, ale muszę powiedzieć, że jest to prawdziwy problem.
EnglishThey were making scary faces to play the caricature of themselves.
Robili "straszne" miny, aby śmiać się z samych siebie.
EnglishCopying pluralism is not the same as accepting pluralism because democracy cannot operate on the basis of a caricature of pluralism.
Kopiowanie pluralizmu nie jest tym samym, co przyjmowanie pluralizmu, ponieważ demokracja nie może funkcjonować w oparciu o karykaturę pluralizmu.
EnglishI shall finish by saying that without fundamental human values and rights, democracy may be a defective solution, if not a caricature of how to govern.
Powiem na koniec, że bez podstawowych wartości i praw człowieka demokracja może być rozwiązaniem wadliwym, jeśli nie karykaturalnym sposobem rządzenia.