Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "cave"

 

"cave" Polish translation

Results: 1-28 of 40

cave {noun}

cave {noun} (also: grotto, den)

And this particular cave was Lechuguilla, and this cave is incredibly toxic to humans.

Mówiono o jaskini Lechuguilla. ~~~ Jaskinia ta jest bardzo trująca dla ludzi.

An area of my own country, the dripstone cave of Aggtelek, is also classified as wilderness.

Za obszar dzikiej przyrody uznana została także znajdująca się w moim kraju jaskinia naciekowa Aggtelek.

From the entrance, this is nothing like a commercial cave.

Widać, że to nie jaskinia dla turystów.

In some of the other amazing caves that we work in -- this is in Lechuguilla cave in New Mexico near Carlsbad, and this is one of the most famous caves in the world.

Pracowaliśmy w wielu niezwykłych jaskiniach. ~~~ To jaskinia Lechuguilla w Nowym Meksyku, koło Carlsbadu, jedna z najsłynniejszych jaskiń świata.

A lot of her research goes on in caves, which can get pretty dusty.

Część jej badań odbywa się w jaskiniach, gdzie jest wiele kurzu.

cave {noun} (also: grotto, grot)

grota {f}

cave {noun} (also: cavern)

to cave {verb}

to cave [caved|caved] {vb} (also: to hollow)

wydrążać {ipf. v.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "cave":

 

Similar translations

Similar translations for "cave" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "cave" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It also looks very similar to some of the cave dwellings of the Hopi people that are in that area.

Przypomina to jaskiniowe osady Indian Hopi, którzy zamieszkują pobliskie tereny.

This is not, I insist, about caving in to pressure from any part of Europe.

Mówię z pełnym przekonaniem, że nie uginamy się tu pod presją ze strony którejkolwiek części Europy.

If there's a cave in New York that had 15,000 bats in it, and there are 1,000 left.

W jaskinii w Nowym Yorku z 15 tys. nietoperzy zostało 1000.

Now again, we kind of caved in, and we did the very practical approach, which was a bit less awesome.

Jakoś się poddaliśmy i zastosowaliśmy to bardzo praktyczne podejście, które było troszkę mniej wspaniałe.

The shale would like some shoring, and so parts of it are caved in in there.

Dobra skała podtrzymuje się sama, bez podpierania którego łupek wymaga, więc duża jego część zawaliła się.

There was a cave on the site; we tunnel into the hill, descend through the rock into an underground chamber.

Przekopujemy się do wzgórza, schodzimy wgłąb skał do podziemnej komnaty.

And so, there's very interesting cave real estate on Mars, at least of that type.

Na Marsie są wszędzie, właśnie je katalogujemy. ~~~ Jest tam wiele rur lawowych, potencjalnych siedlisk życia.

Now, Einstein also thinks, you know, working in caves and travelling through space -- it's all very dangerous jobs.

Einstein dodatkowo uważa, że praca w jakiniach i podróżowanie w kosmosie mogą być bardzo niebezpieczne.

I mean fossils, cave paintings and so forth.

W tej analizie można się wspomóc prehistorycznym zapisem ewolucji.

In fact, there's so much energy available for biology in this cave, that there's actually a huge number of cavefish.

Co więcej, tyle tam energii, Co więcej, tyle tam energii, że aż roi się od jaskiniowych ryb.

Bluefin are in cave paintings in France.

Dowodem na to jest sztuka sprzed tysięcy lat.

So, lava-tube caves-- I've just told you about organisms that live here on this planet.

choć przewyższają one w tym aspekcie większość innych. ~~~ Wracając do rur lawowych... Opowiedziałam o organizmach ziemskich.

This shows one of the most extreme caves that we work in.

Takie podejście stosujemy w pracy.

I had a butterfly period, a snake period, a bird period, a fish period, a cave period and finally and definitively, an ant period.

Miałem okresy zainteresowania wężami, ptakami, rybami, jaskiniami, jednak ostatecznie skupiłem się na mrówkach.

Until about a dozen years ago, when I was really captured by caves, and I really re-focused most of my research in that direction.

12 lat temu zainteresowałam się jaskiniami i do dziś zajmuję się głównie nimi.

One thing which we should at least do is stop caving in every time that it comes to the hunt for Mladić and Hadžić.

Powinniśmy przynajmniej zrobić jedną rzecz - przestać ustępować za każdym razem, jeżeli chodzi o poszukiwania Mladicia i Hadžicia.

So I retreated back to my cave and continued to support and produce comedy and let my friends use my couch as a regional operations hub.

Więc się wycofałem i kontynuowałem prace nad skeczami, pozwalając znajomym korzystać z mojej kanapy jako 'centrum regionalnych działań'.

Translation: Chris Cave

Teraz stara się o pracę.

Get us into those caves!

Nie ma na to czasu!

There... the cave.

To jest to miejsce.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

cautioned · cautious · cautiously · CAV · cavalcade · Cavalier · cavalry · cavalryman · cavalrymen · cavatina · cave · cave-in · caveat · caveman · caver · cavern · cavernous · caves · caviar · cavil · cavitation

In the Czech-English dictionary you will find more translations.