How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "coffee"

 

"coffee" Polish translation

Results: 1-23 of 34

coffee {noun}

coffee {noun} (also: cafe)

kawa {f}

The moment you add Rome without coffee, Rome with coffee becomes more popular.

Gdy dodasz Rzym bez kawy, opcja z kawą staje się bardziej popularna i ludzie ją wybierają.

But tell me this, Mrs. Silver, this lady you gave the coffee to --

Ale niech mi pani powie, pani Silver, ta kobieta którą poczęstowała pani kawą...

If water is not preferred, CRIXIVAN can be taken with skimmed or low– fat milk, juice, coffee, or tea.

Wodę można zastąpić odtłuszczonym lub chudym mlekiem, sokiem, kawą lub herbatą.

So here are some of the things they said cause cancer recently: divorce, Wi-Fi, toiletries and coffee.

Oto kilka rzeczy, które według nich powodują raka: rozwód, Wi-Fi, przybory toaletowe, kawa.

And then this is our answer to Starbucks in Thailand -- "Coffee and Condoms."

A to tajlandzka odpowiedź na Starbucks: "Kawa i Kondomy".

coffee {noun} [bot.]

kawowiec {m} [bot.]

coffee {adjective}

coffee {adj.} (also: mocha)

kawowy {adj. m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "coffee":

 

Similar translations

Similar translations for "coffee" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "coffee" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wake up and smell the coffee, Europe, before we have food riots on our streets!

Europo, obudź się i spójrz, co się dzieje, zanim zaczną się zamieszki na twych ulicach!

We've shared wine and food and other sorts of fabulous experiences in coffee bars in Amsterdam.

Winem, jedzeniem, wszelkimi niezwykłymi przeżyciami w kawiarniach w Amsterdamie.

I'll hear things like an extra room in the house, the basement, the coffee shop, the library.

Słyszę o dodatkowym pokoju w domu piwnicy kawiarni, bibliotece.

How many people think it was morally permissible for Grace to put the powder in the coffee?

Ile osób uważa, że działanie Grace było moralnie dopuszczalne?

But you will never, ever say to someone who asks you what you want that "I want a milky, weak coffee."

Ale zapytani, nigdy w życiu nie powiecie: "Proszę słabą, z mlekiem".

(Laughter) I can't even get a coffee date at Starbucks.

(Śmiech) Nie mogę nawet umówić się z nikim w Starbucks.

People bring their own cooker, he attaches a valve and a steam pipe, and now he gives you espresso coffee.

Ludzie przynoszą własną kuchenkę, on podłącza do niej zawór i rurę parową i podaje espresso.

It is very easy to play the hero in the coffee shop, miles and miles away.

Odgrywanie bohatera na odległość jest bardzo łatwe.

That is not coffee money - EUR 1 350 billion on a yearly basis.

To nie są małe pieniądze - 1 350 mld euro rocznie.

Two or three cents per cup -- that's what coffee is worth.

Jako ziarna? ~~~ Dwa, trzy centy za filiżankę.

Then there is a coffee table. ~~~ I also did a coffee table.

To mały stolik, zrobiłem również taki stolik.

And we'd also have a coffee shop, and the waste grains from that could be used as a substrate for growing mushrooms.

Możemy mieć też kawiarnie, w której kawowe fusy będą użyte jako podłoże do pieczarek.

so, they would be Greg Lynn Alessi coffee pots --

Z tym problemem dajemy sobie świetnie rade.

He's gonna light himself on fire with coffee liqueur?

On zamierza sie podpalić likerem kawowym?

But in the whole county there is no coffee shop, there's no Internet cafe, there's no movie theater, there's no bookstore.

Ale w całym hrabstwie nie ma kawiarni, ani kafejki internetowej, żadnego kina ani księgarni.

Right, here's a reconditioned coffee machine.

Wygląda o wiele lepiej niż nowy.

This is Hogarth's famous painting of a kind of political dinner at a tavern, but this is what the coffee shops looked like back then.

To jest znany obraz Hogharta przedstawiający jakiś polityczny obiad w tawernie, jednak tak właśnie wtedy wyglądały kawiarnie.

And it doesn't matter to me whether you're running a coffee shop or you're an intellectual, or you're in business, or you're flying hot air balloons.

Nie ma znaczenia czy prowadzisz kawiarnię czy jesteś intelektualistą, biznesmenem, czy może latasz balonami.

So you will have two." ~~~ To tell a four-year-old kid to wait 15 minutes for something that they like, is equivalent to telling us, "We'll bring you coffee in two hours."

Jasiu, zostawiam cię tu z pianką na 15 minut. ~~~ Jeżeli pianka będzie tutaj kiedy wrócę, dostaniesz drugą. ~~~ Będziesz miał dwie pianki."

But the sound we are greeted with, as the room is bathed in the simulated glow of late-afternoon light, recalls to mind a dirty men's room in the rear of a Greek coffee shop.

Ale dźwięk który nas powitał, gdy pokój skąpał się w symulowanym żarze późno popołudniowego światła, przypomina umysłowi brudną męską toaletę na tyłach Greckiej kawiarni.
 

Forum results

"coffee" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Thai dictionary for more translations.