Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "coffee"

 

"coffee" Polish translation

Results: 1-23 of 48

coffee {noun}

coffee {noun} (also: cafe)

kawa {f}

The moment you add Rome without coffee, Rome with coffee becomes more popular.

Gdy dodasz Rzym bez kawy, opcja z kawą staje się bardziej popularna i ludzie ją wybierają.

But tell me this, Mrs. Silver, this lady you gave the coffee to --

Ale niech mi pani powie, pani Silver, ta kobieta którą poczęstowała pani kawą...

Here are some of the things they say prevents cancer: crusts, red pepper, licorice and coffee.

A tu mamy te, które rakowi zapobiegają: skórka chleba, papryka, lukrecja i kawa.

So here are some of the things they said cause cancer recently: divorce, Wi-Fi, toiletries and coffee.

Oto kilka rzeczy, które według nich powodują raka: rozwód, Wi-Fi, przybory toaletowe, kawa.

If water is not preferred, CRIXIVAN can be taken with skimmed or low– fat milk, juice, coffee, or tea.

Wodę można zastąpić odtłuszczonym lub chudym mlekiem, sokiem, kawą lub herbatą.

coffee {noun} [bot.]

kawowiec {m} [bot.]

coffee {adjective}

coffee {adj.} (also: mocha)

kawowy {adj. m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "coffee":

 

Similar translations

Similar translations for "coffee" in Polish

 

Usage examples

Usage examples for "coffee" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wake up and smell the coffee, Europe, before we have food riots on our streets!

Europo, obudź się i spójrz, co się dzieje, zanim zaczną się zamieszki na twych ulicach!

In the afternoon over coffee, the financial transaction tax was buried.

Przy popołudniowej kawie pogrzebano podatek od transakcji finansowych.

Look at the coffee table -- it grows in height and width to seat 10.

Spójrzcie na ten niski stolik: rośnie do góry i wszerz, żeby pomieścić 10 osób.

We've shared wine and food and other sorts of fabulous experiences in coffee bars in Amsterdam.

Winem, jedzeniem, wszelkimi niezwykłymi przeżyciami w kawiarniach w Amsterdamie.

My office is open to anyone wanting to have a coffee with me or invite me for a walk.

Moje biuro jest otwarte dla każdego, kto chce napić się ze mną kawy lub zaprosić mnie na spacer.

I'll hear things like an extra room in the house, the basement, the coffee shop, the library.

Słyszę o dodatkowym pokoju w domu piwnicy kawiarni, bibliotece.

How many people think it was morally permissible for Grace to put the powder in the coffee?

Ile osób uważa, że działanie Grace było moralnie dopuszczalne?

But you will never, ever say to someone who asks you what you want that "I want a milky, weak coffee."

Ale zapytani, nigdy w życiu nie powiecie: "Proszę słabą, z mlekiem".

(Laughter) I can't even get a coffee date at Starbucks.

(Śmiech) Nie mogę nawet umówić się z nikim w Starbucks.

People bring their own cooker, he attaches a valve and a steam pipe, and now he gives you espresso coffee.

Ludzie przynoszą własną kuchenkę, on podłącza do niej zawór i rurę parową i podaje espresso.

It is very easy to play the hero in the coffee shop, miles and miles away.

Odgrywanie bohatera na odległość jest bardzo łatwe.

That is not coffee money - EUR 1 350 billion on a yearly basis.

To nie są małe pieniądze - 1 350 mld euro rocznie.

Two or three cents per cup -- that's what coffee is worth.

Jako ziarna? ~~~ Dwa, trzy centy za filiżankę.

And I still feel as though I've got to get coffee for my male colleagues, even though I've outlived most of them."

Odparła: „Osobiście, ciągle mam poczucie, że muszę dygnąć, kiedy tylko widzę rektora mojego uniwersytetu.

For example, Yemen used to export coffee, but now it cannot do this, because this narcotic is being grown instead.

Kiedyś, na przykład, Jemen eksportował kawę, teraz nie może tego robić, bo uprawia się narkotyk.

Then there is a coffee table. ~~~ I also did a coffee table.

To mały stolik, zrobiłem również taki stolik.

And we'd also have a coffee shop, and the waste grains from that could be used as a substrate for growing mushrooms.

Możemy mieć też kawiarnie, w której kawowe fusy będą użyte jako podłoże do pieczarek.

so, they would be Greg Lynn Alessi coffee pots --

Z tym problemem dajemy sobie świetnie rade.

(Laughter) "How can your coffee be true?" (Laughter) And they will say, "Would you mind if I serve the next customer?"

(Śmiech) A oni odpowiedzą: "Czy mogę obsłużyć kolejnego klienta?"

He's gonna light himself on fire with coffee liqueur?

On zamierza sie podpalić likerem kawowym?
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.