English-Polish translation for "contaminant"

EN contaminant Polish translation

contaminant {noun}

EN contaminant
play_circle_outline
{noun}

contaminant (also: contamination, impurity, pollution, defilement)
After immense pressure on this subject, the EU Commission has approved four more varieties of GM maize that they regard as a safe contaminant.
Po ogromnych naciskach w związku z tą kwestią Komisja UE zatwierdziła cztery dalsze odmiany zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy, uznając obciążające je zanieczyszczenia za bezpieczne.
That is the only way to prevent further adulteration and dilution of contaminants.
To jedyny sposób, aby zapobiec dalszemu obniżaniu zawartości i rozcieńczaniu zanieczyszczeń.
We see in our material flows that car steels don't become car steel again because of the contaminants of the coatings -- bismuth, antimony, copper and so on.
Widzimy w naszym przepływie materiałów, że stal samochodowa nie staje się ponownie stalą samochodową, ze względu na zanieczyszczenie powłoki... bizmut, antymon, miedź itp.
contaminant
play_circle_outline
zanieczyszczacz {m} [coll.]
It's the number one contaminant of groundwater, drinking water, rain water.
Największy zanieczyszczacz wody podziemnej, pitnej i deszczówki.
contaminant
play_circle_outline
kontaminant {m}

Synonyms (English) for "contaminant":

contaminant