How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "diarrhea"

 

"diarrhea" Polish translation

Results: 1-12 of 12

diarrhea {noun}

diarrhea {noun} [med.] (also: diarrhoea)

biegunka {f} [med.]

being sick (vomiting), stomach pain, diarrhea, indigestion, throat irritation, constipation,

wymioty, ból brzucha, biegunka, niestrawność, podrażnienie gardła, zaparcie

diarrhea nausea flatulence constipation upper abdominal pain

biegunka nudności wzdęcia zaparcie ból w górnej części brzucha

diarrhea nausea flatulence constipation upper abdominal pain

Zaburzenia oł dka i jelit biegunka nudno ci wzd cia zaparcie ból w górnej cz ci brzucha

Diarrhea, and many last mile problems, are like that.

Biegunka, a także wiele innych problemów ostatniej mili właśnie takie są.

They lack nutrients, and diarrhea dehydrates them.

Brakuje im składników odżywczycz a biegunka odwadnia je.

diarrhea {noun} [med.] (also: diarrhoea)

rozwolnienie {n} [med.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "diarrhea":

 

Usage examples

Usage examples for "diarrhea" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

One of the big reasons this happened was because of diarrhea.

Wiele wysiłku włożono w rozwiązanie problemu.

And in particular, I want to talk about the design of diarrhea.

W szczególności o tym, jak ją zaplanowano.

They've seen their parents have struggled with diarrhea, they've struggled with diarrhea, they've seen lots of deaths.

Jak odpowiedziały na pytanie ? ~~~ W Indiach 35% do 50% odpowiedziało "zmniejszyć".

Let me go back to diarrhea for a second.

Sondaż przeprowadzono na wielu indyjskich kobietach.

Maybe this is something unique about diarrhea.

Może jest coś unikalnego w biegunce.

Because if some of your troops get diarrhea they're not that effective on the battlefield.

Jeśli więc pomyślicie o rzymskiej przewadze to w części były to tarcze, zbroje, ale również częścią tego było picie odpowiedniej wody.

Diarrhea (G3/ 4:

2, 9 %); wymioty (G3/ 4:

What I'd like to do is just drag us all down into the gutter, and actually all the way down into the sewer because I want to talk about diarrhea.

Chciałbym zabrać nas wszystkich do rynsztoka, właściwie, aż w głębiny kanalizacji ponieważ chcę pomówić o biegunce.

Diarrhea Abdominal pain Pharyngolaryngeal pain Abdominal discomfort Flatulence Hypoesthesia lips Salivary hypersecretion Dyspepsia Dry mouth Pruritus ani

migotanie przedsionków, kołatanie serca, obniżenie odcinka ST w EKG, zmniejszenie amplitudy załamka T w EKG, zaburzenia EKG

Now, diarrhea's interesting because it's been around for thousands of years, ever since humankind really lived side by side enough to have really polluted water.

Rzymska strategia, jedna z bardziej interesujących, głosiła, i to dało im przewagę, że żołnierze nie powinni pić nawet lekko zabłoconej wody.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

diamond-like · Diana · dianthus · diaper · diapers · diaphanous · diaphoretic · diaphragm · diarchy · diaries · diarrhea · diarrhoea · diary · diastema · diastole · diastolic · diathermy · diatomite · diatribe · dibber · dibble

Search for more words in the Turkish-English dictionary.