How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "diarrhea"

 

"diarrhea" Polish translation

Results: 1-7 of 7

diarrhea {noun}

diarrhea {noun} [med.] (also: diarrhoea)

biegunka {f} [med.]

diarrhea nausea flatulence constipation upper abdominal pain

Zaburzenia oł dka i jelit biegunka nudno ci wzd cia zaparcie ból w górnej cz ci brzucha

Diarrhea, and many last mile problems, are like that.

Biegunka, a także wiele innych problemów ostatniej mili właśnie takie są.

They lack nutrients, and diarrhea dehydrates them.

Brakuje im składników odżywczycz a biegunka odwadnia je.

But if you look, even today there are about 400,000 diarrhea-related deaths in India alone.

Ale jeśli przyjrzeć się, nawet dzisiaj w samych Indiach istnieje okolo 400 tys. zgonów spowodowanych biegunką.

nausea/ vomiting diarrhea, dyspepsia/ heartburn

nudności/ wymioty biegunka, niestrawność/ zgaga

diarrhea {noun} [med.] (also: diarrhoea)

rozwolnienie {n} [med.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "diarrhea":

 

Similar translations

Similar translations for "diarrhea" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "diarrhea" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Maybe this is something unique about diarrhea.

Może jest coś unikalnego w biegunce.

Because if some of your troops get diarrhea they're not that effective on the battlefield.

Jeśli więc pomyślicie o rzymskiej przewadze to w części były to tarcze, zbroje, ale również częścią tego było picie odpowiedniej wody.

Diarrhea (G3/ 4:

2, 9 %); wymioty (G3/ 4:

What I'd like to do is just drag us all down into the gutter, and actually all the way down into the sewer because I want to talk about diarrhea.

Chciałbym zabrać nas wszystkich do rynsztoka, właściwie, aż w głębiny kanalizacji ponieważ chcę pomówić o biegunce.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

dianthus · diaper · diapers · diaphanous · diaphoresis · diaphoretic · diaphragm · diapir · diarchy · diaries · diarrhea · diarrhoea · diary · diastema · diastole · diastolic · diathermy · diatomite · diatribe · diazotrophs · dibber

Search for more words in the Italian-English dictionary.