Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "din"

 

"din" Polish translation

Results: 1-24 of 24

din {noun}

din {noun} (also: noise, tumult, turmoil, clamour)

zgiełk {m}

din {noun} (also: uproar, furor, furore, hustle and bustle)

wrzawa {f}

din {noun} (also: hullabaloo, bedlam, hurly-burly, faff)

to din {verb}

to din [dinned|dinned] {v.i.} (also: to make a noise, to make noise)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "din":

 

Context sentences

Context sentences for "din" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Biblioteca Centrală Universitară

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Biblioteca Centrală Universitară

România Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH Reprezentanţ a din România Tel: +40 21 330 99 63

România Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH Reprezentanţa din România Tel: +40 21 330 99 63

România Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH Reprezentanţ a din România Tel: +40 21 330 99 63

România Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH Reprezentanţa din România Tel: +4 021 330 99 63

Madam President, I hope I can make myself heard above the din.

Pani Przewodnicząca! Mam nadzieję, że zdołam przekrzyczeć ten gwar.

It is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.

Trudno jest przemawiać, kiedy wokół panuje takie zamieszanie.

România Lundbeck Export A/S, Reprezentanta din Romania Bd.

România Lundbeck Export A/ S, Reprezentanta din Romania Bd.

România Lundbeck Export A/ S Reprezentanţ a din România Bd.

România Lundbeck Export A/ S Reprezentanţa din România Bd.

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

In fact, they demolish Taqi al-Din's observatory, because it's considered blasphemous to inquire into the mind of God.

Przeciwnie: zburzono obserwatorium Taqi al-Dina, bo uznano za bluźniercze, że dociekał natury Boga.

Universitatea Danubius din Galaţi

Universitatea Danubius din Galaţi

I would ask you all to be present tomorrow for the statement by the Grand Mufti of Syria, Sheikh Ahmad Badr Al-Din Hassoun.

Apeluję do wszystkich państwa o przybycie tutaj jutro, aby wysłuchać przemówienia wielkiego muftiego Syrii, szejka Ahmada Badra Al-Dina Hassouna.

As our first guest in this year of intercultural dialogue, the Grand Mufti of Syria, Sheikh Ahmad Badr Al-Din Hassoun, made a speech in our plenary session.

Jako pierwszy gość zaproszony z okazji roku dialogu międzykulturowego przemawiał podczas naszej sesji plenarnej Wielki Mufti Syrii, szejk Ahmad Badr Al-Din Hassoun.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

DIMM · dimmable · dimmed · dimmer · dimness · dimorphic · dimple · dimples · dimpsy · dimwit · din · diner · dingbats · dinge · dinger · dingey · dinghy · dingle · dingleberry · dingus · dingy

Even more translations in the English-Swahili dictionary by bab.la.