EN to disband
volume_up
[disbanded|disbanded] {transitive verb}

  1. general
  2. military

1. general

trending_flat
"association, group"

to disband (also: to dissolve, to resolve, to solve, to sort out)
to disband (also: to dissolve, to resolve, to solve, to unbind)

2. military

to disband
volume_up
rozpuścić {vb} [mil.]
to disband
to disband
volume_up
rozformować {pf. v.} [mil.]
to disband
volume_up
rozformowywać {ipf. v.} [mil.]

Context sentences for "to disband" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWill the Council join in condemning this obscenity and call upon IRA/Sinn Féin to disband its illegal Army Council forthwith?
Czy Rada potępi tę skandaliczną sytuację i wezwie IRA/Sinn Féin do natychmiastowego rozwiązania nielegalnej Rady Armii?
EnglishWe call on the government, we demand that it immediately stop such occurrences, disband the private militias and finally put an end to impunity.
Zwracamy się do rządu, wzywamy o natychmiastowe położenie kresu takim wypadkom, rozwiązanie prywatnych bojówek, a wreszcie zakończenie bezkarności.
EnglishThey have received nothing, and instead of thanking these people for their self-sacrifice, the Hungarian Government made the baffling decision to disband the Hungarian Guard.
Nie otrzymali niczego, a zamiast podziękowań za ich poświęcenie rząd Węgier podjął zaskakującą decyzję o delegalizacji Węgierskiej Straży.