Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "doll"

 

"doll" Polish translation

Results: 1-15 of 15

doll {noun}

doll {noun} (also: puppet)

lalka {f}

So it's a series of dolls that he's working on right now.

To jest więc cała seria lalek, nad którą on teraz pracuje.

Elio Caccavale: he took the idea of those dolls that explain leukemia.

Elio Caccavale natomiast, wpadł na pomysł lalek, przy pomocy, których można wyjaśnić na czym polega białaczka.

He's working for the exhibition on a whole series of dolls that explain to children where babies come from today.

Pracuje również nad wystawą prezentującą całą serię lalek wyjaśniających dzieciom skąd się biorą dzieci.

What's with those dolls?

Co jest z tymi lalkami?

He's working on dolls that explain xenotransplantation, and also the spider gene into the goat, from a few years ago.

Teraz pracuje nad lalkami, które będą wyjaśniać ksenotransplantację, a także eksperyment sprzed kilku lat - wszczepienie kozie genu pająka.

doll {noun}

lala (także pejoratywnie) {f}

doll {noun} [coll.] (also: eye candy)

laleczka {f} [coll.]

doll {noun} (also: puppet)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "doll":

 

Similar translations

Similar translations for "doll" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "doll" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And it wasn't because of my attending; he was a doll.

Nie przez lekarza prowadzącego; był bardzo pomocny.

More than half of the semester had passed, my debutante of the dark... my doll of destiny, hadn't presented herself.

Mineło już pół semestru, a moja nieznajoma... moje przeznaczenie, jeszce się nieujawniła.

They belonged to boys who would join business and inherit business from parents, and girls would be dolled up to get married.

Do tych, którzy wstępowali do biznesu lub dziedziczyli go od rodziców. ~~~ Dziewczyny wystrojone szły do ślubu.

Over time, his interest in classic modern plays has grown; Ibsen’s "A Doll’s House" (2002) has been his biggest success of recent years.

W ubiegłych latach wzrastało jednak zainteresowanie Ostermeiera dramatami klasycznej moderny.

(FR) Madam President, at Christmas, little boys receive red cars to play at being firemen, and little girls receive Barbie dolls to play at everything else.

(FR) Pani przewodnicząca! Na Boże Narodzenie chłopcy dostają czerwone autka i bawią się w strażaków; dziewczynki dostają laki Barbie i bawią się we wszystko inne.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

doiley · doilie · doily · doing · doings · doldrums · dole · doleful · dolefully · dolerite · doll · dollar · dollars · dollop · dolly · dolmen · dolomite · Dolores · dolorous · dolostone · Dolphin

More translations in the bab.la German-English dictionary.