EN drag
play_circle_outline
{noun}

  1. general
  2. colloquial

1. general

drag (also: bar, barrier, hurdle, obstacle)
You know, it was a drag.
drag (also: burden, load, strain, burthen)
drag (also: contumacy, defiance, pushback, resistance)
And those scalloped edges play with flow in such a way that is reduces drag by 32 percent.
A te pokryte ząbkami krawędzie igrają z prądem wody tak, że zmniejsza to opór o 32 procent.
drag
play_circle_outline
szmaty {f pl} [pej.]
drag (also: cart, wagon, masses)
drag (also: carriage)

2. colloquial

drag (also: bore, nerd, nudnik, dweeb)
drag (also: bore, nerd, geek, dweeb)

Context sentences for "drag" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto drag sb's name through muck and mire
Englishto drag down
Englishto drag sb through the mud
Englishto drag sb through the mud
Englishto drag sb through the mud
Englishdrag and drop
EnglishThat is why failed states can drag down a whole region into chaos and conflict.
To właśnie dlatego mogą pogrążyć ze sobą cały region w chaosie i konflikcie.
EnglishGrab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.
dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:
EnglishDrag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Aby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
EnglishSimply click the image you'd like to add, and drag it to your document.
Wystarczy kliknąć obraz do dodania, a następnie przeciągnąć go do dokumentu.
EnglishFinally, I would like to urge the Commission not to let this process drag on.
I ostatnia sprawa - chciałbym prosić Komisję, aby nie pozwoliła na przeciąganie się tych prac.
EnglishAfter one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
Po jednym przedstawieniu, ledwo doszłam ze sceny do taksówki.
EnglishAdd or remove languages from the list, and drag to order them based on your preference.
Dodaj lub usuń języki z listy oraz przeciągnij je w celu uporządkowania w preferowany sposób.
EnglishSimply press Shift while you drag your mouse over this shape.
Po prostu naciśnij klawisz Shift podczas przeciągania myszą nad tym kształtem.
EnglishAlternatively, you can click and drag the thumbnail to the "Remove from Chrome" trash can.
Możesz też kliknąć i przeciągnąć miniaturkę do kosza „Usuń z Chrome”.
English(Laughter) But other than that, talk until they drag you off the stage.
Ale w przeciwnym wypadku mówcie dopóki was nie ściągną ze sceny.
EnglishDrag the adjustment handle(s) to change the appearance of your object.
Aby zmienić wygląd obiektu, przeciągnij uchwyty dostosowywania.
EnglishThat would simply drag out the process and distract attention from the real objective of this Regulation.
Przedłużyłoby to proces i odwróciło uwagę od prawdziwego celu rozporządzenia.