EN draw
play_circle_outline
{noun}

draw (also: drawing, randomization, randomisation)
draw (also: tie)
If it is the first case, then it is a 3-3 score draw. If it is the second case, it is a 2-2 score draw and a 1-1 score draw.
Jeśli uznajemy pierwszą ewentualność, to mamy remis 3:3; jeśli natomiast drugą, to padł remis 2:2 oraz remis 1:1.
draw (also: lottery, raffle)

Context sentences for "draw" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto draw sb.'s attention to
Englishto draw in
Englishto draw back
Englishto draw a veil over sth
Englishto draw sb’s fire
Englishto draw sb
EnglishThis policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
Ta polityka ma potencjał przyciągnięcia naszych wschodnich sąsiadów bliżej do UE.
EnglishWe must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.
Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.
EnglishAs my final point, I would like to draw attention to the issue of simplification.
Na zakończenie mojego wystąpienia, chciałbym zwrócić uwagę na kwestię uproszczenia.
EnglishUsing a hypodermic needle and syringe, draw the dissolved product out of the vial.
Przy pomocy igły podskórnej oraz strzykawki nabrać rozpuszczony preparat z fiolki.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Ponadto uważam, że należy zwrócić państwa uwagę na promieniowanie elektromagnetyczne.
EnglishI do hope, however, that we are able to draw several constructive conclusions.
Mam jednak nadzieję, że jesteśmy w stanie wyciągnąć kilka konstruktywnych wniosków.
EnglishWe need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
Trzeba przygotować program prac TEC, który można będzie realizować w przyszłym roku.
EnglishThis is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
W tej dziedzinie musimy stworzyć dokładne zasady określające wyraźne ramy działania.
EnglishSecondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
EnglishI know Members who do not come to Parliament but they draw their salaries.
Znam posłów, którzy nie pojawiają się w Parlamencie, ale pobierają wynagrodzenie.
EnglishSlowly pull the plunger back to draw the liquid into the syringe (see Diagram 9).
Powoli wyciągnąć tłok, pobierając roztwór do strzykawki (patrz Rysunek 9).
EnglishTurn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
Odwrócić fiolkę do góry dnem, delikatnie nabrać roztwór ponownie do strzykawki.