Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "drawer"

 

"drawer" Polish translation

Results: 1-8 of 8

drawer {noun}

drawer {noun}

Such is the case - and he is the expert - with Mr Giscard d'Estaing, who said precisely that, that it is the Constitution but filed in different drawers.

Jest tak w przypadku eksperta pana Giscarda d'Estainga, który jasno powiedział, że jest to konstytucja, ale złożona do innej szuflady.

drawer {noun} (also: illustrator)

So, surely a passionate drawer like Leonardo must have made self-portraits from time to time.

Więc tak zapalony rysownik jak Leonardo musiał od czasu do czasu rysować autoportrety.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "drawer":

 

Context sentences

Context sentences for "drawer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

your little ones, your wives, and thy sojourner that is in the midst of thy camps, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy water;

Dziatki wasze, żony wasze, i przychodzień twój, który mieszka w pośrodku obozu twego, od tego, który drwa rąbie, aż do tego, co wodę czerpie;

Will the Europe 2020 Strategy be put into practice, or will it go the way of the Lisbon Strategy - good ideas that are buried in an office drawer?

Czy strategia Europa 2020 zostanie wprowadzona w życie, czy też podzieli los strategii lizbońskiej - dobrych pomysłów pochowanych w biurkach urzędników?

And the princes said unto them, Let them live: so they became hewers of wood and drawers of water unto all the congregation, as the princes had spoken unto them.

Nadto rzekły do nich książęta: Niech żyją, a niech rąbią drwa, i niech noszą wodę wszystkiemu zgromadzeniu; i przestali na tem, jako im powiedziały książęta.

There is a risk that it could turn out exactly as Mr Färm warned: that the strategy does not get implemented but gets stuck in an office drawer, which we do not want, of course.

Zachodzi ryzyko, że sprawy przybiorą obrót, o którym mówił pan poseł Färm: że strategia nie będzie realizowana, lecz utknie w biurkach urzędników, czego oczywiście nie chcemy.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

draughtsman · draughtsmanship · draughty · draw · drawback · drawbacks · drawbar · drawbridge · drawcard · drawcord · drawer · drawing · drawings · drawn · drawn-out · drawpiece · drawstring · dray · drayage · dread · dreaded

More translations in the bab.la English-Norwegian dictionary.