EN fix
play_circle_outline
{noun}

1. colloquial

fix (also: snort, line, toot)
play_circle_outline
działka {f} [coll.] (kokainy)

Context sentences for "fix" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto get a fix
EnglishThe aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:
EnglishThis should be considered during the preparation and administration of BeneFIX.
Należy o tym pamiętać podczas przygotowywania i podawania preparatu BeneFIX.
EnglishThe relationship of the infarct to prior administration of BeneFIX is uncertain.
Związek pomiędzy zawałem, a uprzednim podaniem leku BeneFIX jest nieznany.
EnglishAnd how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?
I jak mamy tłumaczyć, że naprawy dachu trzeba dokonać we właściwym czasie?
EnglishYour doctor may decide to change the dose of BeneFIX you receive during your treatment.
Lekarz prowadzący może zadecydować o zmianie dawki leku BeneFIX w czasie leczenia.
EnglishSlowly depress the plunger rod to inject all the solvent into the BeneFIX vial
Wolno wcisnąć tłok strzykawki i wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki z lekiem BeneFIX.
EnglishBeneFIX should be administered using a single sterile disposable plastic syringe.
Lek BeneFIX powinien być podawany przy użyciu jałowej, plastykowej jednorazowej strzykawki.
EnglishBeneFIX should be administered using a single sterile plastic disposable syringe.
Lek BeneFIX powinien być podawany przy użyciu jałowej, plastykowej jednorazowej strzykawki.
EnglishThe specific activity of BeneFIX is not less than 200 IU/ mg protein.
Aktywność swoista produktu BeneFIX wynosi nie mniej niż 200 j. m. / mg białka.
EnglishPatients treated with BeneFIX should be monitored for inhibitor development.
U pacjentów otrzymujących lek BeneFIX należy prowadzić monitorowanie tworzenia inhibitora.
EnglishBeneFIX contains recombinant coagulation factor IX, (nonacog alfa).
Preparat BeneFIX zawiera rekombinowany czynnik krzepnięcia IX (nonakog alfa).
EnglishIt is important to fix issues related to instruments before the new programming period.
Ważne jest załatwienie spraw związanych z instrumentami przed nowym okresem programowania.
EnglishAnd we're not going to fix government until we fix citizenship.
Państwo nie zacznie lepiej działać, o ile nie staniemy się lepszymi obywatelami.
EnglishThen you saw what that device looked like, that the woman was using to fix her migraines?
Widzieliście to urządzenie, którego kobieta używała do usuwania migren?
EnglishDo not use BeneFIX if the solution is not clear and colourless.
Nie stosować leku BeneFIX jeśli zauważy się zmętnienie lub zmianę barwy roztworu.
EnglishInsert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.
Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.
EnglishDo not use BeneFIX if the solution is not clear or colourless.
Nie stosować leku BeneFIX jeśli zauważy się zmętnienie lub zmianę barwy roztworu.
EnglishThey recommended that BeneFIX be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu BeneFIX do obrotu.