Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "Frequently Asked Questions"

 

"Frequently Asked Questions" Polish translation

Results: 1-8 of 8

Frequently Asked Questions {noun}

Frequently Asked Questions {pl} (also: FAQ)

FAQ {f pl} [abbr.]

'The EU budget review: Frequently Asked Questions'.

"Przegląd budżetu Unii Europejskiej - Często zadawane pytania”.

Frequently Asked Questions about Preparing the Pen

Często zadawane pytania dotyczące przygotowania wstrzykiwacza

Frequently asked questions | © 2012 Goethe-Institut

Często zadawane pytania | © 2012 Goethe-Institut

Frequently Asked Questions about Injecting Your Dose

Często zadawane pytania dotyczące wstrzykiwania

Frequently Asked Questions on: EU enlargement and Economic and Monetary Union (EMU)

Najczęściej zadawane pytania na temat :Rozszerzenie UE a uczestnictwo w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

EUROPA portal - Frequently asked questions

Portal EUROPA – Najczęściej zadawane pytania
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "Frequently Asked Questions" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Frequently Asked Questions" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Below are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.

Poniżej podajemy niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących wyłączenia wyświetlania reklam.

Below are some of our most frequently asked questions.

Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej zadawanych pytań.

Frequently asked questions and a sample-exam regarding the “Sprachnachweis” for husbands or wives joining his or her spouse in Germany.

Częste zadawane pytania oraz przykładowy egzamin sprawdzający znajomość języka dla małżonków, którzy przeprowadzają się do Niemiec do swych rodzin.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

frenetic · frenulum · frenzied · frenzy · freon · frequencies · frequency · frequent · frequentative · frequently · frequently-asked-questions · fresco · fresh · fresh-water · freshener · fresher · freshet · freshly · freshman · freshness · freshwater

More translations in the Esperanto-English dictionary.