Internship offers in many countries

English-Polish translation for "fuck"

 

"fuck" Polish translation

Results: 1-58 of 158

fuck {interjection}

fuck {interj.} [vulg.]

kurwa {interj.} [vulg.]

for fuck’s sake

kurwa twoja mać

for fuck’s sake

kurwa jego mać

What the fuck were you gonna do, shoot him?

Co ty kurwa zamierzałeś zrobić, zastrzelić go?

Why don't you two get the fuck out of here?

Dlaczego wy dwoje kurwa jeszcze stąd nie znikneliście!

What the fuck was that supposed to prove?

I czego to niby kurwa miało dowieść?

fuck {interj.} [vulg.] (also: for fuck’s sake)

kurwa mać {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.]

O w kurwę! {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.]

O kurwa! {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.] (also: for fuck’s sake)

kurwa jego mać {interj.} [vulg.]

for fuck’s sake

kurwa jego mać

fuck {interj.} [vulg.] (also: for fuck’s sake)

kurwa twoja mać {interj.} [vulg.]

for fuck’s sake

kurwa twoja mać

fuck {interj.} [vulg.]

Ja pierdolę! {interj.} [vulg.]

fuck {noun}

fuck {noun} [vulg.]

pieprzenie {n} [vulg.]

fuck {noun} [vulg.]

pierdolenie {n} [vulg.]

fuck {noun} [vulg.]

jebanie {n} [vulg.]

fuck {noun} [vulg.]

pojeb {m} [vulg.]

fuck

to fuck {verb}

to fuck {vb} [vulg.]

pieprzyć {vb} [vulg.]

If that was the design for my father and family... then fuck death!

Jeśli to był wzór dla mego ojca i rodziny...... to pieprzyć śmierć!

It was, "Ah, fuck it!" ~~~ (Laughter) Much better than "Basingstoke," at least for me.

"Aah, pieprzyć to!" (śmiech) Działa znacznie lepiej niż Basingstoke, przynajmniej w moim przypadku.

I wanted to take Cledir to a motel and fuck all night long.

Chcialem zabrać Cledir do motelu i pieprzyć przez całą, długą noc.

Fuck 'em. ~~~ You know, I mean. ~~~ (Laughter)

pieprzyć ich, pieprzyć ich, wiem nie powinienem (śmiech)

She can go fuck herself.

Ona może się pieprzyć sama.

to fuck {vb} [vulg.] (also: to dick)

jebać {vb} [vulg.]

Fuck the Yank.

Jebać Jankesa.

Fucking priests talk about human rights... protecting 14, 15 year-old pickpockets.

A jebani księża mówią o prawach człowieka... chroniąc 14- 15 letnich kieszonkowców.

That stupid fucking preacher's filling your head with bullshit.

Ten stary, jebany klecha nabija ci głowę jakimiś bzdurami.

And what is the big fucking umbrella?

I na co ci do kurwy nędzy ta jebana parasolka?

It was like fucking Albania in neon.

Była dla mnie jak jebana Albania.

to fuck {vb} [vulg.]

pierdolić {vb} [vulg.]

to fuck around

pierdolić się z czymś

Put your fucking gun on the table, you gobshite!

Połóż pierdoloną spluwę na stole, zjebany ryju!

Fucking lab on every corner, is it?

Pierdolone laboratoria na każdym rogu.

Well, my boss is dead..... can't get a ticket for tomorrow's match, and, oh, yeah, I've got a fucking bullet hole in the arse.

No więc, szef odwalił kitę..... więc nie mam jak skombinować biletów na jutrzejszy mecz, no i, mam pierdoloną kulę w dupie.

Shut the fucking thing, will you?

Zamkniesz to pierdolone gówno?

to fuck {vb} [vulg.]

rozjebać {vb} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.]

rozpierdolić {vb} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.] (also: to screw, to turn tricks)

dupczyć {vb} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.]

mieć przejebane {vb} [vulg.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "fuck":

 

Similar translations

Similar translations for "fuck" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "fuck" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

You can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.

Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.

And then finally back into the English, which is, we're totally fucked.

A potem znowu na angielski. ~~~ Co oznacza: "Mamy totalnie prze..bane".

I'm sure I'm going to hell for this, but shut your holy fucking mouth.

Jestem pewien, że za to pójdę do piekła, ale zamknij swoją świętobliwą gębę.

Before you're born... someone, maybe God, defines exactly how he's going to fuck your life.

Przed twoim narodzeniem... ktoś, może Bóg, przewidział dokładnie jak spieprzyć ci życie.

Browning, you fucking warlock... did you hear about Ms Lewton or what?

Browning, ty pieprzony magiku...... słyszałeś o pani Lewton, czy jak?

Leopold, I don't know if you noticed, my son, but you're in urgent need of a fucking doctor.

Leopoldzie, Nie wiem, czy zauważyłeś, mój synu, że pilnie potrzebujesz pierdolonego doktora.

As if, what, kids couldn't inerently be fucking complete assholes on their own?

Nawet jeśli, czemu, dzieciaki nie mogą być kompletnymi, pieprzonymi dupkami z własnego wyboru.

It's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.

Gdzieś tu ma miejsce większy interes a ty mnie próbujesz odciąć.

Numbers - they couldn't even tell you what fucking time it is.

Liczby - nawet nie potrafia ci powiedzieć, która jest godzina.

Don't you just fucking hate it when a motherfucker stabs you in the back?

Czyż nie jest wkurwiające, gdy skurwysyn wbija ci nóż w plecy?

My real mum and dad dumped me and fucked off back to Nigeria.

Moi prawdziwi rodzice porzucili mnie i spierdolili do Nigerii.

But I was ashamed to open my mouth, my teeth all fucked up.

Ale ja zawsze wstydziłem sie otworzyć usta, wszystkie zęby mialem do dupy.

Because of you, I got to watch fucking " Stuart Little. "

Przez ciebie muszę oglądać jakiegoś pieprzonego Stuarta Malutkiego.

But I'm fuckin ' fucked if you pricks are going to win it.

Ale niech mnie chuj strzeli jeśli wygracie to jutro geje.

It's just, you know how people always want to blame the parents... and it just drives me fucking crazy.

Tylko wiesz, ludzie zawsze starają się zrzucić winę na rodziców... i to mnie właśnie tak wkurwia.

I'm gonna have a fucking ball at mancala hour, aren't I?

I co, może mi jeszcze dacie piłkę na czas tej pierzonej godziny, co?

Yeah, well...... that's usually when people do fuck up.

A dobra...... tak jest zazwyczaj kiedy ludzie spieprzą sprawę.

The only trip you're taking is to the fucking hospital!

Jedyną drogą w jaką należy cie zabrać to ta do szpitala.

No, Jake, I fucked you because the Pathway told me to.

Nie Jake, pieprzyłam cię bo " The Pathway " tak mi kazało.

And then when you were done fucking my dog... you laid down on my bed, all naked and sweaty, and you said:

I wtedy, kiedy skończyłaś już z moim psem... położyłaś się na moim łóżku, naga i spocona, i powiedziałaś:
 

Forum results

"fuck" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

frustrated · frustrating · frustration · FSF · FSK · ft. · FTC · FTP · fubsy · fuchsia · fuck · fuck-up · fucked · fucked-up · fucker · fuckin' · fucking · fucktard · fuckup · fuddy-duddy · fudge

More in the English-Italian dictionary.