Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "fuck"

 

"fuck" Polish translation

Results: 1-60 of 127

fuck {interjection}

fuck {interj.} [vulg.]

kurwa {interj.} [vulg.]

shut the fuck up

zamknij kurwa ryj

for fuck’s sake

kurwa twoja mać

for fuck’s sake

kurwa jego mać

What the fuck were you gonna do, shoot him?

Co ty kurwa zamierzałeś zrobić, zastrzelić go?

What the fuck was that supposed to prove?

I czego to niby kurwa miało dowieść?

fuck {interj.} [vulg.] (also: for fuck’s sake, son of a bitch)

kurwa mać {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.]

O kurwa! {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.]

O w kurwę! {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.]

Ja pierdolę! {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.] (also: for fuck’s sake)

kurwa twoja mać {interj.} [vulg.]

for fuck’s sake

kurwa twoja mać

fuck {interj.} [vulg.] (also: for fuck’s sake)

kurwa jego mać {interj.} [vulg.]

for fuck’s sake

kurwa jego mać

fuck {noun}

fuck {noun} [vulg.]

pieprzenie {n} [vulg.]

fuck {noun} [vulg.]

jebanie {n} [vulg.]

fuck {noun} [vulg.] (also: bullshit)

pierdolenie {n} [vulg.]

fuck {noun} [vulg.]

pojeb {m} [vulg.]

to fuck {verb}

to fuck {vb} [vulg.]

I wanted to take Cledir to a motel and fuck all night long.

Chcialem zabrać Cledir do motelu i pieprzyć przez całą, długą noc.

It was: "Fuck it."

To było: "Pieprzyć to".

Fuck Bobo, okay?

Pieprzyć Bobo, okay?

Fuck, Marcão!

Pieprzyć Marcăo!

Fuck that.

Pieprzyć to.

to fuck {vb} [vulg.] (also: to dick, to stink)

jebać [jebię|jebał] {ipf. v.} [vulg.]

Fucking Yanks.

Jebani Jankesi.

to fuck {vb} [vulg.] (also: to talk bullshit)

to fuck around

pierdolić się z czymś

Fucking lab on every corner, is it?

Pierdolone laboratoria na każdym rogu.

Put some fucking clothes on.

Załóż jakieś pierdolone ubrania.

Fucking cocksuckers.

Pierdolone skurwysyny.

Fucking right.

Pierdolona racja.

to fuck {vb} [vulg.]

rozpierdolić {vb} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.] (also: to screw, to turn tricks)

dupczyć {vb} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.]

rozjebać {pf. v.} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.]

mieć przejebane {vb} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.]

pukać [pukam|pukał] {ipf. v.} [coll.]

to fuck {vb} [vulg.]

ruchać [rucham|ruchał] {ipf. v.} [vulg.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "fuck":

 

Similar translations

Similar translations for "fuck" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "fuck" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

You can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.

Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.

And then finally back into the English, which is, we're totally fucked.

A potem znowu na angielski. ~~~ Co oznacza: "Mamy totalnie prze..bane".

I'm sure I'm going to hell for this, but shut your holy fucking mouth.

Jestem pewien, że za to pójdę do piekła, ale zamknij swoją świętobliwą gębę.

As if, what, kids couldn't inerently be fucking complete assholes on their own?

Nawet jeśli, czemu, dzieciaki nie mogą być kompletnymi, pieprzonymi dupkami z własnego wyboru.

It's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.

Gdzieś tu ma miejsce większy interes a ty mnie próbujesz odciąć.

It's just, you know how people always want to blame the parents... and it just drives me fucking crazy.

Tylko wiesz, ludzie zawsze starają się zrzucić winę na rodziców... i to mnie właśnie tak wkurwia.

I'm gonna have a fucking ball at mancala hour, aren't I?

I co, może mi jeszcze dacie piłkę na czas tej pierzonej godziny, co?

Yeah, well...... that's usually when people do fuck up.

A dobra...... tak jest zazwyczaj kiedy ludzie spieprzą sprawę.

No, Jake, I fucked you because the Pathway told me to.

Nie Jake, pieprzyłam cię bo " The Pathway " tak mi kazało.

You really think we'd titty-fuck them over Greenland?

Czy ty naprawdę łudziłeś się, że sobie pomacasz nad Grenlandią?

We don't fucking ride with the goddam windows down.

Nie jeździmy z tymi opuszczonymi cholernymi szybami.

♫ and show them, be the most lovable thing since fucking Eminem.

♫ PR sprawi, że pokochają nas bardziej niż Eminema.

Fucking confusing The Lizard ain't gonna fucking help your cause, Elmo.

Mieszanie Jaszczurowi w głowie gówno ci da, Elmo.

And you don't even want to fuck with that Mack Daddy.

I uwierz mi, za nic nie chcesz z nią zadrzeć.

And you are just like your fucking mother, a cunt.

A ty jesteś zupełnie jak twoja matka, dziwka.

Have I got Jim'll Fix It written on my fucking hat?

Czy mam wypisane na czole Jim złota rączka?

Because, baby, you just did that fucking good turn.

Ponieważ, dziecinko, Wybrałeś dobrą drogę.

And I was like, "Get the fuck out of here. ~~~ That's crazy."

Kazałem im się wynosić, bo to szaleństwo.

I was just thinking how fucking surprised you're gonna be.

Po prostu myślę jaki będziesz zaskoczony.

And nobody really gives a fuck, do they?

*** And nobody really gives a fuck, do they?
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

frustums · fry · FSF · FSK · ft. · FTC · FTP · ftu · fubsy · fuchsia · fuck · fuck-up · fuckboy · fucked · fucked-up · fucker · fuckin' · fucking · fuckload · fucktard · fuckup

More in the English-Swedish dictionary.