Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "fuck"

 

"fuck" Polish translation

Results: 1-56 of 142

fuck {interjection}

fuck {interj.} [vulg.]

kurwa {interj.} [vulg.]

for fuck’s sake

kurwa twoja mać

for fuck’s sake

kurwa jego mać

What the fuck were you gonna do, shoot him?

Co ty kurwa zamierzałeś zrobić, zastrzelić go?

Why don't you two get the fuck out of here?

Dlaczego wy dwoje kurwa jeszcze stąd nie znikneliście!

What the fuck was that supposed to prove?

I czego to niby kurwa miało dowieść?

fuck {interj.} [vulg.] (also: for fuck’s sake, son of a bitch)

kurwa mać {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.]

O w kurwę! {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.]

O kurwa! {interj.} [vulg.]

fuck {interj.} [vulg.] (also: for fuck’s sake)

kurwa jego mać {interj.} [vulg.]

for fuck’s sake

kurwa jego mać

fuck {interj.} [vulg.] (also: for fuck’s sake)

kurwa twoja mać {interj.} [vulg.]

for fuck’s sake

kurwa twoja mać

fuck {interj.} [vulg.]

Ja pierdolę! {interj.} [vulg.]

fuck {noun}

fuck {noun} [vulg.]

pieprzenie {n} [vulg.]

fuck {noun} [vulg.]

pierdolenie {n} [vulg.]

fuck {noun} [vulg.]

jebanie {n} [vulg.]

fuck {noun} [vulg.]

pojeb {m} [vulg.]

to fuck {verb}

to fuck {vb} [vulg.]

pieprzyć {vb} [vulg.]

If that was the design for my father and family... then fuck death!

Jeśli to był wzór dla mego ojca i rodziny...... to pieprzyć śmierć!

It was, "Ah, fuck it!" ~~~ (Laughter) Much better than "Basingstoke," at least for me.

"Aah, pieprzyć to!" (śmiech) Działa znacznie lepiej niż Basingstoke, przynajmniej w moim przypadku.

I wanted to take Cledir to a motel and fuck all night long.

Chcialem zabrać Cledir do motelu i pieprzyć przez całą, długą noc.

It was: "Fuck it."

To było: "Pieprzyć to".

Fuck Bobo, okay?

Pieprzyć Bobo, okay?

to fuck {vb} [vulg.] (also: to dick)

jebać {vb} [vulg.]

Fucking priests talk about human rights... protecting 14, 15 year-old pickpockets.

A jebani księża mówią o prawach człowieka... chroniąc 14- 15 letnich kieszonkowców.

It was like fucking Albania in neon.

Była dla mnie jak jebana Albania.

I can see it's fucking Lawrence.

Widzę, że to jebany Lawrence.

Right, then you Scouse git n the last 12 hours this city has gone from a peaceful fun-loving Utopia to an all-out fucking war zone.

W ciągu ostatnich 12 godzin, to miasto zmieniło się ze spokojnej, kochanej utopii. w jebaną strefę wojny.

Fucking limey bastard.

W dupę jebany brytol.

to fuck {vb} [vulg.]

pierdolić {vb} [vulg.]

to fuck around

pierdolić się z czymś

Fucking lab on every corner, is it?

Pierdolone laboratoria na każdym rogu.

Shut the fucking thing, will you?

Zamkniesz to pierdolone gówno?

Put some fucking clothes on.

Załóż jakieś pierdolone ubrania.

Fucking cocksuckers.

Pierdolone skurwysyny.

to fuck {vb} [vulg.]

rozjebać {vb} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.]

rozpierdolić {vb} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.] (also: to screw, to turn tricks)

dupczyć {vb} [vulg.]

to fuck {vb} [vulg.]

mieć przejebane {vb} [vulg.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "fuck":

 

Similar translations

Similar translations for "fuck" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "fuck" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

You can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.

Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.

And then finally back into the English, which is, we're totally fucked.

A potem znowu na angielski. ~~~ Co oznacza: "Mamy totalnie prze..bane".

I'm sure I'm going to hell for this, but shut your holy fucking mouth.

Jestem pewien, że za to pójdę do piekła, ale zamknij swoją świętobliwą gębę.

Before you're born... someone, maybe God, defines exactly how he's going to fuck your life.

Przed twoim narodzeniem... ktoś, może Bóg, przewidział dokładnie jak spieprzyć ci życie.

Browning, you fucking warlock... did you hear about Ms Lewton or what?

Browning, ty pieprzony magiku...... słyszałeś o pani Lewton, czy jak?

Leopold, I don't know if you noticed, my son, but you're in urgent need of a fucking doctor.

Leopoldzie, Nie wiem, czy zauważyłeś, mój synu, że pilnie potrzebujesz pierdolonego doktora.

As if, what, kids couldn't inerently be fucking complete assholes on their own?

Nawet jeśli, czemu, dzieciaki nie mogą być kompletnymi, pieprzonymi dupkami z własnego wyboru.

It's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.

Gdzieś tu ma miejsce większy interes a ty mnie próbujesz odciąć.

Numbers - they couldn't even tell you what fucking time it is.

Liczby - nawet nie potrafia ci powiedzieć, która jest godzina.

Don't you just fucking hate it when a motherfucker stabs you in the back?

Czyż nie jest wkurwiające, gdy skurwysyn wbija ci nóż w plecy?

Because of you, I got to watch fucking " Stuart Little. "

Przez ciebie muszę oglądać jakiegoś pieprzonego Stuarta Malutkiego.

But I'm fuckin ' fucked if you pricks are going to win it.

Ale niech mnie chuj strzeli jeśli wygracie to jutro geje.

It's just, you know how people always want to blame the parents... and it just drives me fucking crazy.

Tylko wiesz, ludzie zawsze starają się zrzucić winę na rodziców... i to mnie właśnie tak wkurwia.

I'm gonna have a fucking ball at mancala hour, aren't I?

I co, może mi jeszcze dacie piłkę na czas tej pierzonej godziny, co?

Yeah, well...... that's usually when people do fuck up.

A dobra...... tak jest zazwyczaj kiedy ludzie spieprzą sprawę.

The only trip you're taking is to the fucking hospital!

Jedyną drogą w jaką należy cie zabrać to ta do szpitala.

No, Jake, I fucked you because the Pathway told me to.

Nie Jake, pieprzyłam cię bo " The Pathway " tak mi kazało.

You really think we'd titty-fuck them over Greenland?

Czy ty naprawdę łudziłeś się, że sobie pomacasz nad Grenlandią?

It's full of pricks and they hate fucking Yanks too.

Jest tam pełno pedałów i oni także nienawidzą Jankesów.

We don't fucking ride with the goddam windows down.

Nie jeździmy z tymi opuszczonymi cholernymi szybami.
 

Forum results

"fuck" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

frustration · frustum · frustums · FSF · FSK · ft. · FTC · FTP · fubsy · fuchsia · fuck · fuck-up · fucked · fucked-up · fucker · fuckin' · fucking · fucktard · fuckup · fuddy-duddy · fudge

More in the English-Romanian dictionary.