Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "fusee"

 

"fusee" Polish translation

Results: 1-24 of 24

fusee {noun}

fusee {noun} (also: fuzee)

fusee {noun} [mil.] (also: fuzee)

zapalnik {m} [mil.]

fusee {noun} [phys.] (also: fuzee)

bęben wyrównawczy {m} [phys.]

fusee {noun} [phys.] (also: fuzee)

ślimak {m} [phys.]

fuse {noun}

fuse {noun} (also: safety, fuze)

Oh, eh, gunpowder, nitroglycerin, notepads... fuses, wicks, glue, and... paper clips.

Och, proch strzelniczy, nitrogliceryna, notatniki... bezpieczniki, knoty, klej, i... spinacze do papieru.

fuse {noun} (also: cork, jam, stopper, plag)

korek {m}

fuse {noun}

lont {m}

I am pleased that it can perhaps be linked with Grundvig too so that we can light the fuse, as it were, for the national governments.

Jestem zadowolona, że być może mogłaby ona zostać połączona także z Grundvig, tak abyśmy mogli podpalić lont, tak jak to uczyniliśmy w przypadku rządów krajowych.

fuse {noun} (also: detonator, igniter)

to fuse {verb}

to fuse [fused|fused] (together) {vb} [techn.]

wtopić się {v.r.} [techn.]

to fuse [fused|fused] (together) {vb} [techn.]

wtapiać się {v.r.} [techn.]

to fuse [fused|fused] (bomb) {v.t.} (also: to arm)

to fuse [fused|fused] (bomb) {v.t.}

uzbroić {vb}

to fuse [fused|fused] (equip with fuse) {v.t.}

to fuse [fused|fused] (ideas, images) {v.t.} [fig.] (also: to annex, to bind, to tie up, to join)

You cannot fuse together different economies with different rates of growth and with different patterns of trade across the world.

Nie da się łączyć gospodarek o różnych wskaźnikach wzrostu i różnych strukturach handlu.

Protocell AB likes to dance around for a bit, while protocell B does the fusing, okay?

Protokomórka AB lubi sobie potańczyć, podczas gdy protokomórka B się łączy, OK?

But a gene turns on that actually fuses those together.

Ale pewien gen łączy je ze sobą.

His flesh fuses with her flesh, her bloodstream grows into his body, and he becomes nothing more than a little sperm sac.

Jego ciało łączy się z jej ciałem, jej układ krwionośny wrasta w jego ciało, a on staje się niczym więcej, niż małym woreczkiem z nasieniem.

to fuse [fused|fused] (ideas, images) {v.t.} [fig.] (also: to aggregate, to join, to unite, to contact)

Wouldn't it be great if you could take these artificial biological cells and fuse them with biological ones to correct problems that we couldn't really deal with?

Czy nie byłoby wspaniale, wziąć te sztuczne komórki i połączyć je z biologicznymi by naprawić problemy, z którymi sobie nie radziliśmy?

to fuse [fused|fused] (lights, lamp, iron) {v.t.} [electr.] [Brit.]

przepalić bezpiecznik w {vb} [electr.]

to fuse [fused|fused] (lights, lamp, iron) {v.t.} [electr.] [Brit.]

spalić bezpiecznik w {vb} [electr.]

to fuse [fused|fused] (lights, lamp, iron) {v.t.} [electr.] [Brit.]

wywalić bezpiecznik {vb} [electr.]

to fuse [fused|fused] {v.t.} [techn.]

stopić {vb} [techn.]

to fuse [fused|fused] {v.t.} [techn.]

stapiać {vb} [techn.]

to fuse [fused|fused] (ideas, images) {v.i.} [fig.]

zlać się {v.r.}

to fuse [fused|fused] (ideas, images) {v.i.} [fig.] (also: to interfuse)

zlewać się {v.r.}

to fuse [fused|fused] {v.i.} [techn.]

stopić się {v.r.} [techn.]

to fuse [fused|fused] {v.i.} [techn.]

stapiać się {v.r.} [techn.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "fusee":

Synonyms (English) for "fuse":

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: undernourished, finesse, salientian, to ask a question someone is unable to answer, zeroth

Similar words

furthermore · furthest · furtive · furtively · fury · furze · fuscous · fuse · fuseboard · fused · fusee · fuselage · fusible · fusiform · fusileer · fusilier · fusillade · fusion · fuss · fussiness · fussing

Search for more words in the English-Norwegian dictionary.