English-Polish translation for "grandmother"

EN grandmother Polish translation

EN grandmother
volume_up
{noun}

grandmother (also: grandmamma, granny, beldam, gran)
This woman is an extraordinary grandmother.
Ta kobieta to niezwykła babcia. ~~~ Ta kobieta to niezwykła babcia.
The grandmother was incredibly fond, deeply in love with this little girl.
Babcia była niesamowicie czuła i kochana dla tej małej dziewczynki.
And in the course of the grandmother talking to the translator, the grandmother started crying.
W czasie rozmowy z tłumaczką babcia zaczęła płakać.
grandmother (also: babe, beldam, beldame, grandparent)
Her mother was not raising her, her grandmother was raising her.
Nie wychowywała jej matka, tylko babka.
I speak from experience, because my father suffered from Alzheimer's, as did my grandmother, and I hope to end the genetic line.
Mówię na podstawie własnego doświadczenia, ponieważ mój ojciec i moja babka cierpieli na chorobę Alzheimera, a ja mam nadzieję zakończyć tę linię genetyczną.
When she was two months old, the wife of your Estonian colleague, Sim Kallas, with whom you are well acquainted, was deported by Stalin, along with her mother and grandmother.
Kiedy żona pańskiego estońskiego kolegi, Siima Kallasa, którego dobrze pan zna, miała dwa miesiące, została deportowana przez Stalina wraz z matką i babką.
grandmother (also: grandmamma, granny, grannie, grandma)

Synonyms (English) for "grandmother":

grandmother

Context sentences for "grandmother" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDon't teach your grandmother to suck eggs.
EnglishBut he invited me to come to a ceremony they were having that day for her grandmother.
Ale zaprosił mnie na ceremonię odbywającą się tego dnia na cześć ich babki.
EnglishMr Stubb managed to thank just about everybody, but I think he forgot his grandmother.
Panu Stubbowi udało się podziękować praktycznie wszystkim, wydaje mi się, że zapomniał jedynie o swej babce.
EnglishWhen I first met him, he was sitting on his grandmother's lap.
Gdy po raz pierwszy go spotkałam, siedział u niej na kolanach.
EnglishAnd she spoke to the grandmother for a moment, and then she started getting tears in her eyes.
Po chwili także w jej oczach zaczęły zbierać się łzy.
EnglishAnd you know, and my grandmother was the greatest.
Kiedyś zaproszą mnie na TED..." (Śmiech)
EnglishMan: Her grandmother says, "Delish!"
EnglishI made a promise to her grandmother, your mother, that I would find a family, and now I'm so happy that you're going to take care of her."
Obiecałem jej babce, twojej matce, że znajdę jej rodzinę i dlatego jestem szczęśliwy, że zaopiekujesz się nią".
EnglishThis grandmother won't even -- you know, there's no way she's ever going to let you meet this girl that's she's raising."
Na co ten facet powiedział mi: "Nie ma żadnej możliwości, ona na pewno nie pozwoli ci zobaczyć tej dziewczynki, którą wychowuje".
EnglishI never met my grandmother, but I carry on her name -- her exact name, Eva Vertes -- and I like to think I carry on her scientific passion, too.
Nigdy jej nie poznałam, ale noszę jej imię i nazwisko i myślę często, że to po niej odziedziczyłam zamiłowanie do nauk ścisłych.
EnglishMy mother would say it was the ghost of my grandmother from the very first book, because it seemed I knew things I was not supposed to know.
Moja matka powiedziałaby, że to duch mojej babki z pierwszej książki, bo wydawało się, że wiedziałam rzeczy, których nie powinnam wiedzieć.
EnglishAnd a man told me, who ran the Pearl Buck Foundation in Korea, that there was a young girl, who was 11 years old, being raised by her grandmother.
W fundacji Pearl Buck Foundation powiedziano mi, że pracowali z wieloma Amerykanami, którzy przekazywali pieniądze, by pomagać niektórym z tych dzieci.
English. ~~~ One image that has haunted me from my early business days is of a grandmother, 70 plus years, being harassed by the bureaucrats in the town planning office.
Obraz, który mnie prześladował od początków mojej kariery, przedstawia ponad 70-letnią staruszkę, prześladowaną przez biurokratów z biura planowania miasta.