Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "haphazard"

 

"haphazard" Polish translation

Results: 1-9 of 9

haphazard {adjective}

haphazard {adj.} (also: chaotic, piecemeal, disconnected, shambolic)

chaotyczny {adj. m}

You will be judged on whether there is local investment, which should be on the basis of a comprehensively guaranteed security and not the kind of haphazard mechanism of green certificates.

Oceniona zostanie obecność lokalnych inwestycji, które powinny opierać się o zagwarantowane na szeroką skalę bezpieczeństwo, a nie chaotyczny mechanizm w postaci zielonych certyfikatów.

haphazard {adj.} (also: accidental, adventitious, occasional, promiscuous)

przypadkowy {adj. m}

Again, I don't want to say that this kind of haphazard pattern of interactions produces a factory that works with the precision and efficiency of clockwork.

Nie twierdzę, że ten przypadkowy wzór interakcji jest podstawą organizacji, która działa precyzyjnie jak szwajcarski zegarek.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "haphazard":

 

Context sentences

Context sentences for "haphazard" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Any haphazard decisions may be fatal if we do not pay the utmost attention.

Wszelkie pochopne decyzje mogą okazać się fatalne w skutkach, jeżeli nie będziemy bardzo ostrożni.

So it's not really that out of these haphazard contacts, perfection arises.

Z przypadkowych kontaktów nie powstaje perfekcja.

The phase of largely haphazard cooperation, then, is giving way to a period of more intensive coordination.

Etap w znacznej mierze doraźnej współpracy, który mamy już za sobą, ustępuje miejsca intensywniejszej współpracy.

However, despite the commendable endeavours, this haste by the European Union to once again haphazardly incorporate new Member States is inexplicable.

Jednakże, pomimo tych chwalebnych wysiłków, pośpiech Unii Europejskiej, by jeszcze raz na łapu-capu przyjmować nowe państwa członkowskie, jest niewytłumaczalny.

This often happens haphazardly and arbitrarily, without knowledge of the special characteristics of the product and the geographical area.

Często decyzje takie podejmowane są na chybił trafił w arbitralny sposób, a osoby je podejmujące nie dysponują wiedzą na temat specyficznych cech produktu i obszaru geograficznego.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Hanna · Hannah · Hanoi · Hanover · Hansa · Hanse · hansom · Hanukah · Hanukkah · hap · haphazard · haphazardly · hapless · haplography · haply · happen · happend · happening · happenstance · happier · happiest

Moreover bab.la provides the English-Thai dictionary for more translations.