Search for the most beautiful word
proliferate
internment

VOTE NOW

English-Polish translation for "haphazard"

 

"haphazard" Polish translation

Results: 1-11 of 11

haphazard {adjective}

haphazard {adj.} (also: accidental, adventitious, occasional, promiscuous)

przypadkowy {adj. m}

Again, I don't want to say that this kind of haphazard pattern of interactions produces a factory that works with the precision and efficiency of clockwork.

Nie twierdzę, że ten przypadkowy wzór interakcji jest podstawą organizacji, która działa precyzyjnie jak szwajcarski zegarek.

haphazard {adj.} (also: chaotic, piecemeal, disconnected)

chaotyczny {adj. m}

You will be judged on whether there is local investment, which should be on the basis of a comprehensively guaranteed security and not the kind of haphazard mechanism of green certificates.

Oceniona zostanie obecność lokalnych inwestycji, które powinny opierać się o zagwarantowane na szeroką skalę bezpieczeństwo, a nie chaotyczny mechanizm w postaci zielonych certyfikatów.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "haphazard":

 

Context sentences

Context sentences for "haphazard" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Any haphazard decisions may be fatal if we do not pay the utmost attention.

Wszelkie pochopne decyzje mogą okazać się fatalne w skutkach, jeżeli nie będziemy bardzo ostrożni.

So it's not really that out of these haphazard contacts, perfection arises.

Z przypadkowych kontaktów nie powstaje perfekcja.

The phase of largely haphazard cooperation, then, is giving way to a period of more intensive coordination.

Etap w znacznej mierze doraźnej współpracy, który mamy już za sobą, ustępuje miejsca intensywniejszej współpracy.

Where consumer laws have been transposed, enforcement is often patchy and haphazard.

W przypadkach, gdy przepisy zostały transponowane, wprowadzenie ich w życie jest często niejednolite i przypadkowe.

However, this is not happening and, on the contrary, the procedure for determining this support has been haphazard and arbitrary.

Jednak tak się nie dzieje; wręcz przeciwnie, procedura stosowana do ustalania tej pomocy była chaotyczna i arbitralna.

The fact that the source of this outbreak is still unclear and that the search for answers has, at times, seemed haphazard, means that consumer confidence is eroding fast.

Fakt, że źródło tej epidemii nadal nie jest znane oraz, że poszukiwanie odpowiedzi czasami wydaje się przypadkowe oznacza, że zaufanie konsumentów szybko topnieje.

Something that they're doing is clearly successful enough that this pattern of haphazard contacts, in the aggregate, produces something that allows ants to make a lot more ants.

Coś w ich działaniu jest na tyle udane, że wzór kontaktów jako całość sprawia, że ich liczba sukcesywnie się powiększa.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

hanky-panky · Hannah · Hanoi · Hanover · Hansa · Hanse · hansom · Hanukah · Hanukkah · hap · haphazard · hapless · haply · happen · happening · happenstance · happier · happiest · happily · happiness · happy

Moreover bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.