Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "hello"

 

"hello" Polish translation

Results: 1-34 of 34

hello {interjection}

hello {interj.} (also: welcome, hail)

witaj {interj.}

Hello, 21st century.

Witaj 21 wieku.

Hello, George.

Witaj, George.

Hello, Angus.

Witaj, Angus.

Hello, Polly.

Witaj, Polly.

Hello, Bobby.

Witaj, Bobby.

hello {interj.}

witam {interj.}

I ran up to him, and said, "Hello, sir.

Podbiegłem do niego i zagaiłem: "Witam Pana.

(ES) Hello, Mr Rodríguez Zapatero.

(ES) Serdecznie witam, panie premierze Zapatero.

Hello, Mr Howard.

Witam, panie Howard.

Hello, Miss Ryan.

Witam, panno Ryan.

Hello, Mr Thorn.

Witam, panie Thorn.

hello {interj.} (also: hey, hullo, hallo)

halo {interj.}

Hello, Strife Delivery Service!

Halo, przesyłki " U Strife' a "!

Hello, Mr. Shoop.

Halo, panie Shoop.

Uh, hey." "Hello?

Eee, hej." "Halo?

Hello, Monty.

Halo, Monty.

Hello, Elmo.

Halo, Elmo.

hello {interj.} (also: hi, ciao, hey, howdy)

cześć {interj.} [coll.]

Actually, that's "hello" in Bauer Bodoni for the typographically hysterical amongst us.

Cześć. Tak dokładniej, to "cześć" w czcionce Bauer Bodoni, dla tych z nas z typograficzną gorączką.

(Video) Matt Berlin: Hello, Leo.

(Film) MB: Cześć, Leo.

Dan Ellsey: Hello.

Dan Ellsey: Cześć.

Oh, hello, Eeyore.

Cześć, Kłapouchy.

Hello, Carlos.

Cześć Carlos.

hello (when answering the telephone) {interj.}

(Recording) Adam Ostrow: Hello.

(Nagranie) Adam Ostrow: Słucham?

hello {interj.} (also: welcome, hail)

witajcie {interj.}

Hello, gangs from this neighborhood killing gangs from that neighborhood.

Witajcie gangi z tej dzielnicy zabijające gangi z innej dzielnicy.

Hello governments of rich countries selling arms to governments of poor countries who can't even afford to give them food.

Witajcie rządy bogatych krajów, sprzedające broń rządom krajów biednych, wy, których nie stać na podarowanie im jedzenia.

Hello, my name is Thomas Heatherwick.

Witajcie, nazywam się Thomas Heatherwick.

Data: Hello TEDWomen.

Data: Witajcie na TEDWomen.

Hello, TEDxUSC.

Witajcie TEDxUSC.

hello {interj.}

czołem {interj.} [coll.]

hello {interj.} [Brit.] (also: well, well!, well, I never!)

coś takiego {interj.}

hello {interj.} (also: good day, good afternoon)

dzień dobry {interj.}

Hello, dear.

Dzień dobry.

hello {interj.} (also: hi)

serwus {interj.}

hello (greeting) {interj.} (also: howdy, hi, hiya)

siema {interj.} [coll.]

hello {interj.} [Brit.]

no, no {interj.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "hello":

 

Similar translations

Similar translations for "hello" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "hello" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Susan Savage-Rumbaugh (video): Let's go say hello to Austin first and then go to the A frame.

Przywitajmy się z Austinem, a potem chodźmy do chatki A.

Jay Forrester: Hello New York, this is Cambridge.

Witamy Nowym Jork, tu Cambridge.

Hello, I'm Dr. Will Jennings.

Jestem dr Will Jennings.

Hello! My name is Golan Levin.

Nazywam się Golan Levin.

Hello, my name is Dennis Hong, and we're bringing freedom and independence to the blind by building a vehicle for the visually impaired.

Nazywam się Dennis Hong. ~~~ Dajemy niewidomym wolność dzięki samochodom dla niedowidzących.

Excuse me one second. ~~~ Hello?

Przepraszam na moment.

Say hello to…for me.

Pozdrów ode mnie...

China has recently said goodbye to US President Barack Obama and will soon say hello to European Council President Fredrik Reinfeldt.

na piśmie. - (FI) Chiny pożegnały niedawno amerykańskiego prezydenta Baracka Obamę, a wkrótce pożegnają przewodniczącego Rady Europejskiej Fredrika Reinfeldta.

And even away from the podium, when you called him to say hello, he would often end the conversation prematurely for fear that he was taking up too much of your time.

Nawet poza mównicą, przywitawszy się z nimi, , szybko ucinał rozmowę, z lęku, że zabiera im zbyt wiele czasu.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

Helleborus · Hellene · Hellenic · Hellenism · Hellenistic · Hellenization · heller · hellhound · hellion · hellish · hello · helloo · helluva · helm · helmet · helmsman · Helmut · helot · helotage · helotism · help

More translations in the English-Danish dictionary.