Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "hello"

 

"hello" Polish translation

Results: 1-37 of 37

hello {interjection}

hello {interj.}

witam {interj.}

Great. ~~~ Can you say 'I will kill you in the name of Allah?'" "I could say that, but what if I were to say, 'Hello.

Możesz powiedzieć: "Zabiję cię w imieniu Allaha?" "Mogę, ale co powiecie na - Witam, jestem pańskim lekarzem?"

I ran up to him, and said, "Hello, sir.

Podbiegłem do niego i zagaiłem: "Witam Pana.

(ES) Hello, Mr Rodríguez Zapatero.

(ES) Serdecznie witam, panie premierze Zapatero.

Hello, Mr Howard.

Witam, panie Howard.

Hello, Miss Ryan.

Witam, panno Ryan.

hello {interj.} (also: welcome, hail)

witaj {interj.}

Hello voicemail, my old friend.

Witaj poczto głosowa, mój stary przyjacielu.

Rosie O'Donnell: Hello, Ben.

Rosie O'Donnell: Witaj Ben.

Hello civilization.

Witaj cywilizacjo.

Hello, Pollyanna.

Witaj Pollyanno.

Hello, 21st century.

Witaj 21 wieku.

hello {interj.} (also: hey, hullo, hallo)

halo {interj.}

Hello, Strife Delivery Service!

Halo, przesyłki " U Strife' a "!

Hello, Mr. Shoop.

Halo, panie Shoop.

Uh, hey." "Hello?

Eee, hej." "Halo?

Say hello, Elmo.

Powiedz halo, Elmo.

Hello, Monty.

Halo, Monty.

hello {interj.} (also: hullo, cheers, bye)

cześć {interj.}

So, when the visitors come, MARS walks up to the computer, starts typing "Hello, my name is MARS."

Kiedy przychodzą goście, MARS podchodzi do komputera i wystukuje "Cześć, mam na imię MARS."

Actually, that's "hello" in Bauer Bodoni for the typographically hysterical amongst us.

Cześć. Tak dokładniej, to "cześć" w czcionce Bauer Bodoni, dla tych z nas z typograficzną gorączką.

Avi.... that if you were to go while you were there...... if you said hello to them for me, I could cut your price.

Avi.... jeżeli zamierzasz iść tam gdzie idziesz kiedy już tam będziesz...... jeżeli powiesz cześć ode mnie Mogę obniżyć cenę.

(Video) Matt Berlin: Hello, Leo.

(Film) MB: Cześć, Leo.

She sang beautifully, and she even managed to say a few words in Chinese: 送你葱 So it's not like "hello" or "thank you," that ordinary stuff.

[Chiński] To nie to samo co "cześć" lub "dziękuję," Oznacza to "zielone cebule za darmo."

hello (when answering the telephone) {interj.}

(Recording) Adam Ostrow: Hello.

(Nagranie) Adam Ostrow: Słucham?

hello {interj.} (also: welcome, hail)

witajcie {interj.}

Hello, gangs from this neighborhood killing gangs from that neighborhood.

Witajcie gangi z tej dzielnicy zabijające gangi z innej dzielnicy.

Hello governments of rich countries selling arms to governments of poor countries who can't even afford to give them food.

Witajcie rządy bogatych krajów, sprzedające broń rządom krajów biednych, wy, których nie stać na podarowanie im jedzenia.

Hello, my name is Thomas Heatherwick.

Witajcie, nazywam się Thomas Heatherwick.

Data: Hello TEDWomen.

Data: Witajcie na TEDWomen.

Hello, TEDxUSC.

Witajcie TEDxUSC.

hello {interj.}

czołem {interj.} [coll.]

hello {interj.} [Brit.] (also: well, well!, well, I never!)

coś takiego {interj.}

hello {interj.} [Brit.]

no, no {interj.}

hello {interj.} (also: good day, good afternoon)

dzień dobry {interj.}

Hello, dear.

Dzień dobry.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "hello":

 

Context sentences

Context sentences for "hello" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

"Hello, how're you doing, baby?" "Hey, ma, I got to talk to you." "You're talking to me already.

Jak leci, kochanie?" "Hej, mamo, musimy pogadać". ~~~ "No przecież już rozmawiamy.

We met in the middle and I do not remember them saying hello, but that is what happened.

Choć nie pamiętam, by się z nami przywitali, kiedy spotkaliśmy się pośrodku, to właśnie tak się stało.

Susan Savage-Rumbaugh (video): Let's go say hello to Austin first and then go to the A frame.

Przywitajmy się z Austinem, a potem chodźmy do chatki A.

It's a place where women run the show, have sex to say hello, and play rules the day -- where fun is serious business.

Tam kobiety wszystkim rządzą, na powitanie uprawiają seks, przez cały dzień się bawią... Zabawa to poważna sprawa.

Because this 100 dollars that you save -- hello! ~~~ -- doesn't know where it came from.

to pieniądze. i jeśli jazda na drugi koniec miasta jest warta 100$, jest warta 100$ bez względu na to na czym je oszczędzasz.

Jay Forrester: Hello New York, this is Cambridge.

Witamy Nowym Jork, tu Cambridge.

"Hello, this is Sylvia Browne."

Sylvia Browne, poznajesz od razu.

Said hello to lover boy yet?

Przywitałaś się już z kochasiem?

Hello, I'm Dr. Will Jennings.

Jestem dr Will Jennings.

Hello! My name is Golan Levin.

Nazywam się Golan Levin.

Hello, my name is Dennis Hong, and we're bringing freedom and independence to the blind by building a vehicle for the visually impaired.

Nazywam się Dennis Hong. ~~~ Dajemy niewidomym wolność dzięki samochodom dla niedowidzących.

Excuse me one second. ~~~ Hello?

Przepraszam na moment.

Hello, everyone. ~~~ Because this is my first time at TED, I've decided to bring along an old friend to help break the ice a bit. ~~~ Yes.

Ponieważ występuję tu po raz pierwszy, przywiozłam dobrą przyjaciółkę, żeby pomogła mi przełamać pierwsze lody.

Say hello to…for me.

Pozdrów ode mnie...

I would like to say thank you for the five years I have worked together with Vladimír Špidla, because this is the last chance to say hello to him.

Dziękuję za pięć lat współpracy z komisarzem Vladimirem Špidlą, jako że jest to ostatnia szansa, by go pożegnać.

China has recently said goodbye to US President Barack Obama and will soon say hello to European Council President Fredrik Reinfeldt.

na piśmie. - (FI) Chiny pożegnały niedawno amerykańskiego prezydenta Baracka Obamę, a wkrótce pożegnają przewodniczącego Rady Europejskiej Fredrika Reinfeldta.

And even away from the podium, when you called him to say hello, he would often end the conversation prematurely for fear that he was taking up too much of your time.

Nawet poza mównicą, przywitawszy się z nimi, , szybko ucinał rozmowę, z lęku, że zabiera im zbyt wiele czasu.
 

Forum results

"hello" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: colour bar, bandbox, a blot on someone's escutcheon, to give sb the willies, to give sb the collywobbles

Similar words

hellcat · Helleborus · Hellene · Hellenic · Hellenism · Hellenization · heller · hellhound · hellion · hellish · hello · helloo · helm · helmet · helmsman · Helmut · helot · helotage · helotism · help · helpdesk

More translations in the Swahili-English dictionary.