How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "how"

 

"how" Polish translation

Results: 1-24 of 6684

how {pronoun}

how {pron.} (also: in what way, what a)

jak {pron.}

If you have questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.

W razie pytań o to, jak długo przyjmować ten lek, należy zwrócić się do lekarza.

How is a farmer to produce crops - I am indeed one myself - when he has no seed?

Jak rolnicy - jestem jednym z nich - mogą produkować plony, kiedy nie ma nasion?

How can we spread the application of high European standards to other countries?

Jak możemy upowszechnić stosowanie europejskich wysokich norm przez inne kraje?

Of course, it is up to individual nations how they involve their own parliaments.

Oczywiście od poszczególnych krajów zależy, jak będą angażować swoje parlamenty.

Is that compatible with the WTO and, if not, how are you going to resolve that?

Czy jest to zgodne z WTO, a jeśli nie, to jak zamierzacie państwo to rozwiązać?

how {adverb}

how {adv.} (also: such a, such as, as)

jak {adv.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "how" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "how" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

How could we care about something less than something that happens after we die?

Czym mogli byśmy się mniej przejmować niż tym, co się stanie z nami po śmierci?

And the informal level -- I learned about people, and what we do and how we are.

A na poziomie nieoficjalnym -- Uczyłem się o ludziach, co robimy i jacy jesteśmy.

How to reach this goal was one of the issues debated here in plenary yesterday.

Sposób osiągnięcia tego celu był jednym z tematów wczorajszej debaty plenarnej.

How well are these principles served by the proposal in this particular report?

Na ile służy tym zasadom propozycja przedstawiona w tym konkretnym sprawozdaniu?

I even knew the differential diagnosis in how to classify renal tubular acidosis.

Znałem nawet diagnozy różnicowe w klasyfikowaniu nerkowej kwasicy kanalikowej.

The frequency of administration will depend on how well ADVATE is working for you.

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

The question was, how much did it cost to install a new telephone in Bangladesh?

Pytanie brzmiało: ile kosztowało zainstalowanie nowego telefonu w Bangladeszu?

If they should all be sustainable on a finite planet, how do you make that happen?

Czy wszystkie produkty na półkach powinny pochodzić ze zrównoważonych produkcji?

how much unspoken joy there was in that affirmation of equality and communion,

niewypowiedziana radość zawarta w tym potwierdzeniu równości i wspólnoty ducha,

So that's the concept here for how we think this life extension ability exists.

To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia

And how cool would it be to tell your grandchildren that you were part of that?

Czyż nie byłoby wspaniale móc pochwalić się wnukom, że mieliśmy w tym swój udział?

But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?

Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?

Hast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?

Izażeś nie słyszał, żem ja zdawna uczynił a od dni starodawnych stworzyłem je?

Hast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?

Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?

It does have the effect - slightly - of trapping heat around the world, but how?

Ma on niewielki wpływ na zatrzymywanie ciepła na całym świecie, ale w jaki sposób?

How should I, if I come from a third country, provide services in another country?

W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?

Another portion is not only how content is produced, but how relevance is produced.

Kolejny fragment jest o powstawaniu nowej treści i też o powstawaniu jej trafności.

This section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.

W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.

Population growth's important, but it's also about how much each person consumes.

Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.

For more information on how to take your medicine, please refer to section 3.

Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
 

Forum results

"how" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

housewares · housewarming · housewife · housework · housey-housey · housing · Houston · hovel · hoverboard · hovercraft · how · Howard · howdy · however · howitzer · howl · howling · hoy · HPGL · HPPCL · HQ

More translations in the bab.la English-Indonesian dictionary.