Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "I love you"

 

"I love you" Polish translation

Results: 1-21 of 109

I love you

I love you (also: love you)

I love you, Brigitte.

Kocham cię, Brigitte.

Kyung-hee I love you?

Kyung-hee, kocham cię?

Damien, I love you.

Damien, kocham cię.

I love you, Erica.

Kocham cię, Erica.

Kathy, I love you.

Kathy, kocham cię.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "I love you" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "I love you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And I just -- I love you guys.

Po prostu... kocham was ludzie.

because I love you not?

czy że was nie miłuję?

I love you so much, Papa!

Tak cię kocham, tato.

I love you so much.

Bardzo cię kocham.

I love you,

Kocham ciebie.

Even as the Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in my love.

Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.

This is my commandment, that ye love one another, even as I have loved you.

Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował.

And I think that this is really the origin of what you and I call "love at first sight."

I myślę, że stąd się wzięło to, co nazywamy "miłością od pierwszego wejrzenia".

Now, I know you all love data, so I'm starting with a data-rich slide.

A więc, wiem że wszyscy uwielbiacie dane, dlatego zacznę od przepełnionego danymi slajdu.

So I'd love to talk to you all, and invite you to come down and take a closer look.

Chętnie o tym z wami porozmawiam i zapraszam do przyjścia i dokładniejszego przyjrzenia się.

shall I come unto you with a rod, or in love and a spirit of gentleness?

z rózgąli mam przyjść do was, czyli z miłością i duchem cichości?

But to be completely honest with you, I kind of love television. ~~~ Any of you like television?

Ale żeby być szczerym przyznaję, że lubię telewizję Wy też lubicie telewizję?

I would really love to stay here and chat with you guys... but my boss is totally riding my ass.

Wiecie, chciałaby zostać z Wami i pogadać... ale mój szef całkowicie zajeździ moją dupę.

But I can tell you, the thing that they love the most is the robot.

A najbardziej kochają roboty. ~~~ A najbardziej kochają roboty.

And so I want to tell you about that first, and then go on into where I think love is going.

Później przejdę do przemyśleń, w jakim kierunku zmierza miłość.

I just want to say that after 38 fights... 38 wins by knockout, this is all the love you show me?

Chcę tylko powiedzieć, że po 38 walkach... 38 wygranych przez nokaut, tylko na to was stać?

Let me just give you one example that I think is incredibly simple, and I love.

Pozwolę sobie przytoczyć przykład, który według mnie jest niezwykle prosty i bardzo mi się podoba.

But although I would love to talk about topology with you, I'm not going to.

I choć chciałbym z wami pogadać o topologii to nie zamierzam.

I didn't know it was going to make you fall in love with music though."

Ale nie miałam pojęcia, że zakochasz się przez to w muzyce."

And there's a passage in it which I would love to share with you.

Jest w niej fragment, którym chciałbym się z wami podzielić.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

hyssop · hysterectomy · hysteresis · hysteria · hysteric · hysterical · hysterography · Hz · I · i.e. · i-love-you · I/O · I-section · Ia · IAB · IAC · IAEA · iamb · iambic · Ian · IANA

In the German-English dictionary you will find more translations.