Professional translators one click away

English-Polish translation for "I love you"

 

"I love you" Polish translation

Results: 1-21 of 125

I love you

I love you (also: love you)

I love you, baby, but the season's over.

Kocham cię, ale sezon się skończył.

I love you, Kimberly.

Kocham cię, Kimberly.

I love you, Brigitte.

Kocham cię, Brigitte.

Kyung-hee I love you?

Kyung-hee, kocham cię?

Damien, I love you.

Damien, kocham cię.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "I love you" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "I love you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It is just before St Valentine's Day, and Mr Barroso is being told: 'I love you, but I do not love you.

Za kilka dni walentynki, a pan Barroso słyszy: "Kocham pana, ale pana nie kocham.

(Applause) Thank you very, very much. ~~~ I love you.

(Brawa) Dziękuję bardzo, kocham was.

And I just -- I love you guys.

Po prostu... kocham was ludzie.

♫ "Oh Clonie, how I love you."

♫ "Clonie, tak cię kocham."

because I love you not?

czy że was nie miłuję?

I love you so much, Papa!

Tak cię kocham, tato.

Kathy, I love you.

Kathy, ja cię kocham.

I love you so much.

Bardzo cię kocham.

I love you, too.

Ja też cie kocham.

I love you,

Kocham ciebie.

Even as the Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in my love.

Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.

I would make things for people as a way of, you know, giving, showing them my love.

Tworzyłem rzeczy dla innych ludzi, aby w ten sposób dać, pokazać im moją miłość.

This is my commandment, that ye love one another, even as I have loved you.

Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował.

That's true, and I'd love for you to take a portrait of your dad and myself...

To prawda, i bardzo pragnęłabym byś zrobił portret swojemu ojcu i mnie...

And I think that this is really the origin of what you and I call "love at first sight."

I myślę, że stąd się wzięło to, co nazywamy "miłością od pierwszego wejrzenia".

She said, "The first thing I want you to promise me is that you'll always love your mom."

Babcia: "Po pierwsze, chcę żebyś przyrzekł , że zawsze będziesz kochać mamę.

Now, I know you all love data, so I'm starting with a data-rich slide.

A więc, wiem że wszyscy uwielbiacie dane, dlatego zacznę od przepełnionego danymi slajdu.

Choir: ♫ I'm hooked on a feelin' ♫ ♫ I'm high on believin' ♫ ♫ That you're in love with me ♫

Chórek: ♫ Jestem przejęty uczuciem ♫ ♫ I szczerze wierzę ♫ ♫ Że ty kochasz mnie ♫

So I'd love to talk to you all, and invite you to come down and take a closer look.

Chętnie o tym z wami porozmawiam i zapraszam do przyjścia i dokładniejszego przyjrzenia się.

We've been going out for three months now, and I really love you, and everything.

Chodzimy ze soba juz trzy miesiące, i naprawdę cię kocham, i wogóle.
 

Forum results

"I love you" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: cosy, spoonful, spoonful, repayment, guard plate

Similar words

hypoxia · hyssop · hysteresis · hysteria · hysteric · hysterical · hysterography · Hz · I · i.e. · i-love-you · I/O · Ia · IAB · IAC · IAEA · iamb · iambic · Ian · IANA · IAP

In the Danish-English dictionary you will find more translations.