Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "idiot"

 

"idiot" Polish translation

Results: 1-17 of 17

idiot {noun}

idiot {noun} [coll.] (also: oaf, ass, dork, douchebag)

idiota {m} [pej.]

Takes the bread and goes home. ~~~ Meanwhile, the rich man thinks to himself, "I'm an idiot.

W międzyczasie bogacz rozmyślał, "Jestem idiotą, na co Bogu chleb?

Tell me something... who's the idiot who invented the buttoned-down fly?

Powiedz mi... kto jest tym idiotą, który zaprosił tu muchę?

The only thing with him is, he's an idiot.

Jedyne, co można o nim złego powiedzieć jest to, że jest idiotą.

The first fax machine -- the person who bought the first fax machine was an idiot, because there was nobody to fax to.

To tak, jak z pierwszym faksem - człowiek, który kupił pierwszy faks był idiotą, ponieważ nie było do kogo faksować.

What you think, I'm some type of idiot?

Co ty sobie myślisz, że jestem idiotą?

idiot {noun} [pej.]

idiotka {f} [pej.]

Now that's not the only reason that we think this person is an idiot.

To nie jedyny powód świadczący, że ta osoba jest idiotką.

Her daughter, me, the village idiot with the ice cream cone in the middle of her forehead, is still standing there, slack-jawed.

A jej córka - ja, słodka idiotka, gapię się na te scenę, jak jakieś cielę na malowane wrota.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "idiot":

 

Similar translations

Similar translations for "idiot" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "idiot" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Even if I wanted to, I couldn't release an idiot... who buried a body in his backyard.

Nawet gdybym chciał nie mogę wypuścić idioty... który zakopał trupa na wlasnym podwórku.

XK: Who knows, maybe by the time your film comes out, we look like a bunch of blithering idiots.

XK: Kto wie, może kiedy twój film wejdzie na ekrany, będziemy wyglądać jak banda kretynów.

The ratios become idiotic by the time you get to ethanol.

Zanim dojdziemy do etanolu proporcje będą bardziej niedorzeczne.

My mother, growing up, she called it the "idiot box."

Kiedy dorastałam, moja matka nazywała telewizję "durnym pudłem".

♫ We don't need no more trouble ♫ Get that idiot out!

♫ Nie potrzebujemy więcej problemów ♫ Wyciągnijcie tego idiotę!

What are you drunk idiots doing in my home?

Co wy, pierdolone narkomany, pijaki robicie w moim domu?

It's an idiotic debate. ~~~ It has to stop.

Ta idiotyczna debata musi się wreszcie zakończyć.

'Shut your trap, you idiot!' were his words.

"Zamknij się idioto!”, to były jego słowa.

Are we talking about the same idiot?

Czy my mówimy o tym samym idiocie?

You know, there's also something called the "Complete Idiot's Guide?" There's a sort of business model around being stupid in some sense.

podobnych książek. ~~~ Wyobraźcie sobie, że jest tam książka pod tytułem „Kompletny Przewodnik Idioty".

You idiot!

Niemożliwe!

When that doesn't work, when it turns out those people have all the same facts that we do and they still disagree with us, then we move on to a second assumption, which is that they're idiots.

Jeśli to nie działa, kiedy okazuje się, że wszyscy ci ludzie wiedzą tyle samo, co my, ale wciąż się z nami nie zgadzają, przechodzimy wtedy do innego przypuszczenia, że są idiotami.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

ideosyncratic · ides · idiocy · idiolect · idiom · idiomatic · idioms · idiophone · idiosyncrasy · idiosyncratic · idiot · idiotic · idle · idleness · idler · idling · idly · idol · idol-worshipper · idolater · idolatrous

In the Hungarian-English dictionary you will find more translations.