English-Polish translation for "idiot"

EN idiot Polish translation

idiot {noun}

EN idiot
play_circle_outline
{noun}

1. pejorative

idiot (also: doofus, drongo, nerd, bozo)
Tell me something... who's the idiot who invented the buttoned-down fly?
Powiedz mi... kto jest tym idiotą, który zaprosił tu muchę?
The only thing with him is, he's an idiot.
Jedyne, co można o nim złego powiedzieć jest to, że jest idiotą.
(Laughter) Idiot, Robbins.
idiot
Now that's not the only reason that we think this person is an idiot.
To nie jedyny powód świadczący, że ta osoba jest idiotką.
Her daughter, me, the village idiot with the ice cream cone in the middle of her forehead, is still standing there, slack-jawed.
A jej córka - ja, słodka idiotka, gapię się na te scenę, jak jakieś cielę na malowane wrota.
idiot (also: bum, crackpot, creep, dimwit)
idiot (also: doofus, drongo, jughead, wazzock)
idiot (also: drongo, schmo, schmoe, retard)
idiot (also: nitwit, blockhead, jackass, chump)
idiot (also: dunce, noddy, jackass, ass)
idiot (also: drongo, wazzock, schlep, schlepp)
idiot (also: divvy)

Synonyms (English) for "idiot":

idiot

Context sentences for "idiot" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy mother, growing up, she called it the "idiot box."
Kiedy dorastałam, moja matka nazywała telewizję "durnym pudłem".
English♫ We don't need no more trouble ♫ Get that idiot out!
♫ Nie potrzebujemy więcej problemów ♫ Wyciągnijcie tego idiotę!
EnglishYou know, there's also something called the "Complete Idiot's Guide?"
podobnych książek. ~~~ Wyobraźcie sobie, że jest tam książka pod tytułem „Kompletny Przewodnik Idioty".
EnglishAre we talking about the same idiot?