Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "idiot"

 

"idiot" Polish translation

Results: 1-35 of 35

idiot {noun}

idiot {noun} [pej.] (also: oaf, ass, dork, douchebag)

idiota {m} [pej.]

Tell me something... who's the idiot who invented the buttoned-down fly?

Powiedz mi... kto jest tym idiotą, który zaprosił tu muchę?

The only thing with him is, he's an idiot.

Jedyne, co można o nim złego powiedzieć jest to, że jest idiotą.

The first fax machine -- the person who bought the first fax machine was an idiot, because there was nobody to fax to.

To tak, jak z pierwszym faksem - człowiek, który kupił pierwszy faks był idiotą, ponieważ nie było do kogo faksować.

What you think, I'm some type of idiot?

Co ty sobie myślisz, że jestem idiotą?

If anyone tells you that there is a single-factor explanation for societal collapses, you know right away that they're an idiot.

Jeśli ktoś twierdzi, że jeden czynnik wyjaśnia upadek społeczeństw, zapewniam, że to idiota.

idiot {noun} [pej.]

idiotka {f} [pej.]

Now that's not the only reason that we think this person is an idiot.

To nie jedyny powód świadczący, że ta osoba jest idiotką.

Her daughter, me, the village idiot with the ice cream cone in the middle of her forehead, is still standing there, slack-jawed.

A jej córka - ja, słodka idiotka, gapię się na te scenę, jak jakieś cielę na malowane wrota.

idiot {noun} [pej.] (also: zany, fool, dummy, juggins)

głupek {m} [coll.]

idiot {noun} [pej.] (also: dumbass, jughead, ass, dick)

kretyn {m} [pej.]

idiot {noun} [pej.] (also: moron, retard, schmo, schmoe)

debil {m} [pej.]

idiot {noun} [pej.] (also: jackass, blockhead, nitwit, chump)

bałwan {m} [pej.]

idiot {noun} [pej.] (also: jackass, ass, noddy, dunce)

osioł {m} [pej.]

idiot {noun} [pej.] (also: schlep, schlepp, wazzock, drongo)

jełop {m} [pej.]

idiot {noun} [pej.] (also: divvy)

dureń {m} [pej.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "idiot":

 

Similar translations

Similar translations for "idiot" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "idiot" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

XK: Who knows, maybe by the time your film comes out, we look like a bunch of blithering idiots.

XK: Kto wie, może kiedy twój film wejdzie na ekrany, będziemy wyglądać jak banda kretynów.

The ratios become idiotic by the time you get to ethanol.

Zanim dojdziemy do etanolu proporcje będą bardziej niedorzeczne.

My mother, growing up, she called it the "idiot box."

Kiedy dorastałam, moja matka nazywała telewizję "durnym pudłem".

♫ We don't need no more trouble ♫ Get that idiot out!

♫ Nie potrzebujemy więcej problemów ♫ Wyciągnijcie tego idiotę!

What are you drunk idiots doing in my home?

Co wy, pierdolone narkomany, pijaki robicie w moim domu?

It's an idiotic debate. ~~~ It has to stop.

Ta idiotyczna debata musi się wreszcie zakończyć.

Are we talking about the same idiot?

Czy my mówimy o tym samym idiocie?

We are debating a budget that is technically well designed, but politically idiotic.

Prowadzimy debatę na temat budżetu, który od strony technicznej jest dobrze skonstruowany, natomiast od strony politycznej - idiotyczny.

You know, there's also something called the "Complete Idiot's Guide?" There's a sort of business model around being stupid in some sense.

podobnych książek. ~~~ Wyobraźcie sobie, że jest tam książka pod tytułem „Kompletny Przewodnik Idioty".

That is idiotic.

To idiotyczne.

This is truly the most idiotic idea at the moment because it means that we would be unable to go any further politically.

Naprawdę jest to teraz najbardziej idiotyczny pomysł, ponieważ oznacza to, że nie bylibyśmy w stanie zrobić naprzód jakiegokolwiek kroku politycznego.

Well good luck to her, but what is more likely to happen is that this idiotic policy results in disaster for all concerned.

No cóż, ma szczęście, ale bardziej prawdopodobne jest to, że ta idiotyczna polityka doprowadzi do skutków katastrofalnych dla wszystkich zainteresowanych.

Do we want to do away with these salami slices of idiotic do-goodery and realise that many of the Roma's problems are exclusively and principally of their own making?

Czy chcemy skończyć z tym idiotycznym uszczęśliwianiem na siłę zgodnie z "taktyką salami” i czy uświadomimy sobie, że wielu problemom Romów są winni wyłącznie oni sami?

When that doesn't work, when it turns out those people have all the same facts that we do and they still disagree with us, then we move on to a second assumption, which is that they're idiots.

Jeśli to nie działa, kiedy okazuje się, że wszyscy ci ludzie wiedzą tyle samo, co my, ale wciąż się z nami nie zgadzają, przechodzimy wtedy do innego przypuszczenia, że są idiotami.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

idiocy · idiogram · idiolect · idiom · idiomatic · idioms · idiopathic · idiophone · idiosyncrasy · idiosyncratic · idiot · idiot-proof · idiotic · idle · idleness · idler · idling · idly · idol · idol-worshipper · idolater

In the Thai-English dictionary you will find more translations.