How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "Indiana"

 

"Indiana" Polish translation

Results: 1-8 of 8

Indiana {noun}

Indiana {pr.n.} [geogr.]

Indiana {f} [geogr.]

Eli Lilly and Company, Lilly Technology Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America

Eli Lilly and Company, Lilly Technology Center, Indianapolis, Indiana 46285, USA.

And I recalled -- I was raised on a small farm in Southern Indiana and Dad tried to teach me and my brothers that you should never try to be better than someone else.

Wychowywałem się na małej farmie w południowej części stanu Indiana. ~~~ Ojciec próbował nauczyć mnie i moich braci, żeby nigdy nie starać się być lepszym od innych.

Diana {noun}

Diana {pr.n.}

Diana {f}

What did Diana Wallis just tell us on behalf of the Committee on Legal Affairs?

Co powiedziała nam posłanka Diana Wallis w imieniu Komisji Prawnej?

Second Man: Romeo and Juliet, Sassi and Panno, Dodi and Diana, Heer and Ranjha, this is love!

Mężczyzna 2: Romeo i Julia, Sassi i Panno, Dodi i Diana, Heer i Ranjha, to jest miłosć!

Your favorite singing group -- it's Diana Ross and the --

Twój ulubiony zespół wokalny to Diana Ross i...

Princess Diana is announcing on TV that landmines form a structural barrier to any development, which is really true.

Księżna Diana stwierdza w telewizji, że miny lądowe tworzą strukturalną barierę dla rozwoju. ~~~ I tak jest.

- Report: Diana Wallis

- Sprawozdanie: Diana Wallis

Indiana {noun}

Indiana {pr.n.} [geogr.]

Indiana {f} [geogr.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Indiana":

Synonyms (English) for "Diana":

 

Context sentences

Context sentences for "Indiana" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And it was at Indiana I got the impression that, you know, the gene was likely to be DNA.

I właśnie w Indianie dostałem olśnienia że gen jest nośnikiem DNA.

(Laughter) So I had a really quite happy life at Indiana.

Więc byłem bardzo zadowolony z życia w Indianie.

(Laughter) So I went to Indiana, which was actually as good as Caltech in genetics, and besides, they had a really good basketball team.

Śmiech Więc udałem się do Indiany która była tak dobra jak Caltech w genetyce, tak na marginesie, mają tam naprawdę dobrą drużynę koszykówki.

And I moved from my home state of Indiana to Boston, where I was working in the lab of Dr. Francine Benes, in the Harvard Department of Psychiatry.

Pracowałam z dr Francine Benes w Instytucie Psychiatrii Uniwersytetu Harvarda.

It's already been done at the University of Indiana in the States, among other places.

To koncepcja, w myśl której zamiast dawania ludziom ocen cząstkowych dajemy im jednego bohatera, którego doświadczenie stopniowo rośnie w kroczkach, które ludzie odbierają jako własne.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Italian dictionary you will find more translations.