Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "Lion"

 

"Lion" Polish translation

Results: 1-23 of 80

Lion {noun}

Lion {noun} [astron.] (also: Leo)

Lew {m} [astron.]

The Prophet Isaiah foresaw a day when the lion and the lamb would live together.

Prorok Izajasz przewidział dzień, w którym lew i owca będą mieszkać razem.

and so the lion fell in love with the lamb

i tak lew zakochał się w jagnięciu

[As] a roaring lion, and a ranging bear, [So is] a wicked ruler over a poor people.

Pan niezbożny, panujący nad ludem ubogim jest jako lew ryczący, i jako niedźwiedź głodny.

(Laughter) A lion having a late night snack -- notice he's got a broken tooth.

(Śmiech) Lew podczas nocnej przekąski -- zauważcie, że ma złamany ząb.

The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;

Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:

lion {noun}

lion {noun}

lew {m}

The Prophet Isaiah foresaw a day when the lion and the lamb would live together.

Prorok Izajasz przewidział dzień, w którym lew i owca będą mieszkać razem.

and so the lion fell in love with the lamb

i tak lew zakochał się w jagnięciu

[As] a roaring lion, and a ranging bear, [So is] a wicked ruler over a poor people.

Pan niezbożny, panujący nad ludem ubogim jest jako lew ryczący, i jako niedźwiedź głodny.

(Laughter) A lion having a late night snack -- notice he's got a broken tooth.

(Śmiech) Lew podczas nocnej przekąski -- zauważcie, że ma złamany ząb.

The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;

Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Lion":

Synonyms (English) for "lion":

 

Similar translations

Similar translations for "Lion" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Lion" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The king's wrath is as the roaring of a lion; But his favor is as dew upon the grass.

Zapalczywość królewska jest jako ryk lwięcia; ale łaska jego jest jako rosa na trawie.

In the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kompletny system ubezpieczeń, zwany "kodeksem lwa”.

Then the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions.

Tedy król wstawszy bardzo rano na świtaniu z kwapieniem poszedł do dołu lwiego;

This was a little grocery store, a Food Lion grocery store, that is now a public library.

To był kiedyś mały market spożywczy sieci Food Lion, a teraz to jest biblioteka.

"Because there were elephants and lions, and the people were scared and went somewhere else.

(Śmiech) "Było tu tyle lwów i słoni, że ludzie się zlękli i przenieśli się gdzieś indziej.

A lioness: she couched among lions, in the midst of the young lions she nourished her whelps.

Lwica między lwami leżąca, która w pośrodku lwiąt wychowywała szczenięta swoje.

There aren't lions roaming here but there were in Sudan, and the orphan boys got chased.

Tutaj nie lwów biegających po okolicy ale w Sudanie były, i uganiały się za sierotami jak on.

He is unto me as a bear lying in wait, as a lion in secret places.

Jest jako niedźwiedziem czyhającym na mię, jako lwem w skrytościach.

When I finished school in 1995, there were only 20 lions in the entire Northwest -- in our area.

Kiedy skończyłem szkołę w 1995 r., w naszej okolicy było tylko 20 lwów.

Christianity, of course, takes a massive lion's share of the population, with nearly 160 million.

Chrześcijanie stanowią lwią część populacji, blisko 160 milionów.

Break their teeth, O God, in their mouth: Break out the great teeth of the young lions, O Jehovah.

Aby nie słyszała głosu zaklinacza, ani czarownika w czarach biegłego.

He is like a lion that is greedy of his prey, And as it were a young lion lurking in secret places.

Każdy z nich podobien jest lwowi pragnącemu łupu, i lwięciu siedzącemu w jamie.

The lion's share of this package actually goes to this much needed interconnection.

Lwia część tego pakietu przeznaczona jest właśnie na te bardzo potrzebne połączenia międzysieciowe.

Rescue my soul from their destructions, My darling from the lions.

wyrwijże duszę moję od zguby ich, od lwiąt jedynaczkę moję.

The young lions do lack, and suffer hunger; But they that seek Jehovah shall not want any good thing.

Bójcie się Pana święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.

Save me from the lion's mouth; Yea, from the horns of the wild-oxen thou hast answered me.

Wyrwij od miecza duszę moję, z mocy psiej jedynaczkę moję.

The lion's share of this success belongs to Mr Dzurinda and the reforms he implemented five years ago.

Lwia część tego sukcesu należy do pana Dzurindy i reform wprowadzonych pięć lat temu.

These arrangements also encompass PhD students, who carry out the lion's share of research activities.

System ten obejmie również doktorantów, którzy wykonują lwią część prac badawczych.

You don't hear about lion attacks, there aren't a lot of lions around.

Nie słyszycie o atakach lwów, więc w okolicy nie ma lwów.

They gape upon me with their mouth, [As] a ravening and a roaring lion.

Obtoczyło mię mnóstwo cielców; byki z Basan obległy mię.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

linker · linkers · links · linnet · lino · linseed · linsey-woolsey · lint · lintel · Linus · lion · lion's · lioness · lip · lipid · lipogenesis · lipolysis · lipoma · lipomatosis · liposuction · lips

Search for more words in the English-Romanian dictionary.