English-Polish translation for "lion"

EN lion Polish translation

PL
PL

EN lion
volume_up
{noun}

lion
The sluggard saith, There is a lion in the way; A lion is in the streets.
Leniwy mówi: lew na drodze, lew na ulicach.
The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;
Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:
When the lion that roars in the economic jungle gets wet, he discovers the virtues of solidarity.
Kiedy lew ryczący w ekonomicznej dżungli zmoknie, odkrywa zalety solidarności.

Synonyms (English) for "lion":

lion
Lion

Context sentences for "lion" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMarch comes in like a lion and goes out like a lamb.
EnglishThis was a little grocery store, a Food Lion grocery store, that is now a public library.
To był kiedyś mały market spożywczy sieci Food Lion, a teraz to jest biblioteka.
EnglishThe king's wrath is as the roaring of a lion; But his favor is as dew upon the grass.
Zapalczywość królewska jest jako ryk lwięcia; ale łaska jego jest jako rosa na trawie.
EnglishThese arrangements also encompass PhD students, who carry out the lion's share of research activities.
System ten obejmie również doktorantów, którzy wykonują lwią część prac badawczych.
EnglishHe is unto me as a bear lying in wait, as a lion in secret places.
Jest jako niedźwiedziem czyhającym na mię, jako lwem w skrytościach.
EnglishSave me from the lion's mouth; Yea, from the horns of the wild-oxen thou hast answered me.
Wyrwij od miecza duszę moję, z mocy psiej jedynaczkę moję.
EnglishChristianity, of course, takes a massive lion's share of the population, with nearly 160 million.
Chrześcijanie stanowią lwią część populacji, blisko 160 milionów.
EnglishThey gape upon me with their mouth, [As] a ravening and a roaring lion.
Obtoczyło mię mnóstwo cielców; byki z Basan obległy mię.
EnglishYou don't hear about lion attacks, there aren't a lot of lions around.
Nie słyszycie o atakach lwów, więc w okolicy nie ma lwów.
EnglishThe terror of a king is as the roaring of a lion: He that provoketh him to anger sinneth [against] his own life.
Strach królewski jest jako, ryk lwięcia; kto go rozgniewa, grzeszy przeciwko duszy swojej.
EnglishI do not think this fair, particularly as OLAF and the Commission do the lion's share of the work.
Nie uważam, aby było to sprawiedliwe, w szczególności ponieważ OLAF i Komisja wykonały lwią część pracy.
EnglishAnd he went up and down among the lions; he became a young lion, and he learned to catch the prey; he devoured men.
Który chodząc w pośrodku lwów stał się lwem, a nauczywszy się chwytać łupu pożerał i ludzi.
EnglishThe roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, And the teeth of the young lions, are broken.
Ryk lwi, i głos lwicy, i zęby lwiąt wytrącają.
EnglishAnd she brought up one of her whelps: he became a young lion, and he learned to catch the prey; he devoured men.
A gdy odchowała jedno z szczeniąt swoich, stało się lwem, tak, że nauczywszy się chwytać łupu pożerał i ludzi.
EnglishNow when she saw that she had waited, and her hope was lost, then she took another of her whelps, and made him a young lion.
Co widząc lwica, że nadzieja jej, którą miała, zginęła, wziąwszy jedno z szczeniąt swoich, lwem je uczyniła;
EnglishLest they tear my soul like a lion, Rending it in pieces, while there is none to deliver.
EnglishAs to who bears the lion's share of responsibility, I believe that it is not our job here to judge the Albanian people.
Jeśli zaś chodzi o to, kto ponosi lwią część odpowiedzialności, sądzę że osądzanie Albańczyków nie jest naszym zadaniem.
EnglishThese centres will secure the lion's share of the research programmes, which will be channels for public and private funds.
Ośrodki te otrzymają lwią część programów badawczych, które będą służyć jako kanały przepływu publicznych i prywatnych środków.
EnglishThat's an 18-inch long skull of an animal that was probably seven or eight feet, sprawled like a lizard, probably had a head like a lion.
To 45 centymetrowa czaszka zwierzęcia, które sięgało 2 - 2,5 metra, podobne było do jaszczurki, a jego głowa przypominała lwią.
EnglishThere is stiff competition between the world's great powers over who is to have the lion's share in managing and exploiting these resources.
Panuje ostra konkurencja między światowymi mocarstwami o to, komu przypadnie lwia część zasobów do zagospodarowania i eksploatacji.