How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "Lion"

 

"Lion" Polish translation

Results: 1-23 of 71

Lion {noun}

Lion {noun} [astron.] (also: Leo)

Lew {m} [astron.]

and so the lion fell in love with the lamb

i tak lew zakochał się w jagnięciu

[As] a roaring lion, and a ranging bear, [So is] a wicked ruler over a poor people.

Pan niezbożny, panujący nad ludem ubogim jest jako lew ryczący, i jako niedźwiedź głodny.

The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;

Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:

When the lion that roars in the economic jungle gets wet, he discovers the virtues of solidarity.

Kiedy lew ryczący w ekonomicznej dżungli zmoknie, odkrywa zalety solidarności.

He couched, he lay down as a lion, And as a lioness; who shall rouse him up?

Położył się, leży jako lwię, i jako lew silny; któż go obudzi?

lion {noun}

lion {noun}

lew {m}

and so the lion fell in love with the lamb

i tak lew zakochał się w jagnięciu

[As] a roaring lion, and a ranging bear, [So is] a wicked ruler over a poor people.

Pan niezbożny, panujący nad ludem ubogim jest jako lew ryczący, i jako niedźwiedź głodny.

The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;

Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:

When the lion that roars in the economic jungle gets wet, he discovers the virtues of solidarity.

Kiedy lew ryczący w ekonomicznej dżungli zmoknie, odkrywa zalety solidarności.

He couched, he lay down as a lion, And as a lioness; who shall rouse him up?

Położył się, leży jako lwię, i jako lew silny; któż go obudzi?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Lion":

Synonyms (English) for "lion":

 

Similar translations

Similar translations for "Lion" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Lion" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The king's wrath is as the roaring of a lion; But his favor is as dew upon the grass.

Zapalczywość królewska jest jako ryk lwięcia; ale łaska jego jest jako rosa na trawie.

Then the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions.

Tedy król wstawszy bardzo rano na świtaniu z kwapieniem poszedł do dołu lwiego;

This was a little grocery store, a Food Lion grocery store, that is now a public library.

To był kiedyś mały market spożywczy sieci Food Lion, a teraz to jest biblioteka.

"Because there were elephants and lions, and the people were scared and went somewhere else.

(Śmiech) "Było tu tyle lwów i słoni, że ludzie się zlękli i przenieśli się gdzieś indziej.

A lioness: she couched among lions, in the midst of the young lions she nourished her whelps.

Lwica między lwami leżąca, która w pośrodku lwiąt wychowywała szczenięta swoje.

There aren't lions roaming here but there were in Sudan, and the orphan boys got chased.

Tutaj nie lwów biegających po okolicy ale w Sudanie były, i uganiały się za sierotami jak on.

He is unto me as a bear lying in wait, as a lion in secret places.

Jest jako niedźwiedziem czyhającym na mię, jako lwem w skrytościach.

Christianity, of course, takes a massive lion's share of the population, with nearly 160 million.

Chrześcijanie stanowią lwią część populacji, blisko 160 milionów.

Break their teeth, O God, in their mouth: Break out the great teeth of the young lions, O Jehovah.

Aby nie słyszała głosu zaklinacza, ani czarownika w czarach biegłego.

The young lions do lack, and suffer hunger; But they that seek Jehovah shall not want any good thing.

Bójcie się Pana święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.

These arrangements also encompass PhD students, who carry out the lion's share of research activities.

System ten obejmie również doktorantów, którzy wykonują lwią część prac badawczych.

Save me from the lion's mouth; Yea, from the horns of the wild-oxen thou hast answered me.

Wyrwij od miecza duszę moję, z mocy psiej jedynaczkę moję.

You don't hear about lion attacks, there aren't a lot of lions around.

Nie słyszycie o atakach lwów, więc w okolicy nie ma lwów.

They gape upon me with their mouth, [As] a ravening and a roaring lion.

Obtoczyło mię mnóstwo cielców; byki z Basan obległy mię.

I do not think this fair, particularly as OLAF and the Commission do the lion's share of the work.

Nie uważam, aby było to sprawiedliwe, w szczególności ponieważ OLAF i Komisja wykonały lwią część pracy.

So we have a real problem here, no more so than the lions do, the male lions.

To jest prawdziwy problem, szczególnie dla lwich samców.

The young lions roar after their prey, And seek their food from God.

Lwięta ryczą do łupu, i szukają od Boga pokarmu swego.

That is the situation we're in -- the last lions.

O sytuacji, w jakiej się znajdujemy, o ostatnich lwach.

The terror of a king is as the roaring of a lion: He that provoketh him to anger sinneth [against] his own life.

Strach królewski jest jako, ryk lwięcia; kto go rozgniewa, grzeszy przeciwko duszy swojej.

And she brought up one of her whelps: he became a young lion, and he learned to catch the prey; he devoured men.

A gdy odchowała jedno z szczeniąt swoich, stało się lwem, tak, że nauczywszy się chwytać łupu pożerał i ludzi.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

links · linnet · lino · linocut · linseed · linsey-woolsey · lint · lintel · linty · Linus · lion · lion's · lioness · lionfish · lip · lipcord · lipedema · lipid · lipidation · lipoedema · lipogenesis

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.