"location" translation into Polish

EN

"location" in Polish

EN location
volume_up
{noun}

  1. general
  2. IT
  3. film & TV
  4. technology

1. general

location (also: clearance, elbow room, place, room)
And a synapse is a chemical location where they communicate with each other.
A synapsa to miejsce, w którym neurony komunikują się chemicznie.
Our location is saturated with evidence, and also with matter and energy.
Nasze miejsce jest nasycone dowodami oraz materią i energią.
The scene of arrest, the scene of misidentification, the alibi location.
Miejsce aresztowania, miejsce złej identyfikacji, miejsce alibi.
Business Location: Use a precise, accurate address to describe your business location.
Lokalizacja firmy: przedstaw lokalizację firmy, używając dokładnego adresu.
Nuclear technology is not at fault in Japan; the location is.
W Japonii nie jest winna technologia jądrowa; winę ponosi lokalizacja.
Location is one of a number of factors that we use to provide these relevant results.
Lokalizacja to jeden z kilku czynników uwzględnianych podczas określania tych trafnych wyników.
location (also: locality, place, town)
." ~~~ We then thought we'd make a movie of "Carmen," which we recorded and shot outside on location in the township outside Cape Town called Khayelitsha.
Jednym z nich była "Carmen" Pomyśleliśmy wtedy, że zrobimy film o "Carmen", który zarejestrowaliśmy poza Kapsztadem, w miejscowości Khayelitsha.
241 locations in Romania, with a total population of 1.6 million inhabitants, suffered directly as a result of the disaster, which partially or totally destroyed houses and crops.
241 miejscowości o łącznej liczbie 1,6 miliona mieszkańców ucierpiało bezpośrednio na skutek tej klęski żywiołowej, która zniszczyła całkowicie lub częściowo ich domostwa i uprawy.

2. IT

location (also: address)
volume_up
adres {m} [IT]
Business Location: Use a precise, accurate address to describe your business location.
Lokalizacja firmy: przedstaw lokalizację firmy, używając dokładnego adresu.
However, if you'd like to use a different location, enter an appropriate address in the search box and click Search Maps.
Jeśli jednak chcesz używać innej lokalizacji, wpisz odpowiedni adres w polu wyszukiwania i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.
Once your address appears, click Make this my default location in the information window.
Po wyświetleniu adresu kliknij opcję Ustaw jako domyślną lokalizację znajdującą się w oknie informacyjnym.
location
The location of Europe dictates its security priorities and concerns.
Położenie geograficzne Europy determinuje jej priorytety i obawy związane z bezpieczeństwem.
So, their gender, their age, their geographic location and what the weather conditions were like when they wrote that sentence.
Jego płeć, wiek, położenie geograficzne, a także jaka była pogoda, kiedy pisał to zdanie.
Yemen is an extremely significant country, in particular, because of its geographical location.
Jemen jest krajem niezwykle istotnym, przede wszystkim ze względu na swoje położenie geograficzne.

3. film & TV

location
volume_up
plener {m} [film&tv]

4. technology

location (also: ranging)
volume_up
lokacja {f} [techn.]

Synonyms (English) for "location":

location

Context sentences for "location" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe target factor VIII levels will depend on the severity and location of the bleeding.
Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.
EnglishWe knew that they had been taken to Germany, but not the exact location.
Wiedzieliśmy, że zabrano ich do Niemiec, ale nie znaliśmy dokładnego miejsca.
EnglishRead more about targeting ads to a specific geographic location.
Dowiedz się więcej na temat kierowania reklam na określone obszary geograficzne.
EnglishWith Google documents, you can have full control of the location of your text.
Dokumenty Google zapewniają pełną kontrolę nad położeniem tekstu.
EnglishI see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.
Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy ponownie rozważyć sprawę siedziby agencji w Finlandii.
English(It may be helpful to keep notes on the location of the previous injections.) 3.
(Zapisywanie miejsc poprzednich wstrzyknięć może być pomocne.)
EnglishTo fix the location maker for your business that appears incorrectly on Google follow these steps:
Odzwierciedlenie zmian w serwisie Mapy Google może potrwać maksymalnie 48 godzin.
EnglishBy default, the radio button 'No, all customers come to the business location' is selected.
Domyślnie zaznaczony jest przycisk „Nie, wszyscy klienci przyjeżdżają do siedziby firmy”.
EnglishBecause of this, the city has become a favoured location for many international film makers.
Dlatego właśnie Praga jest ulubionym miastem filmowców z całego świata.
EnglishThe malignancies reported were very diverse in their origin and location.
Zgłoszone nowotwory złośliwe były bardzo zróżnicowane pod względem pochodzenia i umiejscowienia.
EnglishIn children, the upper back is the preferred location to apply the patch, to minimize the potential
U dzieci najlepiej naklejać system transdermalny na górnej części pleców, ze względu na
English(It may be helpful to keep notes on the location of the previous injections.)
Należy unikać miejsc pokrytych bliznami lub rozstępami.
EnglishThese are the people most in need, and they should not be excluded by reason of their location.
Ci ludzie są w największej potrzebie i nie należy ich wykluczać z powodu miejsca zamieszkania.
EnglishThe Commission cannot, and must not, seek to stipulate the location in which these reductions will be made.
Komisja nie może i nie wolno jej dążyć do określenia zakładów objętych zwolnieniami.
EnglishUsing Google Webmaster Tools, submit your Sitemap(s).Including your Sitemap location in your robots.txt
Zgłoś swoją mapę lub mapy witryny za pomocą Narzędzi Google dla webmasterów.Umieszczanie
Englishvar gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ~~~ ?
Jeżeli linki w programie Adwords są tagowane ręcznie, należy również wykonać następujący krok:
EnglishBelarus is in an important location on the eastern border of the EU.
Białoruś jest ważnym krajem leżącym za wschodnią granicą UE.
EnglishThis makes it fast and easy for customers to get customized directions to your business location.
Możesz się poruszać, klikając strzałki nawigacji widoczne na każdym zdjęciu.
EnglishDepending on your location, you can share maps in a few of different ways.
Treść wiadomości jest widoczna w polu ,,Wiadomość".
EnglishTo clear your manually set location, click Change location, then click on the auto-detected location that appears.
Spowoduje to wyczyszczenie ustawienia zapisanego w pliku cookie w przeglądarce.