Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "Michael"

 

"Michael" Polish translation

Results: 1-22 of 106

Michael {noun}

Michael {pr.n.}

Michał {m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "Michael" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

of Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:

Nad Judowem Elihu z braci Dawidowych; nad Isascharowem Amry, syn Michaelowy;

And of the sons of Shephatiah, Zebadiah the son of Michael; and with him fourscore males.

A z synów Sefatyjaszowych Zabadyjasz, syn Michaelowy, a z nim ośmdziesiąt mężów;

John went on, and Michael did too, to become some of the inventors of computer animation.

Później John, i Michael też, zostali jednymi z wynalazców animacji komputerowej.

There is this film, "White Noise," with Michael Keaton about the dead talking back to us.

Jest taki film - "Głosy" , z Michaelem Keatonem, o zmarłych, którzy z nami rozmawiają.

BF: Last night, Michael Moschen showed some juggling props he has invented and working on.

Michael Moschen pokazał wczoraj rekwizyty do żonglerki, swojego projektu.

Well, look at Michael Hawley, or look at Dean Kamen, or look at my grandmother.

Spójrzmy na Michaela Hawleya, albo Deana Kamena, albo na moją babcię.

In this respect I am categorically in favour of Michael Cashman's report.

Ze względu na powyższe stanowczo poparłem raport Michaela Cashmana.

You know, the toes of the gecko, curling and uncurling like the fingers of Michael Moschen.

palce gekona, zwijąją się i rozwijają jak palce Michaela Moschena.

A young Irishman and EU citizen, Michael Dwyer, was shot dead in Bolivia just over a year ago.

Ponad rok temu młody Irlandczyk i obywatel UE został zastrzelony w Boliwii.

Well, I wanted to be an inventor just like my dad; so did Michael.

Cóż, chciałem być wynalazcą jak mój ojciec. ~~~ Michael tak samo.

When I was growing up, my heroes were people like Fred Astaire, Gene Kelly, Michael Jackson.

Gdy dorastałem moimi bohaterami byli tacy ludzie jak Fred Astaire, Gene Kelly, Michael Jackson.

But as you heard, Michael talked about all these other elements as well.

Ale jak słyszeliście, Michael mówił również o innych elementach.

And so the film explores this whole idea -- (Michael Kassan: It's redundant.)

Tak więc film zgłębia samą ideę - (Michael Kassan: To pleonazm).

Mr Michael Murphy is elected president of the Court of Auditors.

Michael Murphy zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego.

For example, George Bush target practice -- shooting at Bin Laden and Michael Moore.

Na przykład, George Bush ćwiczy strzelanie do celu, strzelając do Bin Ladena i Michaela Moore'a.

I would also like to thank my colleagues Mr Joseph Daul and Mr Michael Gahler for their support.

Pragnę również podziękować za wsparcie moim kolegom, Josephowi Daulowi oraz Michaelowi Gahlerowi.

(Applause) So thank you very much, Michael, thank you for the opportunity.

(Aplauz) Dziękuję bardzo, Michael, dziękuję za taką możliwość.

But Michael told me about a new type of gamma detector that he'd seen, and this is it.

Michael opowiedział mi o nowym typie detektora gamma i oto on.

Michael Crichton really was one of the first people to talk about bringing dinosaurs back to life.

Michael Crichton był jednym z pierwszych, pomysłodawców przywrócenia dinozaurów.

I am Mister Michael Bangoora, the son of late Mister Tiamu Bangoora --

Nazywam się Michael Bangoora i jestem synem Tiamu Bangoory...
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

MHz · mi · Miami · miaow · miasma · miau · Mic · mica · mice · micelles · michael · Michaela · Michigan · micky · micro · micro-organism · micro-to-mainframe · micro-transmitter · microadenoma · microbe · microbial

Have a look at the German-English dictionary by bab.la.