Search for the most beautiful word
serialization
to devaluate

VOTE NOW

English-Polish translation for "Mr. and Mrs."

 

"Mr. and Mrs." Polish translation

Results: 1-21 of 1593

Mr. and Mrs. {noun}

Mr. and Mrs. {noun} (also: ladies and gentlemen, state, country)

Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…

Państwo... mają zaprosić na ceremonię ślubną ich syna/córki, która odbędzie się dnia..., o godz. ...
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "Mr. and Mrs." in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Mr. and Mrs." in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Let us hope that Mr and Mrs Kazulin will soon be able to enjoy good health and freedom in their homeland.

Życzymy, aby niebawem Kazulinowie mogli się cieszyć wolnością i zdrowiem na białoruskiej ziemi.

In this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.

W związku z powyższym, zdecydowanie podzielam ocenę pani poseł Kadenbach i innych.

This change creates a high quality instrument, and I congratulate Mrs Weiler.

Poprawka ta daje nam wysokiej jakości instrument i gratuluję pani poseł Weiler.

So I repeat my fervent appeal and have my fingers crossed for Mrs Ashton's mission.

Tak więc ponawiam gorący apel i trzymam kciuki za misję pani przewodniczącej.

Mrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.

Pani poseł Gräßle, pan poseł Garriga i wielu innych posłów zadało dodatkowe pytania.

Mrs Hall made this point, and the way I see it, we have trouble calculating.

Kwestię tę poruszyła pani poseł Hall. Według mnie mamy trudności z liczeniem.

I am also filled with sadness by the attitude of Mrs De Keyser and Mr Romeva i Rueda.

Smutkiem również napawa mnie postawa pani De Keyser i kolegi Romeva i Rueda.

In my opinion, it is a question of money, as Mrs Malmström and Mr De Gucht have said.

Moim zdaniem jest to kwestia pieniędzy, o czym mówili pani minister i pan komisarz.

(SL) I support the approach taken by Mrs Malmström and Mrs Ferrero-Waldner.

(SL) Popieram podejście przyjęte przez panią Malmström i panią Ferrero-Waldner.

Mr Rasmussen and Mrs Starkevičiūttalked of pouring money into the economy.

Pan Rasmussen i pani Starkevičiūtmówili o pompowaniu pieniędzy w gospodarkę.

Some Members, Mrs Krehl and Mr Itälä, have raised the matter of resources.

Niektórzy posłowie, pani poseł Krehl i poseł Itälä, zwrócili uwagę na kwestię zasobów.

For these and other reasons, I wholeheartedly support Mrs Matera's report.

Dla tych oraz kilku innych powodów z całego serca popieram sprawozdanie pani Matery.

I too would like to welcome Mrs Cecilia Malmström and Commissioner Barrot.

Ja również pragnę powitać panią minister Malmström i pana komisarza Barrota.

I would like to congratulate Mrs Saïfi for a very bold and consistent text.

Chciałbym pogratulować pani poseł Saïfi bardzo śmiałego i spójnego tekstu.

Mrs McCarthy referred specifically to issues surrounding products and toys.

Pani McCarthy odwołała się w szczególności do kwestii otaczających produkty i zabawki.

I think we should move in this direction, and I appeal to Mrs Ashton to do this.

Wydaje mi się, że należy iść w tym kierunku. Apeluję o to do Pani Ashton.

(SK) I would like to congratulate the authors of this question, Mrs Hedh and Mrs Bauer.

(SK) Pragnę pogratulować autorkom przedmiotowego pytania, paniom poseł Hedh i Bauer.

In this case we must support the resolution and also what Mrs Vergiat has said.

Jeżeli tak, to musimy poprzeć rezolucję, a także to, co powiedziała pani poseł Vergiat.

I would like to thank Mrs Trautmann, Mrs Hall and Mrs Korhola for the work carried out.

Chciałbym podziękować paniom posłankom Trautmann, Hall i Korholi za wykonaną pracę.

These discussions between Mrs Merkel and Mr Untel no longer interest us.

Dyskusje między panią kanclerz Merkel a panem Jakimśtam już nas nie obchodzą.
 

Forum results

"Mr. and Mrs." translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

moxie · Mozambique · mozzarella · MP · MPC · MPC-2 · MPC-3 · mph · MPPP · Mr · mr-and-mrs · Mrągowo · MRI · Mrs · mrysys · MS · MSA · MSB · MSc · MSI · mss

More translations in the English-Swahili dictionary.