English-Polish translation for "Mr. and Mrs."

EN Mr. and Mrs. Polish translation

EN Mr. and Mrs.
volume_up
{noun}

Mr. and Mrs. (also: country, state, ladies and gentlemen)
Mr and Mrsrequest your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Państwo... mają zaprosić na ceremonię ślubną ich syna/córki, która odbędzie się dnia..., o godz. ...
(FR) Mr President, Mr Kohout, Mrs Ashton, I have listened to what you have said.
(PT) Mr President, Mrs Miguélez, once again I must say that you will have to put these questions to the Commission.
Powtarzam jeszcze raz, iż pytania te będziecie musieli państwo zadać Komisji.

Similar translations for "Mr. and Mrs." in Polish

Mr. noun
Polish
Mr noun
Polish
And noun
Polish
and conjunction
AND noun
Polish
and? interjection
Polish
Mrs. noun
Polish
Mrs noun
Polish
Mr noun
Polish

Context sentences for "Mr. and Mrs." in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(DE) Mr President, Mrs Schroedter, this is your perception of the issue.
(DE) Panie Przewodniczący, Pani Poseł Schroedter! To jest Pani wyobrażenie sytuacji.
English. - (NL) Mr President, Mrs Saïfi has produced a sound report.
Panie Przewodniczący! Pani poseł Saïfi sporządziła rozsądne sprawozdanie.
EnglishMr President, Mrs Svensson, honourable Members, thank you for a very important debate.
Panie przewodniczący, pani poseł Svensson, szanowni posłowie! Dziękuję za tę ważną debatę.
EnglishAnd Cyprus, as we know, Mr Adamou, Mrs Vassiliou, is a fount of wisdom.
A Cypr, jak wiemy, panie Adamou, pani Vassiliou, jest skarbnicą mądrości.
EnglishMr President, Mrs Kratsa-Tsagaropoulou asked me about liquidity.
Panie przewodniczący! Pani poseł Kratsa-Tsagaropoulou zapytała mnie o płynność.
EnglishMr President, Mrs Malmström, Mr Barrot, a miracle has occurred.
Panie przewodniczący, pani przewodnicząca Malmström, panie przewodniczący Barrot!
English(DE) Mr President, Mrs Morvai, I am watching Hungary's internal politics very closely.
(DE) Panie Przewodniczący, Pani Poseł Morvai! Bardzo uważnie śledzę wewnętrzną politykę Węgier.
EnglishMr Geier, Mrs Gräßle, it is time that you also allowed this solution here in the House.
Panie pośle Geier, pani poseł Gräßle! Czas, by ta Izba również przyjęła wymienione rozwiązania.
EnglishI repeat, Mr Speroni, Mrs Ferreira, the action was immediate.
Powtarzam, panie pośle Speroni, pani poseł Ferreira, działania zostały podjęte niezwłocznie.
English. - (DE) Mr President, Mrs Harms mentioned something important yesterday.
Panie Przewodniczący! Pani poseł Harms wspomniała wczoraj o jednej bardzo ważnej rzeczy.
English(EL) Mr President, Mrs Merkies has produced an excellent report and I congratulate her.
(EL) Panie Przewodniczący! Pani poseł Merkies przedstawiła nam doskonałe sprawozdanie i gratuluję go jej.
English(DE) Mr President, Mrs Harms, tank-busting is actually a positive thing in a pacifistic sense!
Panie przewodniczący, pani posłanko Harms! W pacyfistycznym ujęciu niszczenie czołgów to rzecz pozytywna!
EnglishLet us hope that Mr and Mrs Kazulin will soon be able to enjoy good health and freedom in their homeland.
Życzymy, aby niebawem Kazulinowie mogli się cieszyć wolnością i zdrowiem na białoruskiej ziemi.
English(DE) Mr President, Mrs Malmström, we definitely do not need walls to resolve the asylum problem.
(DE) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Zdecydowanie nie potrzeba nam murów, by rozwiązać problem azylu.
English(DE) Mr President, Mrs Regner, thank you very much for this opportunity.
(DE) Panie przewodniczący! Pani poseł Regner!
English(DE) Mr President, Mrs Damanaki, European fisheries policy is facing enormous challenges.
(DE) Panie przewodniczący, pani komisarz Damanaki! Europejska polityka rybołówstwa stoi w obliczu ogromnych wyzwań.
English(PT) Mr President, Mrs Malmström, President Barroso, I shall begin by offering you my congratulations.
(PT) Panie przewodniczący, pani Malmström, panie przewodniczący Barroso! Rozpocznę od pogratulowania panu.
English- It has been pointed out to me that I never say 'Mr or Mrs such and such, you have the floor, thank you'.
- Wytyka się mi, że nigdy nie mówię "panie pośle Kowalski/pani poseł Nowak, oddaje panu glos, dziękuję”.
English(PL) Mr President, Mrs Ashton, I would like to ask Mrs Ashton a somewhat indiscreet question.
(PL) Panie Przewodniczący, Pani Wysoka Przedstawiciel! Chciałbym zadać niedyskretne pytanie Pani Wysokiej Przedstawiciel.
English(DE) Mr President, Mrs Harms, I did not fully understand your question, because it was not a question.
(DE) Panie Przewodniczący, Pani Poseł Harms! Niezupełnie zrozumiałem Pani pytanie, ponieważ to nie było pytanie.