Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "Mr. and Mrs."

 

"Mr. and Mrs." Polish translation

Results: 1-21 of 531

Mr. and Mrs. {noun}

Mr. and Mrs. {noun} (also: ladies and gentlemen, state)

Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…

Państwo... mają zaprosić na ceremonię ślubną ich syna/córki, która odbędzie się dnia..., o godz. ...
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "Mr. and Mrs." in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Mr. and Mrs." in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Let us hope that Mr and Mrs Kazulin will soon be able to enjoy good health and freedom in their homeland.

Życzymy, aby niebawem Kazulinowie mogli się cieszyć wolnością i zdrowiem na białoruskiej ziemi.

I have had the opportunity to speak to Mr Milinkevich and Mrs Borys twice, now.

Miałem możliwość rozmawiać już dwukrotnie z panem Milinkiewiczem i z panią Borys.

Mrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.

Pani poseł Gräßle, pan poseł Garriga i wielu innych posłów zadało dodatkowe pytania.

I do not want to repeat what Mr Schulz, Mrs De Keyser and others have said.

Nie chcę powtarzać tego, o czym mówił pan poseł Schulz, pani poseł De Keyser i inni.

I am also filled with sadness by the attitude of Mrs De Keyser and Mr Romeva i Rueda.

Smutkiem również napawa mnie postawa pani De Keyser i kolegi Romeva i Rueda.

In my opinion, it is a question of money, as Mrs Malmström and Mr De Gucht have said.

Moim zdaniem jest to kwestia pieniędzy, o czym mówili pani minister i pan komisarz.

Mr Rasmussen and Mrs Starkevičiūttalked of pouring money into the economy.

Pan Rasmussen i pani Starkevičiūtmówili o pompowaniu pieniędzy w gospodarkę.

Some Members, Mrs Krehl and Mr Itälä, have raised the matter of resources.

Niektórzy posłowie, pani poseł Krehl i poseł Itälä, zwrócili uwagę na kwestię zasobów.

These discussions between Mrs Merkel and Mr Untel no longer interest us.

Dyskusje między panią kanclerz Merkel a panem Jakimśtam już nas nie obchodzą.

I am quite shocked by the remarks that Mr De Rossa and Mrs De Keyser made here.

Jestem zszokowany uwagami, które przedstawili pan poseł De Rossa i pani poseł De Keyser.

And Cyprus, as we know, Mr Adamou, Mrs Vassiliou, is a fount of wisdom.

A Cypr, jak wiemy, panie Adamou, pani Vassiliou, jest skarbnicą mądrości.

Mr President, ladies and gentlemen, I voted in favour of the report by Mrs Laperrouze.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Głosowałem za sprawozdaniem pani poseł Laperrouze.

Mrs Merkel and Mr Sarkozy are saying 'no migration policy without integration policy'.

Pani Merkel i pan Sarkozy mówią "żadnej polityki migracyjnej bez polityki integracyjnej”.

I have said this in my introduction, Mrs Malmström and Mr Barroso have said this as well.

Powiedziałam to na wstępie, mówili to także komisarz Malmström i przewodniczący Barroso.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I just have a simple question for Mrs Figueiredo.

(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Mam proste pytanie do pani poseł Figueiredo.

Mrs. Baylock, we don't need a dog, and if we do, I'll pick him out myself.

Pani Baylock, nie potrzebujemy psa, a jeśli nawet, to sam go wybiorę.

This is also addressed to Mrs Doyle, and to Mr Herrero, who has left.

Słowa te kieruję także do pana posła Doyle'a i pana posła Herrero, który wyszedł.

Thank you Mr Catania and Mrs Roure for all the very useful work that has been accomplished.

Dziękuję także panu posłowi Catanii i pani poseł Roure za wykonanie tak użytecznej pracy.

This is because of the dispute between Mrs Tymoshenko and Mr Yushchenko, among other things.

Stało się tak m.in. z powodu sporów pana Juszczenki i pani Tymoszenko.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I endorse the work accomplished by Mrs Lynne.

(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Popieram pracę wykonaną przez panią poseł Lynne.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

moxie · Mozambique · mozzarella · MP · MPC · MPC-2 · MPC-3 · mph · MPPP · Mr · mr-and-mrs · MRI · Mrs · MS · MSB · MSc · MSI · mss · MTA · MTB · MTBF

More translations in the English-Portuguese dictionary.