Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "Mrs"

 

"Mrs" Polish translation

Results: 1-22 of 265

Mrs {noun}

Mrs (married woman) {noun} [Brit.] [abbr.] (also: Mrs.)

pani (mężatka) {f}

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

Firstly, I should like to congratulate Mrs Schaldemose on the work she has done.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose wykonanej pracy.

I know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.

Wiem, że sprawozdawczyni - pani Gebhardt chce ochronić prawa związków zawodowych.

I would first of all like to congratulate Mrs Thomsen on her excellent report.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani Thomsen jej wspaniałego sprawozdania.

Both candidates will now introduce themselves briefly, starting with Mrs Svensson.

Teraz obydwoje kandydaci przedstawią się zwięźle. Pierwsza wystąpi pani Svensson.

Mrs. {noun}

Mrs. (married woman) {noun} [Amer.] [abbr.] (also: Mrs)

pani (mężatka) {f}

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

Firstly, I should like to congratulate Mrs Schaldemose on the work she has done.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose wykonanej pracy.

I know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.

Wiem, że sprawozdawczyni - pani Gebhardt chce ochronić prawa związków zawodowych.

I would first of all like to congratulate Mrs Thomsen on her excellent report.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani Thomsen jej wspaniałego sprawozdania.

Both candidates will now introduce themselves briefly, starting with Mrs Svensson.

Teraz obydwoje kandydaci przedstawią się zwięźle. Pierwsza wystąpi pani Svensson.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Mrs":

Synonyms (English) for "Mrs.":

 

Similar translations

Similar translations for "Mrs" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Mrs" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Back then to the subject of our debate: Mrs Jeggle's most excellent reports.

Teraz jednak wrócę do tematu naszej debaty: doskonałych sprawozdań posłanki Jeggle.

(HU) I would like to thank my colleague, Mrs Ayala Sender, for an excellent report.

(HU) Chciałabym podziękować posłance Ayali Sender za wspaniałe sprawozdanie.

The conclusions incorporated into Mrs Flautre's report are well-intentioned.

Wnioski zawarte w sprawozdaniu Hélène Flautre zmierzają w dobrym kierunku.

This report by Mrs Jordan Cizelj does put the emphasis in the right place.

Sprawozdanie poseł Jordan Cizelj nie kładzie akcentu we właściwym miejscu.

(SK) I would like to congratulate the authors of this question, Mrs Hedh and Mrs Bauer.

(SK) Pragnę pogratulować autorkom przedmiotowego pytania, paniom poseł Hedh i Bauer.

I would like to thank Mrs Trautmann, Mrs Hall and Mrs Korhola for the work carried out.

Chciałbym podziękować paniom posłankom Trautmann, Hall i Korholi za wykonaną pracę.

Mrs Fontaine gave a good outline of the strong recommendations it contains.

Poseł Fontaine przedstawiła nam przejrzysty zarys zawartych w nim zdecydowanych zaleceń.

We may agree or disagree on Tibet, but, really, Mrs Ashton should be here.

Możemy je oceniać tak lub inaczej, ale naprawdę przewodnicząca Ashton powinna tutaj być.

I am very keen to hear what conclusion the Council draws from Mrs Lambert's report.

Bardzo chętnie wysłucham wniosków Rady ze sprawozdania posłanki Lambert.

It seems to us that Mrs Malmström will be creating a sort of homeland security office.

Sądzimy że komisarz Malmström utworzy coś na kształt urzędu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Mrs Ask and I are looking forward to increased cooperation with the European Parliament.

Minister Ask i ja cieszymy się na zwiększoną współpracę z Parlamentem Europejskim.

As Mrs Ayala Sender has said, they help to minimise transport congestion.

Jak powiedziała posłanka Ayala Sender, logistyka pomaga nam minimalizować zatory drogowe.

I agree with Mrs Harms that the time for resolutions is after the elections.

Zgadzam się z Rebecą Harms, że czas na rezolucje przyjdzie po wyborach.

I have said this in my introduction, Mrs Malmström and Mr Barroso have said this as well.

Powiedziałam to na wstępie, mówili to także komisarz Malmström i przewodniczący Barroso.

Mrs Isler Béguin said a few minutes ago that history will not pardon us if we do nothing.

Isler Béguin powiedziała, że historia nigdy nam nie wybaczy, jeśli nic nie zrobimy.

Mrs Ferrero-Waldner highlighted the need for people-to-people contact.

Komisarz Ferrero-Waldner podkreśliła konieczność kontaktów pomiędzy ludźmi.

We are therefore expecting a great deal of Mrs Damanaki on this point.

Dlatego też bardzo wiele oczekujemy w tej sprawie od komisarz Damanaki.

President-in-Office. - (SL) Firstly, regarding the question posed by Mrs Pleštinská.

urzędujący przewodniczący. - (SL) Po pierwsze, w odpowiedzi na pytanie poseł Pleštinskiej.

I think of the former, and now murdered, Prime Minister of Pakistan, Mrs Benazir Bhutto.

Myślę o byłej premier Pakistanu, niedawno zamordowanej Benazir Bhutto.

The real Russia is the one that Mrs Bonner described yesterday in the European Parliament.

Prawdziwa Rosja jest taka, jak powiedziała wczoraj w Parlamencie Europejskim Elena Bonner.
 

Forum results

"Mrs" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

Mozambique · mozzarella · MP · MPC · MPC-2 · MPC-3 · mph · MPPP · Mr · MRI · mrs · mrysys · MS · MSA · MSB · MSc · MSI · mss · MTA · MTB · MTBF

Have a look at the English-Spanish dictionary by bab.la.