Professional translators one click away

English-Polish translation for "pancreas"

 

"pancreas" Polish translation

Results: 1-21 of 33

pancreas {noun}

pancreas {noun} [anat.]

trzustka {f} [anat.]

Your pancreas makes insulin to bring it back down, which is good.

Twoja trzustka produkuje insulinę by obniżyć go z powrotem, co jest dobre.

You get diabetes if your pancreas does not make enough insulin to control the level of glucose in your blood.

Cukrzyca występuje, jeżeli trzustka wytwarza za małą ilości insuliny do kontrolowania poziomu glukozy we krwi.

If you present with a diseased pancreas we'd like to take cells from that organ.

Z chorą trzustką - pobieramy z trzustki.

You get diabetes if your pancreas does not make enough insulin to control the level of glucose in your blood.

Jeśli trzustka nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, by kontrolować poziom glukozy we krwi, człowiek choruje na cukrzycę.

Type 2 diabetes is a disease in which the pancreas does not make enough insulin to control the level of glucose in the blood.

Cukrzyca typu 2 jest chorob, w której trzustka nie wytwarza wystarczaj cej ilo ci insuliny do wyrównania st enia glukozy we krwi.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "pancreas" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

These hormones are released after a meal and stimulate the pancreas to produce insulin.

Hormony te są uwalniane po posiłku i stymulują trzustkę do wytwarzania insuliny.

TESLASCAN can also be used with MRI to investigate lesions of the pancreas.

Preparat TESLASCAN można także stosować w połączeniu z MRI do badania zmian w trzustce.

Mixtard is a replacement insulin which is identical to the insulin made by the pancreas.

Mixtard jest insuliną zastępczą, która jest identyczna z tą produkowaną przez trzustkę.

Its effect is dependent on functioning beta cells in the pancreas islets.

Jego działanie jest zależne od czynności komórek beta wysp trzustkowych.

Actrapid is a replacement insulin that is identical to the insulin made by the pancreas.

Actrapid jest insuliną zastępczą, która jest identyczna jak ta produkowana przez trzustkę.

Protaphane is a replacement insulin which identical to the insulin made by the pancreas.

Protaphane jest insuliną zastępczą, która jest identyczna z tą produkowaną przez trzustkę.

Actraphane is a replacement insulin which is identical to the insulin made by the pancreas.

Actraphane jest insuliną zastępczą, która jest identyczna z tą produkowaną przez trzustkę.

Insulatard is a replacement insulin which identical to the insulin made by the pancreas.

Preparat Insulatard jest insuliną zastępczą, która jest identyczną z tą produkowana przez trzustkę.

Glimepiride is a sulphonylurea: it stimulates the pancreas to produce more insulin.

Glimepiryd jest sulfonylomocznikiem, pobudzającym trzustkę do wytwarzania większej ilości insuliny.

Insulin lispro is closely related to human insulin which is a natural hormone made by the pancreas.

Nie należy ich kłaść w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu.

Lantus is a replacement insulin that is very similar to the insulin made by the pancreas.

Preparat Lantus jest insulin zast pcz, która jest bardzo podobna do insuliny wytwarzanej przez trzustk.

Rare side effects (reported in less than 1 in 1000 patients): -inflammation of the pancreas (pancreatitis).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

Rare side effects (reported in less than 1 in 1000 patients): -inflammation of the pancreas (pancreatitis).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

Both insulin and glucagon are made in the pancreas.

Zarówno insulina, jak i glukagon są wytwarzane w trzustce.

Insulin is a substance produced by a body organ called the pancreas.

Insulina jest substancją wytwarzaną przez trzustkę.

Optisulin is a replacement insulin that is very similar to the insulin made by the pancreas.

Preparat Optisulin jest insuliną zastępczą, która jest bardzo podobna do insuliny wytwarzanej przez trzustkę.

Liprolog is a replacement insulin, which very similar to the insulin made by the pancreas.

Preparat Liprolog zawiera insulinę zastępczą, która jest bardzo podobna do insuliny wytwarzanej przez trzustkę.

NovoRapid is a replacement insulin which is very similar to the insulin made by the pancreas.

Preparat NovoRapid zawiera insulinę zastępczą, która jest bardzo podobna do insuliny wytwarzanej przez trzustkę.

Humalog is a replacement insulin which very similar to the insulin made by the pancreas.

Preparat Humalog zawiera insulinę zastępczą, która jest 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel.

The pancreas makes both of these substances.

Obie te substancje wytwarzane są w trzustce.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Even more translations in the Swedish-English dictionary by bab.la.