"to perpetrate" translation into Polish

EN

"to perpetrate" in Polish

EN to perpetrate
volume_up
[perpetrated|perpetrated] {transitive verb}

trending_flat
"crime, deed, folly"

to perpetrate
to perpetrate (also: to commit)

trending_flat
"novel, poem"

to perpetrate
volume_up
popełnić {vb} [humor.]
to perpetrate
to perpetrate
volume_up
spłodzić {vb} [humor.]
to perpetrate
volume_up
płodzić {vb} [humor.]

trending_flat
"atrocities, violence"

to perpetrate
volume_up
dopuścić się {r. v.} (czegoś)

Context sentences for "to perpetrate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo way can you have those who perpetrate the crime being given equal treatment with the victim.
Nie ma mowy, aby sprawcy mieli być byli traktowani na równi z ofiarami.
EnglishThis way they perpetrate the misconception of EU democracy.
W ten sposób rozpowszechniają błędny obraz demokracji UE.
EnglishAt the same time, however, the fascination exerted by groups of men prepared to perpetrate violence was also tangible.
Jednocześnie można było odczuć pewien czar, jakim emanuje grupa mężczyzn zdolnych do użycia siły.
EnglishThey have the obligation to investigate racist attacks and to punish those who incite them or perpetrate them.
Mają obowiązek prowadzić dochodzenie w sprawie rasistowskich ataków i karać tych, którzy do nich podżegają lub się ich dopuszczają.
EnglishWe're also particularly interested and looking very carefully at places where slaves are being used to perpetrate extreme environmental destruction.
To jedynie Islandia i Grenlandia, na całym świecie to tylko te państwa. ~~~ na całym świecie to tylko te państwa.
EnglishMexico is in the grip of large drug cartels and the violence they perpetrate is estimated to have cost 15 000 lives already.
Meksyk znajduje się w okowach wielkich karteli narkotykowych, szacuje się, że stosowana przez nie przemoc doprowadziła już do śmierci piętnastu tysięcy osób.